Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH KẸO

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 20193 lần   |   Lượt tải: 163 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
BÁNH KẸO
Nhâm Văn Điển

NỘI DUNG MÔN HỌC
Bài mở đầu
Phần I. Nguyên liệu sản xuất Bánh kẹo
Chương 1. Nguyên liệu chính
Chương 2. Nguyên liệu phụ và chất phụ gia
Phần II. Công nghệ sản xuất bánh
Chương 3. Công nghệ sản xuất bánh quay
Chương 4. Công nghệ sản xuất bánh mỳ
Chương 5. Công nghệ sản xuất một số sản phẩm bánh khác
Phần III. Công nghệ sản xuất kẹo
Chương 6. Công nghệ sản xuất kẹo cứng
Chương 7. Công nghệ sản xuất kẹo mềm
Chương 8. Công nghệ sản xuất kẹo dẻo
Chương 9. Công nghệ sản xuất kẹo Sôcôla
Chương 10. Công nghệ sản xuất một số loại kẹo đặc sản của Việt Nam

Tài liệu tham khảo
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lê Ngọc Tú. Hoá sinh công nghiệp. NXB KHKT. 1998.
Lê Bạch Tuyết, Lưu Duẩn, Hà Văn Thuyết, Nguyễn Đình Thưởng,
Nguyễn Duy Thịnh, Hoàng Đình Hoà…Các quá trình cơ bản trong
công nghệ sản xuất thực phẩm. NXB GD. 1996.
Lê Ngọc Tú, Bùi Đức Hợi, Lưu Duẩn. Hoá học thực phẩm. NXB
KHKT.2001.
Bùi Đức Hợi. Chế biến lương thực. 4 tập. NXB ĐHBK Hà Nội.
1985.
Bùi Đức Hợi, Nguyễn Thị Thanh. Kỹ thuật sản xuất bánh và kẹo.
NXB Công nghiệp nhẹ.
Hồ Hữu Long. Kỹ thuật sản xuất kẹo. NXB KHKT. 1983
Biscuits, Cookies and Crackers. Peter Wade. Blackie academic and
professional.
Biscuits manufacture. Peter R.Whiteley
Biscuit, cookie and cracker mannufacturing. Manal 1- 6.

Bài mở đầu
1. Tổng quan về môn học
2. Khái niệm về bánh kẹo
Bánh: ≥ 50% bột (Note: mì sợi, bún, miến…)
Kẹo: ≥ 50% đường
3. Phân loại
a. Phân loại bánh
b. Phân loại kẹo
4. Các tiêu chuẩn quay định với sản phẩm bánh kẹo
Với sản phẩm Bánh: TCVN 5909 – 1995
Với sản phẩm Kẹo: TCVN 5908 – 1995
5. Nhu cầu tiêu thụ Bánh kẹo ở một số nước
Bỉ & Anh:
Đức
Mĩ
Úc
Pháp

11.33 Kg/nguời/năm
9.42
,,
8.97
,,
7.22
,,
6.67
,,

Tình hình tiêu thụ ở Việt Nam
Năm 1980
0.34 Kg/nguời/năm
Năm 1990
0.7
,,
Năm 2000
1.3
,,
Năm 2005
1.7
,,

Phân loại Bánh
Theo xuất xứ: Bánh Âu, Á…
Theo mùi vị: Vị (lạt, ngọt, mặn), Mùi (Cam, táo, dâu, cam….)
Mục đích sử dụng: dinh dưỡng, tráng miệng, ăn kiêng, chức năng
Bánh

Căn cứ vào nguyên liệu chính: Bánh nếp, mì,...
Cấu trúc: dai, xốp, dòn
Phương pháp gia nhiệt: hấp, rán, nướng..
Căn cứ vào đặc
điểm công nghệ
sản xuất:

Phương pháp tạo hình: ép, cắt, đúc..
Bánh qui xốp
Bánh qui
Bánh qui dai

Đối tượng nghiên cứu:
Bánh mì

Phân loại Kẹo
Dựa vào trạng thái: cứng (carramen), dẻo, mềm ([H2O] ≤ 3%, 10÷20%
Theo hương vị: Cam, chanh, táo, dâu
Mục đích sử dụng: dinh dưỡng, tráng miệng, ăn kiêng, chức năng
Kẹo

Căn cứ vào nguyên liệu chính: Bánh nếp, mì,...
Kẹo sữa: bơ, dưa..
T...
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
BÁNH KẸO
Nhâm Văn Điển
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH KẸO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH KẸO - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH KẸO 9 10 944