Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất bơ lên men

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Công nghệ sản xuất bơ lên men

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ LÊN MEN
Công Nghệ Sản Xuất Bơ Lên Men
GVHD: VƯƠNG THỊ VIỆT HOA
Nhóm 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Công nghệ lên men

Phạm Văn Hoàng
Lê Văn Hoàn
Nguyễn Xuân Hoàng
Trần Hữu Đức
Lê Minh Chánh
Phùng Thị Thỉ

Page 1

Công nghệ sản xuất bơ lên men

MỤC LỤC

Công nghệ lên men

Page 2

Công nghệ sản xuất bơ lên men
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BƠ.

Bơ là sản phẩm chế biến từ chất béo của sữa. Hàm lượng chất béo trong bơ rất
cao và chiếm trung bình 80% khối lượng sản phẩm. Có nhiều phương pháp khác
nhau để phân loại bơ.
Theo Bylund Gosta (1995), Dựa vào quy trình sản xuất, người ta chia bơ thành
hai nhóm chính:
+ Bơ ngọt (sweet cream butter) hay bơ không lên men: trong quy trình sản xuất
bơ không có quá trình lên men lactic được thực hiện nhờ nhóm vi khuẩn lactic.
Bơ chua (sour cream butter) hay bơ lên men (cultured cream butter): Quá trình
lên men lactic được thực hiện sau quá trình thanh trùng nguyên liệu cream trong quy
trình sản xuất nhằm tạo ra hương vị đặc trưng cho sản phẩm.
Trước thế kỷ 19, người ta sản xuất bơ từ nguyên liệu váng sữa. Váng sữa
thường có độ chua cao do quá trình tách váng sữa tươi được thực hiện nhờ phương
pháp thủ công. Người ta để lắng sữa chua trong thùng chứa và sự tách pha diễn ra
nhờ sự chênh lệch về tỉ trọng giữa chất béo và sữa gầy. Thời gian tách pha kéo dài
nên hệ vi sinh vật nhiễm trong sữa sẽ lên men làm tăng giá trị độ chua của sữa gầy
và váng sữa, khi đó bơ thành phẩm sẽ có cấu trúc và hương vị không ổn định.
- Việc sản xuất bơ bắt đầu được công nghiệp hóa kể từ khi Gustaf de Laval
phát minh ra thiết bị chất béo-cream vào năm 1879. Bên cạnh đó quá trình thanh
trùng nguyên liệu cream được thực hiện từ những năm 1880 đã cải thiện đáng kể
chất lượng sản phẩm. Đến năm 1890, người ta bắt đầu sử dụng canh trường vi khuẩn
lactic thuần khiết trong sản xuất bơ lên men.
- Đến năm 1890, người ta bắt đầu sử dụng canh trường vi khuẩn lactic thuần
khiết trong sản xuất bơ lên men.
- Ngoài ra người ta có thể phân loại bơ dựa vào lượng muối có trong sản phẩm:
+ Bơ không chứa muối (hàm lượng NaCl trong sản phẩm không lớn hơn 0.2%).
+ Bơ với hàm lượng muối thấp – mildly salted butter (hàm lượng muối 0.2-1%)
và bơ với hàm lượng muối cao – strongly salted butter (hàm lượng muối 2%).

Công nghệ lên men

Page 3

Công nghệ sản xuất bơ lên men
2. NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BƠ
2.1.

Cream
Nguyên liệu chính trong sản xuất bơ là cream. Các nhà ...
Công ngh s n xu t b lên men ơ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ LÊN MEN
Công Nghệ Sản Xuất Bơ Lên Men
GVHD: VƯƠNG THỊ VIỆT HOA
Nhóm 12
1. Phạm Văn Hoàng
2. Lê Văn Hoàn
3. Nguyễn Xuân Hoàng
4. Trần Hữu Đức
5. Lê Minh Chánh
6. Phùng Thị Thỉ
Công ngh lên men Page 1
công nghệ sản xuất bơ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất bơ lên men - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
công nghệ sản xuất bơ lên men 9 10 795