Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản suất rượu vang

Được đăng lên bởi Phạm Kiên
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2:

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
RƯỢU VANG

1

Bài 1:

GiỚI THIỆU

 Rượu vang:
 Nguyên liệu phổ biến nhất:
 Yêu cầu nguyên liệu trái cây trong sản xuất rượu vang:
- Hàm ẩm:

sự phân bố ẩm:

- Thành phần đường:
- Thành phần acid hữu cơ:
- Các thành phần khác:
 Chất màu:
 Chất tạo mùi và vị đặc trưng:


2

Bài 1:

GiỚI THIỆU

 Phân loại rượu vang: 2 khóa phân loại:
 Khóa 1: áp dụng cho người tiêu dùng
- Vang lên men từ nho: vang trắng, vang đỏ, vang hồng
- Vang không lên men:
 Khóa 2: Pháp
- Rượu vang không chứa CO2:
 Rượu vang phổ thông: ethanol 10-13% phân lọai
tiếp theo đường sót: 0,3%, 1-3%, 3-8%
 Rượu vang cao độ tự nhiên: ethanol 13-16%, đường
10-16%

3

Bài 1:

GiỚI THIỆU

 Rượu vang có bổ sung cồn tinh luyện: vang nặng
(ethanol 16-18%, đường 5-8%), vang bán ngọt (ethanol
14-16%, đường 5-12%), vang ngọt (ethanol 14-16%,
đường 10-18%), liqueur (ethanol 13-16%, đường 20-30%)
 Vang mật: nặng (ethanol 16-18%, đường 8-40%), ngọt
(ethanol 14-16%, đường 16-20%), liqueur (ethanol 14%,
đường 30%)
 Vang từ các loại trái cây khác: nặng (ethanol 16-19%,
đường 0,2-8%), không nặng (ethanol 14-17%, đường 0,28%)

4

Bài 1:

GiỚI THIỆU

- Rượu vang có chứa CO2:
 Rượu vang được nạp CO2 : ethanol 10-13%, đường
3-5%. Đối với sản phẩm cider: ethanol <5%, đường
0,3-5%
 Rượu vang qua lên men lần 2: ethanol 11-12%,
đường 1-5%. Đối với sản phẩm cider: ethanol >7%,
đường 0,3-5%

5

Bài 1:

GiỚI THIỆU

 Các nước sản xuất rượu vang hàng đầu TG:

Châu Âu (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga..)
Châu Mỹ (Mỹ, Argentina..)
Châu Phi (Nam Phi, Algerie..)
 Úc, châu Á (Thổ Nhĩ Kỳ..)
 Các nước tiêu thụ rượu vang: châu Âu (Pháp, Ý, Tây Ban
Nha, Bồ Đào Nha, Luxembourg..)

6

Bài 2:

NGUYÊN LiỆU

2.1. NGUYÊN LIỆU NHO
- Nguyên liệu phổ biến nhất:



- Các loại nho: nho trắng, nho đỏ và nho đen:

7

2.1:

NGUYÊN LiỆU NHO

 Thành phần khối lượng trái nho:

- Cuống: 2-5%
- Vỏ: 7-11%
- Thịt: 80-85%
- Hạt: 2-6%
 Thành phần hóa học nước nho:
Nước: 70-78%

Acid hữu cơ: 0,2-0,5%

Đường: 20-25%

Hợp chất chứa N: 0,05- 0,1%

Khoáng: 0,2-0,3%

Pectin: 0,1-0,3%

Các vitamin

Thành phần hóa học vỏ nho:
Nước

Cellulose

Polyphenol

Acid hữu cơ….
8

2.1:

NGUYÊN LiỆU NHO

 Đường:

- Lên men: glucose, fructose, sucrose…
- Không lên men:
Acid hữu cơ:
- 90%: acid tartric (tartaric)và malic
- 10% :acid citric, lactic, oxalic, fumaric, pyruvic,..

Acid tartaric

Acid malic

Acid citric

Acid lactic

9

Acid oxalic

Acid fumaric

Acid pyruvic

2.1:

NGUYÊN LiỆU NHO

 Pectin...
Chương 2:
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
ỢU VANG
1
Công nghệ sản suất rượu vang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản suất rượu vang - Người đăng: Phạm Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Công nghệ sản suất rượu vang 9 10 600