Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất chocolate

Được đăng lên bởi Vương Hoài Phương
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CNSX Chocolate
Mân

GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt

MỤC LỤC
A. Ngnyên liận....................................................................................................2
1. Bột cacao.................................................................................................................2
2. Bơ cacao..................................................................................................................3
3. Đường.....................................................................................................................5
4. Sữa..........................................................................................................................5
5. Các nguyên liệu khác..............................................................................................5

B. Qny trình công nghậ sản xnất Chocolate.......................................................7
1. Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................................7
2. Thuyết minh quy trinh công nghệ............................................................................8
2.1. Phối trộn :.........................................................................................................8
2.2. Nghiền mịn :...................................................................................................12
2.3. Đảo trộn nhiệt:................................................................................................15
2.4. Xử lý nhiệt:.....................................................................................................21
2.5. Rót khuôn :.....................................................................................................24
2.6. Làm mát:.........................................................................................................26
2.7. Đóng gói:........................................................................................................29

c. Chocolate thành phẩm.....................................................................................32
1. Phân loại................................................................................................................32
2. Thành phần dinh dưỡng của chocolate..................................................................33
3. Giá trị dinh dưỡng của chocolate...........................................................................35
4. Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm chocolate.............................
CNSX Chocolate GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt
Mân
1
MỤC LỤC
A. Ngnyên liận....................................................................................................2
1.Bột cacao.................................................................................................................2
2.Bơ cacao..................................................................................................................3
3.Đường.....................................................................................................................5
4.Sữa..........................................................................................................................5
5.Các nguyên liệu khác..............................................................................................5
B. Qny trình công nghậ sản xnất Chocolate.......................................................7
1.Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................................7
2.Thuyết minh quy trinh công nghệ............................................................................8
2.1.Phối trộn :.........................................................................................................8
2.2.Nghiền mịn :...................................................................................................12
2.3.Đảo trộn nhiệt:................................................................................................15
2.4.Xử lý nhiệt:.....................................................................................................21
2.5.Rót khuôn :.....................................................................................................24
2.6.Làm mát:.........................................................................................................26
2.7.Đóng gói:........................................................................................................29
c. Chocolate thành phẩm.....................................................................................32
1.Phân loại................................................................................................................32
2.Thành phần dinh dưỡng của chocolate..................................................................33
3.Giá trị dinh dưỡng của chocolate...........................................................................35
4.Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm chocolate.............................................................35
Hướng phát triển mới............................................................................................42
D. Tài liận tham khảo.........................................................................................43
A. NGUYÊN LIỆU:
Trong cổng nghệ sản xuất chocolate, ta sử dụng các nguyên liệu chính sau: Bột
cacao và bơ cacao (lấy từ hạt cacao), sữa (dạng bột hoặc lỏng), đường. Tùy vào sự phối
trộn của các thành phần đố, ta sẽ cố được nhiều loại chocolate khác nhau. Thành phần
hóa học của các loại chocolate
Công nghệ sản xuất chocolate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất chocolate - Người đăng: Vương Hoài Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Công nghệ sản xuất chocolate 9 10 166