Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 10726 lần   |   Lượt tải: 51 lần
GVHD: Lê Văn Việt Mẫn

Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng

LỜI MỞ ĐẦU
Sữa là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được sử dụng rộng rãi không chỉ ở trong
nước mà còn ở cả thế giới. Cũng chính vì giá trị dinh dưỡng cao mà sữa tươi rất khó bảo quản.
Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp chế biến sữa ngày càng
phát triển, cho ra đời nhiều phương pháp bảo quản và chế biến sữa, trong đó phổ biến nhất là tiệt
trùng sữa, chúng vừa có ý nghĩa lớn trong bảo quản mà còn tăng giá trị cảm quan đáp ứng được
thị hiếu của người tiêu dùng.
Trong phạm vi bài báo cáo này, chúng em sẽ trình bày những nội dung sau:
 Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng.
 Thiết bị sản xuất sữa tiệt trùng phổ biến.
 Các sản phẩm sữa tiệt trùng trong và ngoài nước.
 Hướng phát triển của sàn phẩm.
Trong quá trình chuẩn bị bài báo cáo, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót. Chúng em rất
mong nhận được ý kiến của thầy.

1

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

GVHD: Lê Văn Việt Mẫn

Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng

I. Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng:
Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng tương tự như quy trình sản xuất sữa thanh
trùng. Điểm khác biệt quan trọng là sản phẩm sữa tiệt trùng phải qua xử lý ở nhiệt độ rất cao
(trên 100oC), nhờ đó toàn bộ hệ vi sinh vật và enzyme có trong sữa bị vô hoạt. Sữa tiệt trùng
được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Thời gian bảo quản sản phẩm có thể kéo dài từ 3 – 6 tháng.
Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm sữa tiệt trùng so với sữa thanh trùng là các nhà sản xuất
có thể tiết kiệm chi phí cho việc bảo quản và vận chuyễn sản phẩm trong điều kiện nhiệt độ bình
thường. Ngoài ra, các nhà sản xuất có thể chào bán sản phẩm ở những thị trường cách xa nhà
máy. Họ không bị áp lực phải tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm cho mỗi lô hàng sản xuất.
Nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất sữa tiệt trùng phải có chất lượng rất tốt. Ngoài
yêu cầu cơ bản về các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý và cảm quan, người ta thường quan tâm đến thành
phần serum-protein trong sữa tươi, nó rất dễ bị đông tụ khi xử lý ở nhiệt độ cao. Thông thường,
nếu sữa tươi không cho kết tủa với dung dịch ethanol 75% (v/v) thì có thể sử dụng để sản xuất
sữa tiệt trùng.
Ngoài ra, các nhà sản xuất cần chú ý đến hệ VSV trong sữa tươi, đặc biệt là các vi khuẩn
có khả năng sinh bào tử và enzyme bền nhiệt. Chúng sẽ ảnh hưởng đến chế độ tiệt trùng và mức
độ vô trùng công nghiệp của sản phẩm.
Người ta có thể thực hiện quá trình tiệt trùng sữa trước hoặc sau khi đã rót sản phẩm vào
bao b...
Công ngh sn xut sa tit trùng GVHD: Lê Văn Việt Mn
1
LI M ĐẦU
Sa là mt loi thc phẩm giàu dinh dưỡng, được s dng rng rãi không ch trong
nước mà còn c thế gii. Cũng chính vì giá tr dinh dưỡng cao mà sữa tươi rất khó bo qun.
Ngày nay cùng vi s tiến b ca khoa hc k thut, ngành công nghip chế biến sa ngày càng
phát triển, cho ra đời nhiều phương pháp bảo qun và chế biến sữa, trong đó phổ biến nht là tit
trùng sa, chúng va có ý nghĩa lớn trong bo qun mà n tăng giá trị cảm quan đáp ứng được
th hiếu của người tiêu dùng.
Trong phm vi bài báo cáo này, chúng em s trình bày nhng ni dung sau:
Quy trình công ngh sn xut sa tit trùng.
Thiết b sn xut sa tit trùng ph biến.
Các sn phm sa tiệt trùng trong và ngoài nước.
Hướng phát trin ca sàn phm.
Trong quá trình chun b bài báo cáo, chc chn s khó tránh khi sai sót. Chúng em rt
mong nhận được ý kiến ca thy.
Sưu tm b i:
www.daihoc.com.vn
Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng 9 10 821