Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ xử lý nước thải - Lương Đức Phẩm

Được đăng lên bởi Tường Vũ Lê
Số trang: 340 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ phận hút căn bằng thủy lực
ống gom dầu
Lớp đầu

vách ngăn dầu

Thân thiết bị
Răng cào trên băng tải

hố chứa căn

Tấm chất déo xốp nối
ống go, dầu mỡ

bộ phận làm từ các tấm gợn sóng
Bùn cặn

...