Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tạo top base

Được đăng lên bởi Billding Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3270 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời nói đầu
Một phương án móng mới gần đây được gọi là Phương pháp TOP-BASE đã thu hút sự
quan tâm của các kỹ sư Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó được sử dụng trên nền đất yếu để
giảm độ lún cố kết và tăng khả năng chịu tải của nền.
Phương pháp Top-base là phương pháp đặt các khối bê tông hình phễu trong nền đá
dăm lên lớp đất yếu. Phương pháp Top-base đổ bê tông tại chỗ cho thấy độ lún cố kết
giảm từ 1/10 ÷ 1/2 hoặc nhiều hơn, đồng thời tăng khả năng chịu tải của nền từ 50% 200% hoặc nhiều hơn sovới nền đất ban đầu chưa được xử lý. Phương pháp Top-base có
tác dụng ngăn cản chuyển vị ngang của lớp đất yếu và làm giảm khả năng giãn nở dẫn
đến giảm độ lún móng công trình,và phân phối ứng suất bên dưới đáy móng đều hơn dẫn
đến tăng khả năng chịu lực của nền.
Do sự gia tăng dân số, sự thiếu thốn về đất đai và nhu cầu sử dụng đất yếu để xây dựng
công trình đã thúc đẩy các kỹ sư xây dựng tìm ra các giải pháp cải thiện các khu vực nền
đất yếu phục vụ công tác xây dựng sao cho tiết kiệm chi phí vật liệu và chi phí xây dựng,
phương pháp này chỉ nên dùng cải thiện nền đất bề mặt và ngay dưới bề mặt.
Gần đây, một phương pháp mới được phát minh mà lien kết các khối bê tông hình phễu
và đặt chúng lên trên nền đất. Các nhóm Top-block có thể được sử dụng như phương án
móng nông để thay thế móng cọc. Nó được gọi là “Móng Top-base”. Thực tế cho thấy
nhiều công trình xây dựng ứng dụng phương pháp này đem lại hiệu quả mạnh mẽ trong
việc giảm độ lún và tăng khả năng chịu
lực của nền đất.Phương pháp móng cải
tiến, Top-base, được sử dụng thành
công nhằm cải thiện nền đất yếu trong
hơn 10 năm qua tại Hàn Quốc. Có 2
loại móng Top-base:loại thứ 1 được
đúc sẵn trong nhà máy, loại thứ 2 là đổ
bê tông tại chỗ.Mặc dù cả 2 loại móng
này có đặc tính như nhau, tuy nhiên
phương pháp Top-base đúc tại công
trường thi công dễ dàng hơn và chi
phí rẻ hơn so với phương pháp Topbase sản xuất sẵn trongnhà máy.Vì vậy, hầu hết các kỹ sư nhậnđịnh rằng phương pháp
móng Top-base đổ tại chỗ mà được phát triển và cải thiện bởi công ty Banseok TopBase Co., Ltd là phương án móng tối ưu hơn cả
1

Chương 1 giới thiệu chung Top-Base
1. Hình dạng và kích thước của Top-Block

Kích thước và hình dạng chuẩn của Top-Block

Một khái niệm mới của phương pháp Top-base đổ bê tông tại chỗ là sử dụng các
thanh thép nối các Top-block với nhau tạo thành nhóm các Top-block (nối tại vị trí giao
giữa phần trụ nón và phần cọc), đổ bê tông vào phễu nhựa, rải đá dăm đầm chặt, lắp
dựng cốt thép nối phía trên, v.v…, phần trụ nón nghiên...
Lời nói đầu
Một phương án móng mới gần đây được gọi là Phương pháp TOP-BASE đã thu hút sự
quan tâm của các kỹ sư Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó được sử dụng trên nền đất yếu để
giảm độ lún cố kết và tăng khả năng chịu tải của nền.
Phương pháp Top-base là phương pháp đặt các khối bê tông hình phễu trong nền đá
dăm lên lớp đất yếu. Phương pháp Top-base đổ bê tông tại chỗ cho thấy độ lún cố kết
giảm từ 1/10 ÷ 1/2 hoặc nhiều hơn, đồng thời tăng khả năng chịu tải của nền từ 50% -
200% hoặc nhiều hơn sovới nền đất ban đầu chưa được xử lý. Phương pháp Top-base có
tác dụng ngăn cản chuyển vị ngang của lớp đất yếu và làm giảm khả năng giãn nở dẫn
đến giảm độ lún móng công trình,và phân phối ứng suất bên dưới đáy móng đều hơn dẫn
đến tăng khả năng chịu lực của nền.
Do sự gia tăng dân số, sự thiếu thốn về đất đai và nhu cầu sử dụng đất yếu để xây dựng
công trình đã thúc đẩy các kỹ sư xây dựng tìm ra các giải pháp cải thiện các khu vực nền
đất yếu phục vụ công tác xây dựng sao cho tiết kiệm chi phí vật liệu và chi phí xây dựng,
phương pháp này chỉ nên dùng cải thiện nền đất bề mặt và ngay dưới bề mặt.
Gần đây, một phương pháp mới được phát minh mà lien kết các khối bê tông hình phễu
và đặt chúng lên trên nền đất. Các nhóm Top-block có thể được sử dụng như phương án
móng nông để thay thế móng cọc. Nó được gọi là “Móng Top-base”. Thực tế cho thấy
nhiều công trình xây dựng ứng dụng phương pháp này đem lại hiệu quả mạnh mẽ trong
việc giảm độ lún và tăng khả năng chịu
lực của nền đất.Phương pháp móng cải
tiến, Top-base, được sử dụng thành
công nhằm cải thiện nền đất yếu trong
hơn 10 năm qua tại Hàn Quốc. Có 2
loại móng Top-base:loại thứ 1 được
đúc sẵn trong nhà máy, loại thứ 2 là đổ
bê tông tại chỗ.Mặc dù cả 2 loại móng
này có đặc tính như nhau, tuy nhiên
phương pháp Top-base đúc tại công
trường thi công dễ dàng hơn và chi
phí rẻ hơn so với phương pháp Top-
base sản xuất sẵn trongnhà máy.Vì vậy, hầu hết các kỹ sư nhậnđịnh rằng phương pháp
móng Top-base đổ tại chỗ mà được phát triển và cải thiện bởi công ty Banseok Top-
Base Co., Ltd là phương án móng tối ưu hơn cả
1
Công nghệ tạo top base - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tạo top base - Người đăng: Billding Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ tạo top base 9 10 778