Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất urê

Được đăng lên bởi Loc Lemlinh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
Báo cáo thực tập tốt nghiêp

Khoa công nghệ hóa học
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia có dân số đông, nguồn lao động dồi dào, trong nguồn lao
động đó chiếm khoảng 80% dân số làm ngành sản xuất nông nghiệp, trong đó sản xuất
lương thực, thực phẩm là ngành đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Đối với ngành nông nghiệp Việt Nam phân bón luôn nằm trong số các mặt hàng quan
trọng trong sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực ổn định nền kinh tế.Hiện nay
nước ta đang trong tình trạng thiếu phân bón và phải nhập khẩu.Cho nên các công ty sản
xuất phân bón dần dần được xây dựng và đưa vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của nền
nông nghiệp.Các công ty ra đời đòi hỏi nguồn nhân lực rất lớn. Trường Đại Học Công
Nghiệp Việt Trì đã không ngừng phấn đấu đào tạo nên đội ngũ học sinh, sinh viên có
kiến thức chuyên sâu. Để thực hiện mục tiêu học đi đôi với hành nhà trường đã liên hệ
tạo điều kiện cho chúng em thực tập tại Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm Hóa
Chất Hà Bắc. Trải qua hơn 50 năm hoạt động công ty Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc
không ngừng cải tiến và nâng cấp dây chuyền để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Trong những năm 80 sản lượng chỉ đạt 9980 tấn/ năm, thời gian gần đây đạt gần 20000
tấn/ năm đáp ứng nhu cầu của nên nông nghiệp.
Sau thời gian thực tập tại xưởng Urê 1 – Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm
và Hóa Chất Hà Bắc, được sự giúp đỡ của các anh chị kĩ thuật viên, các cán bộ công nhân
viên chúng em đã được củng cố thêm lí thuyết đã học, tiếp thu được những kiến thức
thực tế, học tập được tác phong công nghiệp và nhiều kiến thức quý báu khác để phục vụ
cho sau này.
Em xin chân thành cảm ơn quý công ty và các thầy cô đã tạo điều kiện cho em được
thực tập tại xưởng Urê 1 – Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm và Hóa Chất Hà
Bắc và cán bộ công nhân viên trong công ty đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong quá
trình thực tập.Trong bản báo cáo này em còn nhiều thiếu sót, em mong thầy cô và quý
công ty góp ý để em hoàn thành tốt báo cáo.

GVHD: Nguyễn Tiến Hưng
Sinh viên: Lương Quang Tú

1
Lớp: CH1- Đ11

Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
Báo cáo thực tập tốt nghiêp

Khoa công nghệ hóa học
PHẦN I:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
- Nhà máy Phân đạm Hà Bắc (Công ty TNHH một thành viên Phân Đạm và Hóa
Chất Hà Bắc hiện nay) được Nhà nước Việt Nam phê chuẩn thiết kế xây dựng ngày
20/07/1959.
- Quý I năm 1960, bắt đầu khởi công xây dựng Nhà máy Phân Đạm Hà Bắc. Ngày
18...
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
Báo cáo thực tập tốt nghiêp
Khoa công nghệ hóa học
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam một quốc gia dân số đông, nguồn lao động dồi dào, trong nguồn lao
động đó chiếm khoảng 80% dân số làm ngành sản xuất nông nghiệp, trong đó sản xuất
lương thực, thực phẩm là ngành đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Đối với ngành nông nghiệp Việt Nam phân bón luôn nằm trong số các mặt hàng quan
trọng trong sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực ổn định nền kinh tế.Hiện nay
nước ta đang trong nh trạng thiếu phân bón và phải nhập khẩu.Cho nên các công ty sản
xuất phân bón dần dần được xây dựng và đưa vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của nền
nông nghiệp.Các công ty ra đời đòi hỏi nguồn nhân lực rất ln. Trường Đại Học Công
Nghiệp Việt T đã không ngừng phấn đấu đào tạo nên đội ngũ học sinh, sinh viên có
kiến thức chuyên sâu. Để thực hiện mục tiêu học đi đôi với hành nhà trường đã liên hệ
tạo điều kiện cho chúng em thực tập tại Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm Hóa
Chất Bắc. Trải qua hơn 50 năm hoạt động công ty Phân Đạm a Chất Bắc
không ngừng cải tiến và nâng cấp dây chuyền để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Trong những năm 80 sản lượng chỉ đạt 9980 tấn/ năm, thời gian gần đây đạt gần 20000
tấn/ năm đáp ứng nhu cầu của nên nông nghiệp.
Sau thi gian thực tập tại xưởng Urê 1 Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm
và Hóa Chất Hà Bắc, được sự giúp đỡ của các anh chị kĩ thuật viên, các cán bộ công nhân
viên chúng em đã được củng c thêm thuyết đã học, tiếp thu được những kiến thức
thực tế, học tập đưc tác phong công nghiệp và nhiều kiến thức qbáu khác để phục vụ
cho sau này.
Em xin chân thành cảm ơn quý công ty và các thầy đã tạo điều kiện cho em được
thực tập tại xưởng Urê 1 Công Ty TNHH một thành viên Phân Đạm Hóa Chất
Bắc cán bộ công nhân viên trong công ty đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong quá
trình thực tập.Trong bản báo o y em còn nhiều thiếu sót, em mong thầy cô quý
công ty góp ý để em hoàn thành tốt báo cáo.
GVHD: Nguyễn Tiến Hưng
Sinh viên: Lương Quang Tú Lớp: CH1- Đ11
1
Công nghệ sản xuất urê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất urê - Người đăng: Loc Lemlinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Công nghệ sản xuất urê 9 10 429