Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất bia

Được đăng lên bởi ly-ngo1
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 6699 lần   |   Lượt tải: 25 lần
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIA VÀ NGÀNH BIA
1.1.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BIA HIỆN NAY

1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới

Đối với các nước có nền công nghiệp phát triển, đời sống kinh tế cao thì bia được
sử dụng như một loại nước giải khát thông dụng.
Hiện nay trẹn thế giới có trên 25 nước sản xuất bia với sản lượng trên 100 tỉ lít/năm,
trong đó: Mỹ, Đức mỗi nước sản xuất trên dưới 10 tỷ lít/năm, Trung Quốc 7 tỷ lít/năm.
Lượng bia tiêu thụ tăng hầu như khắp các vùng, ngoại trừ vùng Địa Trung Hải, đẩy
lượng tiêu thụ trên toàn thế giới tăng theo. Nhưng lượng tăng đáng kể nhất là Trung
Quốc, Thái Lan, Philippin với tốc độ tăng đến 11,2%.
Châu Á là một trong những khu vực lượng bia tiêu thụ đang tăng lên nhanh, các nhà
nghiên cứu thị trường bia của thế giới nhận định rằng châu Á đang dần giữ vị trí dẫn đầu
về tiêu thụ bia trên thế giới.
Trong khi sản xuất bia ở châu Âu có xu hướng giảm, thì ở châu Á, trước kia có mức
tiêu thụ bia trên đầu người thấp thì đến nay tăng bình quân 6,5%/năm. Thái Lan có mức
tăng bình quân cao nhất 26,5%/năm, tiếp theo là Philippin 22,2%/năm, Malaysia
21,7%/năm, Indonesia 17,7%/năm. Đây là những nước có tốc độ tăng nhanh trong khu
vực.
Thị trường bia Nhật Bản chiếm 66% thị trường bia khu vực với 30,9 tỷ USD. Năm
1939 sản lượng bia ở Nhật Bản là 30 triệu lít và mức tiêu thụ đầu người tương đương ở
Việt Nam hiện nay, năm 1960 sản lượng bia vượt quá 100 triệu lít, đến năm 1991 mức
tiêu thụ bình quân đầu người là 55,6 lít/người/năm. Lượng bia tiêu thụ trong năm 2004 đã
đạt trên 6500 triệu lít (theo nguồn từ Kirin news – Nhật Bản).
Công nghiệp bia của Trung Quốc phát triển là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự
tăng trưởng của ngành bia châu Á. Từ 1980 đến 1990 sản lượng bia tăng từ 69,8 triệu lít
lên 1230 triệu lít, tức tăng 17 lần. Thời kì từ 1981 đến 1987, mức tăng trưởng trên 20%
(theo số liệu Viện Rượu Bia NGK VN). Đến năm 2004, tổng lượng bia tiêu thụ ở Trung
Quốc là 28640 triệu lít, xếp thứ hạng đầu tiên trên thế giới.
Tổng lượng bia tiêu thụ của các nước khu vực châu Á trong năm 2004 đạt 43147
triệu lít, tăng 11,2% so với năm 2003.


Quy mô sản xuất bia của nhà máy – chính sách thị trường:

Trong công nghiệp sản xuất bia, quy mô sản xuất mang ý nghĩa kinh tế rất lớn.
Chính vì vậy tại các thị trường mà thỏa mãn nhu cầu như Mỹ, Nhật một số hãng bia siêu
lớn thống lĩnh thị trường: thị trường Mỹ có 5 công ty kiểm soát, còn lại Nhật bốn công ty
bia hàng đầu chiếm 40% thị phần, tại Cananda 94% thị trường do ...
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIA VÀ NGÀNH BIA
1.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BIA HIỆN NAY
1.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia trên thế giới
Đối với các nước nền công nghiệp phát triển, đời sống kinh tế cao thì bia được
sử dụng như một loại nước giải khát thông dụng.
Hiện nay trẹn thế giới có trên 25 nước sản xuất bia với sản lượng trên 100 tỉ lít/năm,
trong đó: Mỹ, Đức mỗi nước sản xuất trên dưới 10 tỷ lít/năm, Trung Quốc 7 tỷ lít/năm.
Lượng bia tiêu thụ tăng hầu như khắp các vùng, ngoại trừ vùng Địa Trung Hải, đẩy
lượng tiêu thụ trên toàn thế giới tăng theo. Nhưng lượng tăng đáng kể nhất Trung
Quốc, Thái Lan, Philippin với tốc độ tăng đến 11,2%.
Châu Á là một trong những khu vực lượng bia tiêu thụ đang tăng lên nhanh, các nhà
nghiên cứu thị trường bia của thế giới nhận định rằng châu Á đang dần giữ vị trí dẫn đầu
về tiêu thụ bia trên thế giới.
Trong khi sản xuất bia ở châu Âu có xu hưng giảm, thì ở châu Á, trước kia có mức
tiêu thụ bia trên đầu người thấp thì đến nay tăng bình quân 6,5%/năm. Thái Lan mức
tăng bình quân cao nhất 26,5%/năm, tiếp theo Philippin 22,2%/năm, Malaysia
21,7%/năm, Indonesia 17,7%/năm. Đây những ớc tốc độ tăng nhanh trong khu
vực.
Thị trường bia Nhật Bản chiếm 66% thị trường bia khu vực với 30,9 tỷ USD. Năm
1939 sản lượng bia Nhật Bản 30 triệu lít mức tiêu thụ đầu người tương đương
Việt Nam hiện nay, năm 1960 sản ợng bia vượt quá 100 triệu lít, đến năm 1991 mức
tiêu thụ bình quân đầu người là 55,6 lít/người/năm. Lượng bia tiêu thụ trong năm 2004 đã
đạt trên 6500 triệu lít (theo nguồn từ Kirin news – Nhật Bản).
Công nghiệp bia của Trung Quốc phát triển nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự
tăng trưởng của ngành bia châu Á. T 1980 đến 1990 sản lượng bia tăng từ 69,8 triệu lít
lên 1230 triệu lít, tức tăng 17 lần. Thời từ 1981 đến 1987, mức tăng trưởng trên 20%
(theo số liệu Viện Rượu Bia NGK VN). Đến năm 2004, tổng lượng bia tiêu thụ Trung
Quốc là 28640 triệu lít, xếp thứ hạng đầu tiên trên thế giới.
Tổng lượng bia tiêu thụ của c ớc khu vực châu Á trong năm 2004 đạt 43147
triệu lít, tăng 11,2% so với năm 2003.
Quy mô sản xuất bia của nhà máy – chính sách thị trường:
Trong công nghiệp sản xuất bia, quy sản xuất mang ý nghĩa kinh tế rất lớn.
Chính vậy tại các thị trường thỏa mãn nhu cầu như Mỹ, Nhật một số hãng bia siêu
lớn thống lĩnh thị trường: thị trường Mỹ có 5 công ty kiểm soát, còn lại Nhật bốn công ty
bia hàng đầu chiếm 40% thị phần, tại Cananda 94% thị trường do 2 công ty kiểm soát.
1
Công nghệ sản xuất bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất bia - Người đăng: ly-ngo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Công nghệ sản xuất bia 9 10 173