Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất bơ lên men

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3404 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
BƠ
GVHD: VƯƠNG THỊ VIỆT HOA
DANH SÁCH: Nhóm 12

1.Phạm Văn Hoàng
2.Trần Hữu Đức
3.Lê Văn Hoàn
4.Nguyễn Xuân Hoàng
5.Lê Minh Chánh
6.Phùng Thị Thỉ

NỘI DUNG
1

LỊCH SỬ

2

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BƠ

32

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

4

SẢN PHẨM

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BƠ
- Bơ là sản phẩm chế biến từ chất béo của sữa. Hàm lượng
chất béo trong bơ rất cao và chiếm trung bình 80% khối
lượng sản phẩm.
- Việc sản xuất bơ bắt đầu được công nghiệp hóa kể từ khi
Gustaf de Laval phát minh ra thiết bị chất béo-cream vào
năm.
- Đến năm 1890, người ta bắt đầu sử dụng canh trường vi
khuẩn lactic thuần khiết trong sản xuất bơ lên men.

Phân Loại
Dựa vào quy
trình sản xuất

Bơ ngọt:
Bơ không
lên men

Bơ chua:
Bơ len men

Dựa vào hàm lượng
muối trong sản phẩm

Bơ không
chứa muối:
NaCl<0,2%

Bơ chứa ít
muối: NaCl
từ 0.2-1%

Bơ với hàm
lượng muối
cao: NaCl>2%

II. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BƠ.

Cream

NGUYÊN LIỆU

Vi sinh vật

Các phụ gia

TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU
1. Cream
Nguyên liệu chính trong sản xuất bơ là cream.
Để đánh giá chất lượng cream, người ta dựa vào ba
nhóm chỉ tiêu:
1
cảm
quanquan
Cảm

2
hoá líHoá lí

3
vi sinh.
Vi sinh.

Chỉ tiêu cảm quan

∗ Trong nhóm chỉ tiêu cảm quan, mùi và vị cream là hai
chỉ tiêu quan trọng nhất.
∗ Cream không được có mùi lạ đặc biệt là mùi ôi do chất
béo bị oxy hóa.

Chỉ tiêu lí hóa
Đối với các chỉ tiêu lí hóa, ngoài hàm lượng chất béo, người
ta thường quan tâm đến chỉ số iod của cream. Nếu chỉ số iod
quá cao (lớn hơn 42) bơ thành phẩm sẽ có cấu trúc rất mềm.
Ngược lại nếu chỉ số iod quá thấp (nhỏ hơn 28) bơ sẽ cứng
và khó quết lên bánh khi sử dụng.
Với sản phẩm bơ lên men, nguyên liệu cream không được
chứa các chất kháng sinh và không được nhiễm các chất tẩy
rửa công nghiệp.

Chỉ tiêu vi sinh
Hàm lượng VSV trong cream càng thấp càng tốt.
Người ta thường chú ý đến nhóm vi khuẩn ưa lạnh vì
chúng có khả năng sinh tổng hợp enzyme lipase chịu
nhiệt trong quá trình thanh trùng cream, hầu hết các
VSV bị tiêu diệt . Enzyme này xúc tác quá trình thủy
phân chất béo, làm thay đổi thành phần chất béo trong
nguyên liệu.

2.Vi sinh vật
∗ Trong sản xuất bơ lên men, người ta sử dụng vi khuẩn
lactic LD. Thường gặp nhất là Streptococcus
diacetylactic và Leuconostoss citrovorum. Trong quá
trình lên men, ngoài acid lactic, chúng sinh tổng hợp
các hợp chất dễ bay hơi aldehyde acetic, diacetyl,
acetoin… Các hợp chất này sẽ tạo cho sản phẩm bơ
hương vị đặc trưng.

Hình 2.1 Vi khuẩn Leuconostoss citrovorum

3.Các chất phụ gia
∗...
DANH SÁCH: Nhóm 12
1.Phạm Văn Hoàng
2.Trần Hữu Đức
3.Lê Văn Hoàn
4.Nguyễn Xuân Hoàng
5.Lê Minh Chánh
6.Phùng Thị Thỉ
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
GVHD: VƯƠNG THỊ VIỆT HOA
công nghệ sản xuất bơ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất bơ lên men - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
công nghệ sản xuất bơ lên men 9 10 611