Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tạo hình vật liệu tấm

Được đăng lên bởi hiendang340
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 3608 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Chương I

ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ VÀ ĐÁNH GIÁ
KHẢ NĂNG DẬP CỦA KIM LOẠI TẤM
1.1: KIM LOẠI TẤM VÀ BĂNG
1.1.1. Khái niệm về dập tấm
a, Khái niệm:
Nhắc lại:
+ Quá trình công nghệ là toàn bộ các tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng kích
thước, tính chất và trạng thái của phôi ban đầu để đạt được mục đích nào đó. Quá
trình công nghệ bao gồm những nguyên công và được sắp xêp theo một trình tự nhất
định
+ Nguyên công là một phần của quá trình công nghệ được thực hiện bởi một hay một
số công nhân ở một vị trí nhất định trên một máy bao gồm toàn bộ nhưng tác động
liên quan để gia công phôi đã cho
+ Động tác là những tác động có mục đích và quy luật của công nhân ( đưa phôi đến
vị trí khuôn, đặt phôi vào khuôn, cho khuôn vào làm việc)
Dập tấm:
Là một phần của quá trình công nghệ bao gồm nhiều nguyên công công nghệ khác
nhau nhằm làm biến dạng kim loại tấm để nhận được các chi tiết có hình dạng kích
thước cần thiết với sự thay đổi không không đáng kể chiều dày của vật liệu và không
có phế liệu ở dạng phoi. Dập tấm thường được thực hiện ở trạng thái nguội nên còn
gọi là dập nguội
Một số dạng sản phẩm:

1

2

-

b, Ưu điểm của sản xuất dập tấm.
- Có thể thực hiện những công việc phức tạp bằng những tác động đơn giản can thiết
bị và khuôn.
- Có thể chế tạo những chi tiết rất phức tạp mà các phương pháp gia công kim loại
khác không thể hoặc rất khó khăn
- Độ chính xác của các chi tiết dập tấm tương đối cao, đảm bảo lắp lẫn tốt không cần
gia công cơ
- Kết cấu của chi tiết dập tấm cứng vững bền nhẹ mức độ hao phí kim loại không lớn
- Tiết kiệm được nguyên vật liệu thuận lợi cho quá trính cơ khí hóa tự đông hóa do
đó năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm
- Quá trình thao tác đơn giản không cần thợ bậc cao do đó giảm chi phí đào tạo và
quỹ lương
- Dạng sản xuất thường là loạt lớn và hàng khối do đó hạ già thành sản phẩm
- Tận dung được phế liệu hệ số sử dụng vật liệu cao
- Gia công được cả vật liệu phi kim như techtolit, heetinac, các loại chất dẻo
c, Nhược điểm:
- Vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất lớn thích hợp với sản xuất hàng loạt và đơn
dặt hàng ổn định
- Chỉ gia công phôi dạng tấm
1.1.2. Kim loại tấm và băng
Các vật liệu kim loại tấm và băng:
Thép cacbon chất lượng và thép cacbon thấp hoặc thép cacbon thấp cán
nguội
Tham khảo bảng sau:
Chủng loại
Thép cacbon chất lượng
S=0,5÷4 mm
Thép tấm cacbon chất lượng và chất lượng
thường S=0,2÷3,9 mm
Thép kết cấu hợp kim thấp
S=0,5÷3,9 mm
Thép tấm cán nguội từ thép cacbon chất
lượng dùng để dập nguội S=0,5÷3 mm
Thép tấm ...
Chương I
ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ VÀ ĐÁNH GIÁ
KHẢ NĂNG DẬP CỦA KIM LOẠI TẤM
1.1: KIM LOẠI TẤM VÀ BĂNG
1.1.1. Khái niệm về dập tấm
a, Khái niệm:
Nhắc lại:
+ Quá trình công nghệ là toàn bộ các tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng kích
thước, tính chất trạng thái của phôi ban đầu để đạt được mục đích nào đó. Quá
trình công nghệ bao gồm những nguyên công và được sắp xêp theo một trình tự nhất
định
+ Nguyên công là một phần của quá trình công nghệ được thực hiện bởi một hay một
số công nhân một vị trí nhất định trên một máy bao gồm toàn bộ nhưng tác động
liên quan để gia công phôi đã cho
+ Động tác là những tác động có mục đích và quy luật của công nhân ( đưa phôi đến
vị trí khuôn, đặt phôi vào khuôn, cho khuôn vào làm việc)
Dập tấm:
một phần của quá trình công nghệ bao gồm nhiều nguyên công công nghệ khác
nhau nhằm làm biến dạng kim loại tấm đnhận được các chi tiết nh dạng kích
thước cần thiết với sự thay đổi không không đáng kể chiều dày của vật liệu và không
phế liệu dạng phoi. Dập tấm thường được thực hiện trạng thái nguội nên còn
gọi là dập nguội
Một số dạng sản phẩm:
1
Công nghệ tạo hình vật liệu tấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tạo hình vật liệu tấm - Người đăng: hiendang340
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Công nghệ tạo hình vật liệu tấm 9 10 290