Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ xử lý chất thải rắn

Được đăng lên bởi sarangduong4ever-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
X
Ử LÝ CTR CÔNG NGHI
ỆP V
À CTR NGUY H
ẠI
XỬ
NGHIỆP
VÀ
HẠI

C
ÁC PHƯƠNG PH
ÁP X
Ử LÝ
CÁC
PHÁP
XỬ

1

Nội dung
•Phương phá
pháp cơ họ
học
•Phương phá
pháp hó
hóa họ
học và
và hóa lý
•Phương phá
pháp nhiệ
nhiệt
•Phương phá
pháp ổn đị
định hó
hóa rắ
rắn
•Bãi chôn lấ
lấp
•Phương phá
pháp sinh họ
học
•Khả
Khả năng áp dụ
dụng cá
các kỹ
kỹ thuậ
thuật xử
xử lý

2

1

Xử lý cơ học

Chuẩn bị cho các quá trình xử lý
tiếp theo:
•Giả
Giảm kí
kích thướ
thước: dùng búa
đập, kéo hoặc máy nghiền
•Phân loạ
loại: theo khối lượng,
theo kích thước hoặc theo từ
tính (chủ yếu là tách KL).
•Nén: gia tăng khối lượng riêng
của các loại vật liệu.

3

Xử lý cơ học
Tuyể
Tuyển chấ
chất thả
thải: dùng để tái sinh CTR của công nghiệp khoáng
sản, tro nhiên liệu, hỗn hợp chất dẻo, xỉ luyện kim màu:
•Tuyể
Tuyển trọ
trọng lự
lực.
•Tuyể
Tuyển từ
từ.
•Tuyể
Tuyển điệ
điện.
•Tuyể
Tuyển nổ
nổi: tuyển các phế liệu riêng biệt như xỉ luyện kim
•Một số phương pháp tuyển đặc biệt khác

4

2

Quá trình hoá lý
Phương pháp lý học
Chất thải nguy hại SCR

Lọc

Lắng

Màng

Hấp phụ
Chất rắn
Chất lỏng
Phương pháp hóa học
Chất thải ít độc hơn

Chất thải nguy hại
Hóa chất

5

Dòng thải

Phục hồi dd
điện phân

Chiết xuất dung
môi

x

x
x

x

x
X

X

X

X

Sục khí và sục
hơi

X

X

X

X

Bốc hơi

X

X

X

Đông lạnh

x

X

x

Màng

X

X

Thủy phân
Trao đổi ion

x

Khí

x

x

Rắn/bùn

x

Lỏng

Dd họat động

x

Đất ô nhiễm

Dd chứa CHC

X

Dd chứa KL

Chưng cất

PCBs

X

Hấp phụ

Dầu thải

CHC clo hóa

x

CHC khác

Dung môi khác

Dung môi clo
hóa
Cyanua

Ăn mòn

Phương pháp
xử lý hóa lý

Dạng

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

X

x

x

x

6

3

Tách khí
•Chủ yếu được dùng để cải tạo
đất hoặc xử lý nước ngầm bị
nhiễm VOC

Vòi phun
nước

Phương trình cân bằng vật
chất:
Qw(Cv-Cr) = QA(Ar-Av)
Qw, QA: lưu lượng nước
và khí, m3/s
C, A: nồng độ ô nhiễm
trong nước và khí, kmol/m3

Dòng vào

•Ví dụ: xử lý nước ngầm nhiễm
VOC với nồng độ 200 mg/L

Máy thổi
khí
7

Thiết kế
 D: 0.5 - 3m
 H: 1 - 15 m
Tỷ lệ lưu lượng không khí/nước = 5-102
 Độ sụt áp: 200-400 N/m2/m cao.
 Nhược điểm: chỉ chuyển chất ô nhiễm từ lỏng sang khí và phải
xử lý sơ bộ nước thải

8

4

Tách khí bằng dòng hơi mang nhiệt
Khử chất hữu cơ tan trong nước.

Khí ra

Nước sau
tách khí

Hơi nước
Dòng vào
9

Các phương trình thiết kế cơ bản
Định luật Henry:
pa = H.Cl
•pa: áp suất riêng phần khí
•H: hằng số Henry
•Cl: nồng độ trong pha lỏng

•Cân bằng khối lượng:
F.CA,F = B.CA,B + DCA,D + OCA,O
•F:lưu lượng khối lượng
•CA,-: nồng độ A trong các dòng khác n...
1
1
X LÝ CTR CÔNG NGHIP VÀ CTR NGUY HI
X
X
CTR CÔNG NGHI
CTR CÔNG NGHI
P V
P V
À
À
CTR NGUY H
CTR NGUY H
I
I
CÁC PHƯƠNG PHÁP X
C
C
Á
Á
C PHƯƠNG PH
C PHƯƠNG PH
Á
Á
P X
P X
2
Ni dung
Phương ph
Phương ph
á
á
p cơ h
p cơ h
c
c
Phương ph
Phương ph
á
á
p h
p h
ó
ó
a h
a h
c v
c v
à
à
h
h
ó
ó
a lý
a lý
Phương ph
Phương ph
á
á
p nhi
p nhi
t
t
Phương ph
Phương ph
á
á
p
p
n đ
n đ
nh h
nh h
ó
ó
a r
a r
n
n
Bãi chôn l
Bãi chôn l
p
p
Phương ph
Phương ph
á
á
p sinh h
p sinh h
c
c
Kh
Kh
năng
năng
á
á
p d
p d
ng c
ng c
á
á
c k
c k
thu
thu
t x
t x
công nghệ xử lý chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ xử lý chất thải rắn - Người đăng: sarangduong4ever-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
công nghệ xử lý chất thải rắn 9 10 128