Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất styren

Được đăng lên bởi Nguyen Dai
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

1. TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM
1.1. Nguyên liệu etylbenzen ( Nguyễn Trọng Tiến)
1.1.1. Tính chất vật lý của etylbenzen
1.1.2. Tính chất hóa học
1.1.3. Tồn trữ và vận chuyển etylbenzen
1.1.4. Nguồn nguyên liệu etylbenzen
1.2. Styren (Phạm Ngọc Mai Ly )
1.2.1. Tính chất vật lý của styren
1.2.2. Tính chất hóa học của styren
1.2.3. Tồn chứa và vận chuyển styren
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT STYREN(Phạm Thị Chi )
2.1. Điều kiện phản ứng:
2.2. Công nghệ:
2.2.1. Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt
2.2.2. Phương pháp dehydro hóa đẳng nhiệt
2.3. Xử lý sản phẩm dehydro hóa:
3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT STYREN CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY ( Nguyễn

Nữ Thư Quỳnh)
3.1. Quy trình sản xuất styren Lumus UOP của Mỹ
3.2. Quy trình sản xuất styren của công nghệ Badger (Mỹ)
4. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT STYREN

KẾT LUẬN

MỞ ĐẦU
Styren Có công thức là C6H5CH = CH2, là một monome thơm không bão hòa,
còn được gọi là vinylbenzen nó là một chất lỏng không màu,bay hơi dễ dàng và có
mùi ngọt.
Phương pháp thông thường để sản xuất monomer styren đó là ankyl hóa bezen
với etylen sau đó dehydro hóa để tạo styren.
Styren cung cấp vật liệu rất tốt và có thể thu gom tái chế được, styren được ứng
dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất nhựa và cao su tổng hợp ngành công nghiệp.

Nó được sử dụng trong sản xuất polystyren, cao su styren-butadien (SBR); nhựa
acrylonitrile-butadien styren (ABS); nhựa styren acrylonitrile (SAN), lớp phủ bảo vệ,
polystyren mở rộng, styren-isoprenestyren (SIS), styren-ethylen-butadien-styren
(SEBS) sử dụng tạo thiết bị phụ trợ dệt may, bột màu chất kết dính nhựa polyeste,
chất thơm và các ngành công nghiệp trung gian.
Vào năm 1930 nhu cầu cao su tổng hợp styren-butadien trong chiến tranh thế
giới thứ hai đã cung cấp động lực để sản xuất với quy mô lớn.Sau năm 1946 nhựa
styren đã mở rộng sản xuất trùng hợp ổn định cho ra loại nhựa không màu,tinh khiết
và giá rẽ [2].
Styren là một chất lỏng có thể được xử lý một cách dể dàng và an toàn. Khi
các công nghệ sản xuất styren phát triển thì styren nhanh chóng trở thành một hóa chất
có nhiều tiềm lực với số lượng lớn trên thế giới. Ước tính năm 1993 khoảng 17 106
t/năm và 18 106t vào năm 1995 nó đã tạo ra một lịch sử công nghiệp rất quan trọng
[2].
Do styren có nhiều ứng dụng trong đời sống và là nguyên liệu quan trọng trong
công nghệ tổng hợp polyme cũng như trong công nghệ tổng hợp hữu cơ hoá dầu nên
nhu cầu sử dụng styren ở nước ta ngày càng tăng. Trước đây do hạn chế về công nghệ
cũng như nguồn nguyên liệu n...
MỤC LỤC
1. TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM
1.1. Nguyên liệu etylbenzen ( Nguyễn Trọng Tiến)
1.1.1. Tính chất vật lý của etylbenzen
1.1.2. Tính chất hóa học
1.1.3. Tồn trữ và vận chuyển etylbenzen
1.1.4. Nguồn nguyên liệu etylbenzen
1.2. Styren (Phạm Ngọc Mai Ly )
1.2.1. Tính chất vật lý của styren
1.2.2. Tính chất hóa học của styren
1.2.3. Tồn chứa và vận chuyển styren
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT STYREN(Phạm Thị Chi )
2.1. Điều kiện phản ứng:
2.2. Công nghệ:
2.2.1. Phương pháp dehydro hóa đoạn nhiệt
2.2.2. Phương pháp dehydro hóa đẳng nhiệt
2.3. Xử lý sản phẩm dehydro hóa:
3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT STYREN CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY ( Nguyễn
Nữ Thư Quỳnh)
3.1. Quy trình sản xuất styren Lumus UOP của Mỹ
3.2. Quy trình sản xuất styren của công nghệ Badger (Mỹ)
4. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT STYREN
KẾT LUẬN
MỞ ĐẦU
Styren ng thức C
6
H
5
CH = CH
2
, một monome thơm không bão hòa,
còn được gọi vinylbenzen nó một chất lỏng không màu,bay hơi dễ dàng
mùi ngọt.
Phương pháp thông thường để sản xuất monomer styren đó ankyl hóa bezen
với etylen sau đó dehydro hóa để tạo styren.
Styren cung cấp vật liệu rất tốt và có thể thu gom tái chế được, styren được ứng
dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất nhựa cao su tổng hợp ngành công nghiệp.
Công nghệ sản xuất styren - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất styren - Người đăng: Nguyen Dai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Công nghệ sản xuất styren 9 10 652