Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học thực phẩm

Được đăng lên bởi Trinh An
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 5359 lần   |   Lượt tải: 111 lần
Công nghệ sinh học thực phẩm:
Phiên bản lần thứ 3

Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biếtCông nghệ sinh học thực phẩm:
Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biết

Phiên bản lần thứ 3
Xin gửi lời cảm ơn tới những người đã đóng góp ý kiến và/hoặc xây dựng cuốn Cẩm
nang này:
Đóng góp xây dựng:
Thạc sỹ Mary Le Chin, RD
Thạc sỹ Lindsey Field, RD, LD
Thạc sỹ Jennifer Schmidt, RD
Thạc sỹ Rebecca Scritchfield, RD, ACSM HFS
Thạc sỹ Cheryl Toner, RD
Đóng góp ý kiến:
TS. Christine M. Bruhn, Trường Đại học California, Davis
TS. Lowell B. Catlett, Trường Đại học Bang New Mexico
Thạc sỹ Mary Lee Chin, RD, Truyền thông Dinh dưỡng
Thạc sỹ Marsha Diamond, RD, M. Diamond, LLC
Connie Diekman, MEd, RD, LD, FADA, Trường Đại học Washington tại St Louis
TS. Terry D. Etherton, Trường Đại học Bang Pennsylvania
Martina Newell-McGloughlin, DSc, University of California, Davis
Thiết kế bởi Boomerang Studios, Inc.
© tháng 4.2013, Quỹ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế
Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giữa Cục Dịch vụ Nông nghiệp Nước
ngoài (FAS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Quỹ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC)
để cung cấp thông tin quan trọng cho đội ngũ tuyên truyền viên về công nghệ sinh học thực phẩm. Thỏa
thuận đối tác này không xác nhận bất kỳ sản phẩm, tổ chức nào hỗ trợ IFIC hoặc Quỹ IFIC.MỤC LỤC
chương

1

GIỚI THIỆU

2

NGÔN NGỮ

chương

Giới thiệu và Tóm tắt Chương trình ......................................................................................... 1

Xây dựng Thông điệp của bạn................................................................................................... 3
Thông điệp chính ........................................................................................................................... 4
Những từ nên dùng và nên tránh ..........................................................................................12

chương

3

BÀI THUYẾT TRÌNH
Chuẩn bị bài thuyết trình ..........................................................................................................17
Lời khuyên để giao tiếp hiệu quả ...........................................................................................18
Trả lời những câu hỏi khó ..........................................................................................................19

4

TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH

5

LỜI KHUYÊN KHI GIAO TIẾP VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG

6

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU ...
www.foodinsight.org
Công nghệ sinh học thực phẩm:
Cm nang tuyên truyn viên đ nâng cao hiu bit
Phiên bản lần thứ 3
Công nghệ sinh học thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sinh học thực phẩm - Người đăng: Trinh An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Công nghệ sinh học thực phẩm 9 10 369