Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Ô tô

Được đăng lên bởi dang-duong-cong
Số trang: 252 trang   |   Lượt xem: 4836 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Nhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ Introduction to Automotive Technology
Nhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ Introduction to Automotive TechnologyNhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ Introduction to Automotive Technology
Nhaäp moân ngaønh coâng ngheä oâ toâ Introduction to Automotive Technology
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng
1
ðại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Khoa Cơ khí ñộng lực
(Xem tài liệu tại:
http://www.hcmute.edu.vn/ckd/
)
MÔN HỌC: NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Công nghệ Ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Ô tô - Người đăng: dang-duong-cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
252 Vietnamese
Công nghệ Ô tô 9 10 47