Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Được đăng lên bởi Thúy Hằng Nguyễn
Số trang: 246 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền - Người đăng: Thúy Hằng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
246 Vietnamese
Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền 9 10 676