Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất fruitose syrup

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Khoa Chi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4802 lần   |   Lượt tải: 18 lần
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN
1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
1.1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
1.1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng high fructose corn syrup
1.2. Glusose isomerase
1.2.1. Định nghĩa enzyme
1.2.1. Sơ lược enzyme glucose isomerase (GI)
1.2.2. Phản ứng đồng phân hóa
1.2.3. Động học phản ứng đồng phân hóa glucose thành fructose
1.3. Streptomyces flavogrieus
1.3.1. Đặc điểm hình thái, cấu trúc Streptomyces spp.
1.3.1.1. Cấu trúc tế bào và trao đổi chất
1.3.1.2. Đặc điểm của Steptomyces
1.3.2. Phân lập Streptomyces flavogrieus
1.3.3. Chiết xuất enzyme glucose isomerase
1.3.4. Xác định hoạt tính glucose isomerase
II. CỐ ĐỊNH ENZYME GLUCOSE ISOMERASE
2.1. Đặc điểm của enzyme cố định
2.2. Các phương pháp cố định enzyme
2.3. Cố định enzyme glucose isomerase trên xilochrom B
III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HFCS
3.1. So đồ chuyển hóa tinh bột thành siro fuctose.
3. 2.Thiết bị.

I. TỒNG QUAN
1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
1.1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
HFCS được gọi là isoglucose ở Anh và glucose-fructose ở Canada, và lần đầu tiên
được giới thiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát trong cuối những
năm 1960 (HFCS-42 vào năm 1967) và 1970 (HFCS-55 năm 1977) để cải thiện sự ổn
định và chức năng khác nhau của thực phẩm và đồ uống. Chất làm ngọt Carbohydrate
được sử dụng bởi vì nó tăng cường hương vị các loại thực phẩm khác nhau. Nó chủ yếu
là monosaccharides như glucose, fructose, galactose và disaccharides như sucrose,
lactose, maltose. Người ta tìm kiếm chất ngọt thay thế succrose và không nhiều calo để
đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường, đồng thời kiểm soát cân nặng. Để sản xuất
của HFCS tương đối ít kinh phí đã làm cho nó có thể trở thành một giải pháp thay thế
hữu hiệu đối với sucrose và đường tự nhiên khác.
Hiện chủ yếu người ta sản xuất hỗn hợp glucose (52%) và fructose (42%) từ tinh bột
ngô với sản lượng hàng năm khoảng 10 triệu tấn sirô fructose HFCS (high-fructose corn
syrup). Điều này càng trở nên thuận tiện hơn khi sử dụng glucose isomerase cố định sử
dụng được nhiều lần (Nguyễn Tiến Thắng, 2010).
Marshall và Kooi (1957) đã phát triển quy trình sản xuất high fructose corn syrup
(HFCS). Ba loại HFCS được sử dụng phổ biến: HFCS-90 (90% fructose và glucose 10%)
được sử dụng trong các ứng dụng chuyên biệt, nhưng quan trọng hơn hỗn hợp glucose
syrup: HFCS-42 (42% fructose và glucose 58%) và HFCS-55 (55% fructose và glucose
45%).
1.1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng high fructose corn syrup
HFCS được sản xuất c...
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN
1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
1.1.1. High fructose corn syrup (HFCS)
1.1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng high fructose corn syrup
1.2. Glusose isomerase
1.2.1. Định nghĩa enzyme
1.2.1. Sơ lược enzyme glucose isomerase (GI)
1.2.2. Phản ứng đồng phân hóa
1.2.3. Động học phản ứng đồng phân hóa glucose thành fructose
1.3. Streptomyces flavogrieus
1.3.1. Đặc điểm hình thái, cấu trúc Streptomyces spp.
1.3.1.1. Cấu trúc tế bào và trao đổi chất
1.3.1.2. Đặc điểm của Steptomyces
1.3.2. Phân lập Streptomyces flavogrieus
1.3.3. Chiết xuất enzyme glucose isomerase
1.3.4. Xác định hoạt tính glucose isomerase
II. CỐ ĐỊNH ENZYME GLUCOSE ISOMERASE
2.1. Đặc điểm của enzyme cố định
2.2. Các phương pháp cố định enzyme
2.3. Cố định enzyme glucose isomerase trên xilochrom B
III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HFCS
3.1. So đồ chuyển hóa tinh bột thành siro fuctose.
3. 2.Thiết bị.
công nghệ sản xuất fruitose syrup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất fruitose syrup - Người đăng: Nguyễn Bá Khoa Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
công nghệ sản xuất fruitose syrup 9 10 973