Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ tải nồi hơi

Được đăng lên bởi chinhtruc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
.CÔNG NGHỆ TẨY RỬA NỒI HƠI, ĐƯỜNG ỐNG :
a. Đặt vấn đề :

-

Sự đóng lớp bề mặt toả nhiệt máy là vấn đề nan giải chung ở Việt Nam vì :
Lượng nước tỏa nhiệt không đảm bảo yêu cầu : Nước đưa vào giải nhiệt còn quá nhiều
ion gây kết bám trên bề mặt trao đổi nhiệt bao gồm : Nước cứng ( Ca2+ , Mg2+ , CO32- ),
các nước phèn ( Fe2+, Al3+, SO42- ) …
Không có dung dịch bảo trì trong thời gian vận hành máy, không có dung dịch khử các
khoáng để đảm bảo yêu cầu ( sẽ có cách giải quyết sau ) .
Khi vần đề truyền nhiệt nước không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến công suất và hiệu
suất của lò hơi, gây nên hiện tượng tiêu hao nhiên liệu không cần thiết và kém an toàn
do :
Nhiệt độ buồng đốt nhiệt độ các ống lửa, ống nước tăng lên quá mức cho phép vì nước
không hoàn thành chức năng truyền nhiệt .

b. Hướng giải quyết :
Sự kết bám bề mặt tỏa nhiệt bao gồm nhiều yếu tố nguyên nhân :
- Sự kết bám trên các ống lò, ống lửa :
Do khoáng tố và gardiran nhiệt độ tăng .
M( HCO3)2 = MCO3  + H2O + CO2
M : Kim loại kiềm thổ
Do khoáng tố và gardiran nhiệt độ giảm :
Fe( OH)2  , Al(OH)3  kết tủa .
Vì là một phức hợp các chất khoáng tạo thành sự tẩy rửa không những bao gồm cả các chất
hoạt động bề mặt kim loại .
Sau thời gian nghiên cứu và áp dụng thực tế, chúng tôi trình bày nguyên tắc khái quát
chung của chất tẩy rửa là :
§ Phức chất nghịch nguyên lý : Hòa tan các Oxyt kim loại, Hydroxyt kim loại, muối kim
loại nhưng không tương tác với kim loại .
§ Chất hoạt động bề mặt : Tách rời các khoáng không tan vào trong nước và gây nhũ hoá .
§ Chất tạo bột mạnh làm tăng thể tích các hợp khí trong lớp cáu để phá vỡ chúng ra thành
nhiều mảnh nhỏ theo nguyên tắc vật lý .
§ Chất tạo nhũ và ổn định nhũ : Tránh sự hình thành chất tủa để đưa ra ngoài
§ Chất làm chai cứng bề mặt kim loại : Tránh hình thành tủa trở lại khi tẩy rửa
§ Dung dịch là hỗn hợp phức chất đạt chất lượng phụ gia thực phẩm nên có thể dùng cho
các nghành công nghiệp chế biến thực phẩm .
§ Dung dịch bảo vệ an toàn sau khi súc rửa : Tạo thêm sự trơ bề mặt, đảm bảo trong 06
tháng .
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG CÔNG NGHỆ TẨY RỬA :
a. Xác định các thông số kỹ thuật :
-

Xác định thành phần độ dày và thành phần hoá học của lớp cáu cặn bám trên bề mặt thiết
bị truyền nhiệt .
Xác định thể tích chứa nước của lò hơi cũng như thiết bị truyền nhiệt .

b. Quy trình súc rửa lò hơi :
-

-

Cho hoá chất tẩy cặn lò hơi HCE vào nồi hơi cùng với nước theo tỷ lệ phù hợp với dung
dịch của nồi hơi và ngâm trong thời gian từ 12 – 20 giờ, dùng nhiệt độ để h...
.CÔNG NGHỆ TẨY RỬA NỒI HƠI, ĐƯỜNG ỐNG :
a. Đặt vấn đề :
Sự đóng lớp bề mặt toả nhiệt máy là vấn đề nan giải chung ở Việt Nam vì :
- Lượng nước tỏa nhiệt không đảm bảo yêu cầu : Nước đưa vào giải nhiệt còn quá nhiều
ion gây kết bám trên bề mặt trao đổi nhiệt bao gồm : Nước cứng ( Ca
2+
, Mg
2+
, CO
3
2-
),
các nước phèn ( Fe
2+
, Al
3+
, SO
4
2-
) …
- Không có dung dịch bảo trì trong thời gian vận hành máy, không có dung dịch khử các
khoáng để đảm bảo yêu cầu ( sẽ có cách giải quyết sau ) .
- Khi vần đề truyền nhiệt nước không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến công suất và hiệu
suất của lò hơi, gây nên hiện tượng tiêu hao nhiên liệu không cần thiết và kém an toàn
do :
- Nhiệt độ buồng đốt nhiệt độ các ống lửa, ống nước tăng lên quá mức cho phép vì nước
không hoàn thành chức năng truyền nhiệt .
b. Hướng giải quyết :
Sự kết bám bề mặt tỏa nhiệt bao gồm nhiều yếu tố nguyên nhân :
- Sự kết bám trên các ống lò, ống lửa :
Do khoáng tố và gardiran nhiệt độ tăng .
M( HCO
3
)
2
= MCO
3
+ H
2
O + CO
2
M : Kim loại kiềm thổ
Do khoáng tố và gardiran nhiệt độ giảm :
Fe( OH)
2
, Al(OH)
3
kết tủa .
Vì là một phức hợp các chất khoáng tạo thành sự tẩy rửa không những bao gồm cả các chất
hoạt động bề mặt kim loại .
Sau thời gian nghiên cứu và áp dụng thực tế, chúng tôi trình bày nguyên tắc khái quát
chung của chất tẩy rửa là :
§ Phức chất nghịch nguyên lý : Hòa tan các Oxyt kim loại, Hydroxyt kim loại, muối kim
loại nhưng không tương tác với kim loại .
§ Chất hoạt động bề mặt : Tách rời các khoáng không tan vào trong nước và gây nhũ hoá .
§ Chất tạo bột mạnh làm tăng thể tích các hợp khí trong lớp cáu để phá vỡ chúng ra thành
nhiều mảnh nhỏ theo nguyên tắc vật lý .
§ Chất tạo nhũ và ổn định nhũ : Tránh sự hình thành chất tủa để đưa ra ngoài
§ Chất làm chai cứng bề mặt kim loại : Tránh hình thành tủa trở lại khi tẩy rửa
§ Dung dịch là hỗn hợp phức chất đạt chất lượng phụ gia thực phẩm nên có thể dùng cho
các nghành công nghiệp chế biến thực phẩm .
§ Dung dịch bảo vệ an toàn sau khi súc rửa : Tạo thêm sự trơ bề mặt, đảm bảo trong 06
tháng .
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG CÔNG NGHỆ TẨY RỬA :
a. Xác định các thông số kỹ thuật :
- Xác định thành phần độ dày và thành phần hoá học của lớp cáu cặn bám trên bề mặt thiết
bị truyền nhiệt .
- Xác định thể tích chứa nước của lò hơi cũng như thiết bị truyền nhiệt .
công nghệ tải nồi hơi - Trang 2
công nghệ tải nồi hơi - Người đăng: chinhtruc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công nghệ tải nồi hơi 9 10 589