Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ vật liệu polime

Được đăng lên bởi chevannang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 3 lần
119

Ch−ơng 8

vật liệu hữu cơ
Định nghĩa: là hợp chất gồm các phân tử đ−ợc hình thành do sự lặp lại nhiều lần
của một hay nhiều loại nguyên tử hay một nhóm nguyên tử (đơn vị cấu tạo =
monome) liên kết với nhau với số l−ợng khá lớn để tạo nên một loạt tính chất mà
những tính chất này thay đổi không đáng kể khi lấy đi hoặc thêm vào một vài đơn
vị cấu tạo.
Phân loại
Theo nguồn gốc hình thành: Polyme thiên nhiên, polyme tổng hợp
. Polyme thiên nhiên: nguồn gốc thực vật, động vật: xenlulo, cao su, Protein
. Polyme tổng hợp: Phản ứng trùng hợp, trùng ng−ng: Polyolefin, Polyamit, nhựa
phênol fomadehit.
Theo cấu trúc:

a- thẳng
b- nhánh
c- l−ới
. Polyme mạch thẳng Polyetylen, PolyvinyRelorit, Polystyren.
. Polyme mạch nhánh các nhánh xem nh− mộ phần của phân tử tạo bằng từ các
phảnứng phụ trong quá trình tổng hợp polyme có mạch nhánh sự sắp xếp ít chặt
chẽ dẫn đến tỷ trọng của polyme giảm
. Polyme mạch l−ới các mạch cạnh nhau đ−ợc nối vớp nhau bằng các liên kết
cộng hoá trị các l−ới naỳ th−ờng đ−ợc hình thành nhờ cho thêm vào các nguyên
tử, phân tử tạo liên kết đồng hoá trị với mạch chính. Cao su mạng l−ới tạo thành
do quá trình l−u hoá
. Polyme không gian các monome có ba nhóm hoạt động tạo nên polyme không
gian ba chiều. Thực tế các polyme mạng l−ới dày đặc có thể coi là polyme không
gian: Nhựa epoxy, nhựa phenolfomadehyt.
Chú ý: một polyme không thể thuần nhất một loại cấu trúc
ví dụ polyme mạch thẳng có thể vẫn gồm có cấu trúc mạch nhánh và mạch l−ới
nh−ng mạch thẳng chiếm đa số
Đặc điểm: polyme nhẹ, bền nên độ bền riêng lớn, chịu ăn mòn tốt
Hầu nh− không dẫn nhiệt, không dẫn điện.
Phân loại theo tính chịu nhiệt:
Polyme nhiệt dẻo (thermoplastic): th−ờng là các polyme mạch thẳng, ở nhiệt độ
nhất định d−ới tác dụng của lực các phần tử có thể tr−ợt lên nhau có nghĩa là vật
liêụ có thể dẻo, chảy, nh−ng ở nhiệt độ thấp hơn nó lại rắn trở lại. Gọi là polyme
nhiệt dẻo vì nhiệt độ càng tăng thì tính dẻo càng tăng. Polyme nhiệt dẻo là loại
polyme có giá trị th−ơng mại quan trọng nhất
Polyme nhiệt rắn (thermoset): là các polyme hay oligome (polyme có khối l−ợg
phân tử không cao lắm) chúng th−ờng có cấu trúc không gian. Đ−ợc chế tạo từ
các polyme mạch thẳng, hoặc nhánh bé nấu chảy+cho thêm vào các chất đóng
rắn →tạo hình d−ới tác dụng xúc tác của các chất đóng rắn→ chuyển thành mạch
không gian không thuận nghịch

120

Khác polyme nhiệt dẻo, polyme nhiệt rắn ở nhiệt độ cao không bị chảy mềm và
không hoà tan vào dung môi thành polyme nhiệt rắn, không có khả năng tái sinh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ vật liệu polime - Người đăng: chevannang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
công nghệ vật liệu polime 9 10 801