Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo

Được đăng lên bởi Vân Mâp Mạp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 859 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA THỰC PHẨM – MÔI TRƯỜNG – ĐIỀU DƯỠNG

DNTU

BÁO CÁO THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO
BÀI 1

BÁNH COOKIE ĐỒNG TIỀN

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Kim Phụng
Lớp : 12DTP2
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Huyền (nhóm trưởng)

1

Biên Hoà, tháng 10 năm 2014

2

BÁO CÁO THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO
BÀI 1

BÁNH COOKIE ĐỒNG TIỀN

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Kim Phụng
Lớp : DH01TP
Nhóm

:4

Danh Sách Sinh Viên
STT

HỌ ĐỆM

TÊN

1

Trần Thị Kim

Huyền

2

Nguyễn Thị Xuân

Lê

3

Bùi Thị Thanh

Vân

4

Nguyễn Tiến

Sơn

5

Nguyên Xuân

Vỹ

MSSV

1

GHI CHÚ

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin cảm ơn gia đình đã tạo cho chúng em niềm tin và là
điểm tựa vững chắc để chúng em có thể vượt qua mọi khó khăn.
Chúng em xin cảm ơn cô Huỳnh Kim Phụng đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt
kiến thức và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian làm tiểu luận.
Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thực phẩm đã
giúp đỡ, hướng dẫn chúng em trong thời gian qua.
Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn động viên, ủng hộ, giúp đỡ cho
chúng tôi.
Sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn bản thân vì những nỗ lực, cố gắng của bản
thân để có thể hoàn thành tiểu luận này.
Nhóm sinh viên thực hiện

2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA THỰC PHẨM – MÔI TRƯỜNG – ĐIỀU DƯỠNG
DNTU
BÁO CÁO THỰC HÀNH
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO
BÀI 1
BÁNH COOKIE ĐỒNG TIỀN
Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Kim Phụng
Lớp : 12DTP2
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Huyền (nhóm trưởng)
1
Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo - Người đăng: Vân Mâp Mạp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo 9 10 968