Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công nghệ xử lý nước thải
Trong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật, các công nghệ làm sạch nước nói chung vàcông nghệ
xử lý nước thải nói riêng luôn có những bước tiến mới với những công nghệ ưu việt giúp xử lý và làm
sạch môi trường. Sau đây là tổng hợp các công nghệ xử lý nước thải đang được ứng dụng rộng rãi hiện
nay:
Xử lý nước thải bằng phương pháp vật lý
Nước thải công nghiệp, cũng như nước thải sinh hoạt thường chứa các chất tan và không tan ở dạng hạt lơ
lửng. Các tạp chất lơ lửng có thể ở dạng rắn và lỏng, chúng tạo với nước thành hệ huyền phù.
Để tách rác và các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải, thông thường người ta sử dụng các quá trình cơ học (gián
đoạn hoặc liên tục): lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng dưới tác dụng của lực trọng trường hoặc lực li tâm và
lọc. Việc lựa chọn phương pháp xử lý tuỳ thuộc vào các hạt, tính chất hoá lý, nồng độ hạt lơ lửng, lưu lượng
nước thải và mức độ làm sạch cần thiết.
Xử lý bằng phương pháp cơ học nhằm loại bỏ và tách các chất không hoà tan và các chất ở dạng keo ra khỏi
nước thải. Những công trình xử lý cơ học bao gồm:



Song chắn rác (lưới lược thô) vận hành thủ công.
Lưới chắn rác (lưới lược tinh) vận hành tự động.



Bể điều hoà ổn định lưu lượng.



Bể lắng đợt 1, bể lắng đợt 2 tách cặn lơ lửng.

Phương pháp xử lý cơ học có thể loại bỏ được đến 60% các tạp chất không tan và giảm chất ô nhiễm có khả
năng phân huỷ sinh học BOD đến 20%.

1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn
Đây là bước xử lý sơ bộ. Mục đích của quá trình là khử tất cả các vật có trong nước thải có thể gây ra sự cố
trong quá trình vận hành hệ thống nước thải như làm tắc bơm, đường ống hoặc kênh dẫn. Đây là bước quan
trọng đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống. I.2.1.1 Song Chắn Rác Nước thải đưa tới
công trình làm sạch trước hết phải qua song chắn rác. Tại song chắn rác, các tạp chất thô như rác, túi nylon,
vỏ trái cây, giẻ, gỗ và các vật khác được giữ lại nhằm đảm bảo cho máy bơm và các công trình, thiết bị xử
lý nước thải hoạt động ổn định. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo độ an toàn cho toàn hệ thống xử lý

nước thải.
1.1 Song chắn rác
Nước thải đưa tới công trình làm sạch trước hết phải qua song chắn rác. Tại song chắn rác, các tạp chất thô
như rác, túi nylon, vỏ trái cây, giẻ, gỗ và các vật khác được giữ lại nhằm đảm bảo cho máy bơm và các công
trình, thiết bị xử lý nước thải hoạt động ổn định. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo độ an toàn cho toàn
hệ thống xử lý nước thải.
Dựa vào khoảng cách giữa các t...
Công nghệ xử lý nước thải
Trong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật, các công nghệ làm sạch nước nói chung vàcông nghệ
xử lý nước thải nói riêng luôn có những bước tiến mới với những công nghệ ưu việt giúp xử lý và làm
sạch môi trường. Sau đây là tổng hợp các công nghệ xử lý nước thải đang được ứng dụng rộng rãi hiện
nay:
Xử lý nước thải bằng phương pháp vật lý
Nước thải công nghiệp, cũng như nước thải sinh hoạt thường chứa các chất tan và không tan ở dạng hạt lơ
lửng. Các tạp chất lơ lửng có thể ở dạng rắn và lỏng, chúng tạo với nước thành hệ huyền phù.
Đểch rác các hạt lửng ra khỏi nước thải, thông thường người ta sử dụng các quá trình học (gián
đoạn hoặc liên tục): lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng dưới tác dụng của lực trọng trường hoặc lực li tâm và
lọc. Việc lựa chọn phương pháp xử lý tuỳ thuộc vào các hạt, tính chất hoá lý, nồng độ hạt lơ lửng, lưu lượng
nước thải và mức độ làm sạch cần thiết.
Xử lý bằng phương pháp cơ học nhằm loại bỏ và tách các chất không hoà tan và các chất ở dạng keo ra khỏi
nước thải. Những công trình xử lý cơ học bao gồm:
Song chắn rác (lưới lược thô) vận hành thủ công.
Lưới chắn rác (lưới lược tinh) vận hành tự động.
Bể điều hoà ổn định lưu lượng.
Bể lắng đợt 1, bể lắng đợt 2 tách cặn lơ lửng.
Phương pháp xử lý cơ học có thể loại bỏ được đến 60% các tạp chất không tan và giảm chất ô nhiễm có khả
năng phân huỷ sinh học BOD đến 20%.
1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn
Đây là bước xử lý sơ bộ. Mục đích của quá trình là khử tất cả các vật trong nước thải có thể gây ra sự cố
trong quá trình vận hành hệ thống nước thải như làm tắc bơm, đường ống hoặc kênh dẫn. Đây bước quan
trọng đảm bảo an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống. I.2.1.1 Song Chắn Rác Nước thải đưa tới
công trình làm sạch trước hết phải qua song chắn rác. Tại song chắn rác, các tạp chất thô như rác, túi nylon,
vỏ trái cây, giẻ, gỗ các vật khác được giữ lại nhằm đảm bảo cho máy bơm các công trình, thiết bị xử
nước thải hoạt động ổn định. Đây bước quan trọng nhằm đảm bảo độ an toàn cho toàn hệ thống xử
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 9 10 505