Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ tường hóa thép

Được đăng lên bởi Huutho Phan
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp
Thực Phẩm TP HCM

Môn: Công nghệ xử lý vật liệu
Đề tài: Công nghệ thường hóa thép

GVHD: Trịnh Tiến Thọ
SVTH:
1. Phạm Quốc Huy (NT)
2. Trần Văn Linh
3. Trần Đức Quân
4. Vũ Hùng Dũng

Nội dung:
1.) Định nghĩa.
2.) Mục đích.
3.) Quy trình công nghệ.
4.) So sánh với công nghệ ủ.
5.) Khuyết tật.
6.) Ứng dụng.

Công nghệ thường hóa thép
1.) Định nghĩa
Thường hóa:
Là công nghệ gồm nung thép lên
tới nhiệt độ austenit hóa hoàn toàn, giữ
nhiệt một thời gian sau đó làm nguội
ngoài không khí tĩnh.

Công nghệ thường hóa thép
1.) Định nghĩa

Hình 1. Đồ thị quá trình thường hóa

Công nghệ thường hóa thép
1.) Định nghĩa

Công nghệ thường hóa thép
2.) Mục đích
- Tăng độ cứng của thép Cacbon thấp
(0,25%C) để dễ gia công cắt gọt.
- Làm nhỏ hạt Xe chuẩn bị cho nhiệt luyện
kết thúc.
- Làm mất lưới của XeII trong thép sau cùng
tích.

Công nghệ thường hóa thép

Bảng 1. Khoảng nhiệt độ ủ, thường hóa và tôi cho thép cacbon

Công nghệ thường hóa thép
2.) Mục đích


Chú ý
+ Thép  0,25%C - Thường hoá.
+ Thép 0,30,65%C - Ủ hoàn toàn.
+ Thép  0,7%C - Ủ không hoàn toàn.

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ
Đầu vào: thép C ( C<=0,25%).
Lò: lò buồng điện trở.
Đầu ra: thép được thường hóa.
Đạt được: độ cứng cao hơn.

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ

Hình 2. Lò buồng điện trở

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ
Công suất từ 25kW đến 75kW.
 Nhiệt độ đạt được trong lò buồng tùy thuộc
vào khoảng nhiệt độ xử lý từ khoảng nhiệt
độ thấp đến khoảng nhiệt độ cao 16000C.
 Dùng dây điện trở bằng các thanh nung
cacbuarun.


Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ


Lò điện trở làm việc dựa trên cơ
sở khi có một dòng điện chạy qua
một dây dẫn hoặc vật dẫn thì ở đó sẽ
toả ra một lượng nhiệt.

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ

Hình 2b. Lò buồng điện trở

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ

Hình 2c. Lò buồng điện trở

Công nghệ thường hóa thép
3.) Quy trình công nghệ

Hình 2d. Lò buồng điện trở

Công nghệ thường hóa thép
4.) So sánh với công nghệ ủ.

Bảng 1. Khoảng nhiệt độ ủ, thường hóa và tôi cho thép cacbon

Công nghệ thường hóa thép
4.) So sánh với công nghệ ủ.
+ Nhiệt độ nung giống như ủ hoàn toàn nhưng
áp dụng cho cả thép sau cùng tích:
- Thép trước cùng tích: T0u = Ac3 + (20 
30)0C;
- Thép sau cùng tích: T0u = Accm + (20  30)0C.

Công nghệ thường hóa thép
4.) So sánh với công nghệ ủ.
+ Tốc độ nguội nhan...
Trường Đại Học Công Nghiệp
Thực Phẩm TP HCM
Môn: Công nghệ xử lý vật liệu
Đề tài: Công nghệ thường hóa thép
công nghệ tường hóa thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ tường hóa thép - Người đăng: Huutho Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
công nghệ tường hóa thép 9 10 47