Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tiện CNC, Bộ môn Chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

NỘI DUNG
3.1 Máy tiện CNC
3.2 Đồ gá trên máy tiện CNC
3.3 Dụng cụ cắt trên máy tiện CNC
3.4 Quy trình công nghệ trên máy tiện CNC
3.5 Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy
tiện CNC

3.6 Lập trình gia công trên máy tiện CNC
3.7 Bài tập tổng hợp

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

3.1 Máy tiện CNC
3.1.1 Cấu tạo chung máy tiện CNC
Spindle Speed
Tool Turret

+ X-axis
Ways
+ Z-axis
Spindle

Cross Slide

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC
3.1.2 Phân loại máy tiện CNC
¾ Máy tiện CNC có trục chính nằm ngang
¾ Máy tiện CNC có trục chính thẳng đứng
Máy tiện CNC có trục chính nằm ngang

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC
Máy tiện CNC có trục chính thẳng đứng

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

3.1.3 Hệ tọa độ máy tiện CNC
Trục Z: Song song với trục chính, chiều dương chạy từ
mâm cặp tới dụng cụ
Trục X: Vuông góc với trục máy, chiều dương hướng về
phía dụng cụ
Trục Y: Xác định sau khi đã xác định trục Z,X theo quy tắc
bàn tay phải (ngón trỏ chỉ trục Y).

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

3.1.4 Các điểm chuẩn
Điểm chuẩn
máy : M
Điểm Zero
chi tiết :W
Điểm tham
chiếu:R
Điểm tham
chiếu dao : P

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

3.2 Đồ gá trên máy tiện CNC
3.2.1 Yêu cầu với đồ gá trên máy tiện CNC
¾ Đảm bảo độ chính xác gá đặt cao
¾ Đảm bảo độ cứng vững cao
¾ Thao tác nhanh và đơn giản
¾ Khả năng sử dụng đa dạng
¾ Thay đổi dễ dàng các phần tử kẹp

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

3.2.2 Các loại đồ gá trên máy tiện CNC
Thường sử dụng các loại đồ gá vạn năng điều
chỉnh và đồ gá vạn năng không điều chỉnh:
¾ Các loại mâm cặp: 3 chấu, 4 chấu, li tâm...
¾ Kẹp rút
¾ Tốc kẹp – mũi chống tâm
¾ Trục gá bung
¾ Mâm hoa
¾ Luy nét

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

Mâm cặp
¾ Mâm cặp 3 chấu tự định tâm thường được sử dụng nhiều
nhất. Chúng đảm bảo gá những phôi tiện tròn đồng tâm
một cách chắc chắn và nhanh chóng.
¾ Mâm cặp 4 chấu dùng để kẹp những phôi tiện có 4, 8
hay 12 cạnh và những phôi tiện tròn
Mâm cặp 3 chấu

Mâm cặp 4 chấu

BỘ MúN CHẾ TẠO MçY - HVKTQS

CÔNG NGHỆ TRÊN MÁY CNC

CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ TIỆN CNC
Tốc cặp -...
CÔNG NGH TRÊN MÁY CNC
B MúN CH TO MçY - HVKTQS
CHƯƠNG 3 CÔNG NGH TIN CNC
NI DUNG
3.1
Máy tin CNC
3.2 Đồ gá trên máy tin CNC
3.3 Dng c ct trên máy tin CNC
3.4 Quy trình công ngh trên máy tin CNC
3.5 Phương pháp thc hin nguyên công trên máy
tin CNC
3.6 Lp trình gia công trên máy tin CNC
3.7 Bài tp tng hp
Công nghệ tiện CNC, Bộ môn Chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tiện CNC, Bộ môn Chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Công nghệ tiện CNC, Bộ môn Chế tạo máy, Học viện Kỹ thuật quân sự 9 10 534