Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ ủ thép

Được đăng lên bởi Huutho Phan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp HCM
Khoa Công Nghệ Cơ Khí

Công Nghệ Xử Lý Vật Liệu
Phần : Ủ THÉP

Nội dung chính
Định Nghĩa

Mục Đích

Đặc Điểm

Các Khuyết Tật Thường
Gặp Khi Ủ Thép

Quy trình ủ

+ Ủ Thấp
+Ủ Kết Tinh Lại
+ Ủ hoàn toàn;
+ Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hoá
+ Ủ đẳng nhiệt;
+ Ủ khuếch tán

Các
Phương
Pháp Ủ

Ủ không có chuyển biến pha
Ủ có chuyển biến pha

1. Định nghĩa
Ủ thép là phương pháp
nung nóng thép đến nhiệt
độ nhất định, giữ nhiệt và
làm nguội chậm cùng lò
để nhận được tổ chức ổn
định
 có độ bền cứng thấp
nhất và độ dẻo cao.

2. Đặc điểm
_ Mỗi phương pháp ủ có một nhiệt độ nhất
định
_ Làm nguội với tốc độ rất chậm (cùng lò)
để đạt được tổ chức cân bằng
_ Thép cùng tích tổ chức nhận được sau
khi ủ là P. Với thép trước cùng tích có thêm
F, thép sau cùng tích có thêm XeII.

3. Mục đích
_ Giảm độ cứng của thép để dễ gia công cắt
gọt
_ Làm tăng độ dẻo để dễ tiến hành biến
dạng nguội
_ Làm giảm hay khử bỏ hoàn toàn ứng suất
bên trong do gia công cắt và biến dạng
_ Làm đồng đều thành phần hóa học trên
vật đúc bị thiên tích
_ Làm nhỏ hạt thép

4. Các phương pháp ủ
a. Ủ không có chuyển biến pha
_ Được tiến hành ở nhiệt độ nhỏ hơn Ac1
do đó không có sự chuyển biến pha từ
Peclit sang Austenit gồm:
+ Ủ thấp
+ Ủ kết tinh lại

4. Các phương pháp ủ
Ủ thấp (ủ non):
- Là phương pháp ủ ở nhiệt độ 200 ÷ 600 0C
với mục đích làm giảm hay khử bỏ ứng sất bên
trong ở các vật đúc hay sản phẩm qua gia công
cơ khí.
+ 200 ÷ 300 0C khử 1 phần ứng suất bên trong
+ 450 ÷ 600 0C khử bỏ hoàn toàn ứng suất

4. Các phương pháp ủ
=> . Phương pháp này không làm thay đổi
độ cứng của thép
. Làm tăng độ ổn định kích thước của
những chi tiết gia công chính xác

4. Các phương pháp ủ
* Công dụng :
Làm vỏ cho các loại máy cắt gọt lớn

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ
* Công dụng : dùng cho các thép qua biến
dạng nguội, bị biến cứng để khôi phục lại
cơ tính như trước khi biến dạng.
Ngày nay phương pháp này hầu như
không sử dụng nữa vì dể làm hạt lớn do kết
tinh lại lần thứ hai. Để đạt được mục đích
này ta dùng các phương pháp ủ có chuyển
biến pha.

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ
*Công dụng :
_ Dùng cho thép trước cùng tích với
lượng các bon từ : 0,30 – 0,65%.
_Sau khi ủ hoàn toàn ta nhận được tổ
chức pherit – peclit, trong đó peclit ở dạng
tấm.

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ

4. Các phương pháp ủ
Ủ cầu hóa

Là một dạng đặc biệt của ủ không hoàn
toàn, trong đó ...
Công Nghệ Xử Lý Vật Liệu
Phần : Ủ THÉP
Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp HCM
Khoa Công Nghệ Cơ Khí
công nghệ ủ thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ ủ thép - Người đăng: Huutho Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
công nghệ ủ thép 9 10 176