Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tạo mẫu nhanh

Được đăng lên bởi maitrangqt
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH
THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG
PGS.TS Đặng Văn Nghìn
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

NỘI DUNG
I. Giới thiệu chung
1.
2.
3.
4.

Làm như thế nào để tạo được mẫu phức tạp.
Phân loại các phương pháp tạo mẫu nhanh.
Tình hình nghiên cứu.
Tốc độ phát triển.

II. Những thành tựu công nghệ
III. Triển vọng thế kỷ 21.

1. LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TẠO ĐƯỢC MẪU PHỨC TẠP ?

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

3D SYSTEM
THƯƠNG MẠI HÓA
1986
CÔNG NGHỆ LOM
THƯƠNG MẠI HÓA BỞI
SOLIDSCAPE
06-1986
POLYJET THƯƠNG MẠI
HÓA
ZCORP THƯƠNG MẠI
02-1987
HÓA 3D PRINTING

PATENT
CỦA HULL
08-1984
PATENT
SLS, DTM, EOS
10-1986

1985

PATENT
FFF
10-1989

1986

12-1989

STRATASYS INC
THƯƠNG MẠI HÓA
FDM
1992

1989

' 1984

1992
MÁY TẠO MẪU NHANH ĐẦU TIÊN THEO CÔNG NGHỆ SLA
1987

Made with Office Timeline 2010CÁC CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH
Công nghệ

Nguyên lý làm việc

Vật liệu

SLA

Sử dụng tia laser
làm đông đặc
Polymer nhạy
quang

Polymer nhạy
quang
(tính độc hại cao)

SLS

Sử dụng tia laser
để thiêu kết vật
liệu

Bột kim loại, bột
thạch cao,…

LOM

Dụng cụ cắt các
tấm cứng theo
biên dạng, sau đó
dán từng lớp lại
với nhau

Giấy, tấm gỗ

FDM

Vật liệu được đùn
qua đầu gia nhiệt,
sau đó đông dặc
tạo hình

Sáp, nhựa ABS, …

Sơ đồ nguyên lý

Stereo Lithography Apparatus (SLA)

Selective Laser Sintering (SLS)

• Có thể sử dụng cho cả
nhựa nhiệt dẻo và kim
loại.
• Sử dụng Laser thiêu kết
• Lớp có độ dày < 0,1 mm
• Được thương mại hóa
bởi DTM & EOS

Selective Laser Sintering (SLS)

Laminated Object Manufacturing (LOM)

Laminated Object Manufacturing (LOM)

Fused Deposition Modeling (FDM)

• Sáng chế bởi S. Scott
Crump vào năm 1989
và được thương mại
hóa vào năm 1992 bởi
Stratasys Inc.

Fused Deposition Modeling (FDM)

Three dimensional Printing (3D printing)
 Tạo ra các lớp cắt theo phương pháp in
phun 2D và liên kết chúng lại với nhau
để tạo nên vật thể.

Three dimensional Printing (3D printing)

II.

NHỮNG THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ

• Phân loại
 Theo dạng vật liệu
 Theo nguồn laser

• Phạm vi ứng dụng
• Tình hình nghiên cứu:
 Trong nước
 Ngoài nước

Phân loại

1.
•
•
•
2.
•
•
3.

Theo dạng vật liệu có thể chia ra như:
Vật liệu dạng lỏng: SLA, SOUP
Vật liệu dạng khối, rắn, tấm cứng: FDM, LOM.
Vật liệu dạng bột: SLS, , 3D printing.
Theo nguồn laser có thể chia ra 2 loại:
Sử dụng nguồn laser: SLA, SLS,…
Không sử dụng nguồn laser: FDM, 3D printing,…
3D printer

PHÂN LOẠI 3D PRINTER
CÔNG NGHỆ

NGUYÊN LÝ LÀM
VIỆC

VẬT LIỆU

Polyjet

Đầu in phun vật liệu và
đón...
PGS.TS Đặng Văn Nghìn
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH
THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG
Công nghệ tạo mẫu nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tạo mẫu nhanh - Người đăng: maitrangqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Công nghệ tạo mẫu nhanh 9 10 73