Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tái chế dầu thải

Được đăng lên bởi hlub-nrog-kev-mob-89-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ tái chế dầu thải
Tháng Bảy 29, 2013 - Tin môi trường, Tin tức - no comments

1. Dầu thải là vấn đề cấp bách về ô nhiễm môi trường
Trên thế giới, ý thức được sự sinh tồn của nhân loại gắn chặt với việc bảo vệ gìn giữ môi trường, các quốc
gia, các tổ chức quốc tế đã đưa ra khẩu hiệu ” Trái đất là ngôi nhà chung” cần phải giữ gìn và bảo vệ. Các
biện pháp quản lý và tái sử dụng các chất phế thải được đề ra và thực hiện một cách nghiêm túc. Việc đổ
dầu phế thải ra môi trường xung quanh đã bị nghiêm cấm hoàn toàn theo luật môi trường quốc tế.
Ở Việt nam, dầu phế thải được xếp vào danh mục chất thải nguy hại 3 sao và được quy định là loại chất
thải nguy hại không được xử lý chôn lấp. Theo thống kê của Trung tâm phụ gia dầu mỏ: cứ 1 tấn dầu nhớt
thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại hoàn toàn về sinh thái đối với 1km2 mặt nước
hoặc 3 héc ta đất trồng.
Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp để xử lý tái chế dầu thải đang được đặt ra cấp bách đối với
công tác bào vệ môi trường. Xuất phát từ nhu cầu cấp bách hiện nay, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ
Phúc Lợi thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu công nghệ xử lý tái chế dầu thải thành dầu đốt công
nghiệp” qua đó nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả bảo vệ môi trường của công nghệ xử lý
tái chế dầu thải thành dầu đốt công nghiệp.
Đề tài đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5.018.VX ngày
02/5/2012 với công suất 2.300 kg/h.

2. Công nghệ xử lý tái chế dầu thải
Tái chế dầu thải thực chất là quá trình tách hết những chất bẩn ra khỏi dầu thải, phục hồi lại những tính
chất ban đầu. Có nhiều cách để tái chế dầu thải. Đặc tính và mức độ biến chất của dầu thải sẽ quyết định
phương pháp tái chế nó. Vì vậy khi tiến hành tái chế dầu thải cần căn cứ vào loại, mức độ, tính chất làm
bẩn của dầu cũng như công dụng sau này của dầu tái chế mà lựa chọn công nghệ tái chế cho phù hợp và
hiệu quả.
Trên thế giới hiện nay có tới 15-20 công nghệ tái sinh khác nhau, ví dụ như:
Ở Ba Lan phương pháp tái chế như sau: dầu thải được khử nước, được xử lý bằng axit rồi bằng kiềm và cuối
cùng được tẩy màu bằng đất sét rồi lọc ép. Có chưng cất trước hoặc sau xử lý.
Phương pháp tái sinh được coi là hiện đại nhất hiện nay là phương pháp Recyclon của Hà Lan. Theo phương
pháp này, người ta phun các hoá chất chuyên dụng vào dầu thải đã khử nước, sau đó chưng cất phân tử ở
chân không cao. Cặn thải được đốt thành tro chống ô nhiễm môi trường. Phương pháp này tạo ra dầu gốc
h...
Công ngh tái ch d u th i ế
Tháng Bảy 29, 2013 - Tin môi trường, Tin tức - no comments
1. D u th i là v n đ c p bách v ô nhi m môi tr ng ườ
Trên thế giới, ý thức được sự sinh tồn của nhân loại gắn chặt với việc bảo vệ gìn giữ môi trường, các quốc
gia, các tổ chức quốc tế đã đưa ra khẩu hiệu ” Trái đất là ngôi nhà chung” cần phải giữ gìn và bảo vệ. Các
biện pháp quản lý và tái sử dụng các chất phế thải được đề ra và thực hiện một cách nghiêm túc. Việc đổ
dầu phế thải ra môi trường xung quanh đã bị nghiêm cấm hoàn toàn theo luật môi trường quốc tế.
Ở Việt nam, dầu phế thải được xếp vào danh mục chất thải nguy hại 3 sao và được quy định là loại chất
thải nguy hại không được xử lý chôn lấp. Theo thống kê của Trung tâm phụ gia dầu mỏ: cứ 1 tấn dầu nhớt
thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại hoàn toàn về sinh thái đối với 1km2 mặt nước
hoặc 3 héc ta đất trồng.
Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ phù hợp để xử lý tái chế dầu thải đang được đặt ra cấp bách đối với
công tác bào vệ môi trường. Xuất phát từ nhu cầu cấp bách hiện nay, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ
Phúc Lợi thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu công nghệ xử lý tái chế dầu thải thành dầu đốt công
nghiệp” qua đó nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả bảo vệ môi trường của công nghệ xử lý
tái chế dầu thải thành dầu đốt công nghiệp.
Đề tài đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5.018.VX ngày
02/5/2012 với công suất 2.300 kg/h.
2. Công ngh x lý tái ch d u th i ế
Tái chế dầu thải thực chất là quá trình tách hết những chất bẩn ra khỏi dầu thải, phục hồi lại những tính
chất ban đầu. Có nhiều cách để tái chế dầu thải. Đặc tính và mức độ biến chất của dầu thải sẽ quyết định
phương pháp tái chế nó. Vì vậy khi tiến hành tái chế dầu thải cần căn cứ vào loại, mức độ, tính chất làm
bẩn của dầu cũng như công dụng sau này của dầu tái chế mà lựa chọn công nghệ tái chế cho phù hợp và
hiệu quả.
Trên thế giới hiện nay có tới 15-20 công nghệ tái sinh khác nhau, ví dụ như:
Ở Ba Lan phương pháp tái chế như sau: dầu thải được khử nước, được xử lý bằng axit rồi bằng kiềm và cuối
cùng được tẩy màu bằng đất sét rồi lọc ép. Có chưng cất trước hoặc sau xử lý.
Phương pháp tái sinh được coi là hiện đại nhất hiện nay là phương pháp Recyclon của Hà Lan. Theo phương
pháp này, người ta phun các hoá chất chuyên dụng vào dầu thải đã khử nước, sau đó chưng cất phân tử ở
chân không cao. Cặn thải được đốt thành tro chống ô nhiễm môi trường. Phương pháp này tạo ra dầu gốc
hoàn hảo nhưng rất đắt đỏ
Việc tái sinh dầu thải ở Việt Nam chủ yếu do tổng công ty xăng dầu đảm nhiệm. Trước đây ta thường tái
chế bằng phương pháp axit với công nghệ lạc hậu. Do vậy hiệu quả tái sinh thấp và gây ô nhiễm môi
trường rất nghiêm trọng. Hiện tại công nghệ được áp dụng chủ yếu là công nghệ chưng cất ngưng tụ dựa
vào nhiệt độ sôi của thành phần các chất trong dầu thải phát sinh.
• Sơ đồ công nghệ:
Công nghệ tái chế dầu thải - Trang 2
Công nghệ tái chế dầu thải - Người đăng: hlub-nrog-kev-mob-89-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công nghệ tái chế dầu thải 9 10 718