Ktl-icon-tai-lieu

công nghệp GPS

Được đăng lên bởi Hoàng Trọng Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 ; cấu trúc hệ thống GPS
GPS là hệ định vị toàn cầu được bộ quốc phòng Hoa Kỳ triển khai và đưa vào hoạt động
nhằm cung cấp nguồn thông tin phục vụ mục tiêu định vị và dẫn đường cho cả quân sự và dân
sự, tín hiệu định vị và dẫn đường này phát liên tục trong 24 giờ 1 ngày, trong mọi điều kiện thời
tiết, phủ trùm trên toàn bộ trái đất.
Hệ thống định vị toàn cầu GPS bao gồm 3 bộ phận cấu thành gồm:
1.

Đoạn (mảng) không gian.
Đoạn điều khiển.
Đoạn sử dụng.
Đoạn không gian

Đoạn không gian bao gồm 24 vệ tin NAVSTAR ( hiện nay tổng số vệ tinh trên quỹ đạo là
31), chuyển động trên 6 mặt phẳng quỹ đạo hình tròn ở độ cao 20200 Km so với mặt đất. 6 mặt
0
phẳng quỹ đạo này có góc nghiêng khoảng 55 so với mặt phẳng xích đạo.

Vệ tinh GPS chuyển động trên quỹ đạo gần như tròn với chu kì

11h 58'

, khối lượng trung

bình của mỗi của mỗi vệ tinh là từ 800kg đến 2000kg. tuổi thọ trung bình từ 7,5 đến 10 năm.
Mỗi vệ tinh được lắp một vài đồng hố nguyên tử có độ chính xác rất cao và liên tục phát tín
hiệu radio sử dụng một mã định dạng duy nhất cho từng vệ tinh.
Tất cả các đồng hồ của hệ thống GPS hoạt động ở tần số 10,23MHz
Tất cả các vệ tinh GPS đều có thiết bị tạo dao động sóng bằng thạch anh với tần số cơ sở
f 0=10,23 MHz
(hơn 10 triệu dao động/1 giây) và có bước sóng λ=29,3 m , tần số này
đúng bằng tần số của đồng hồ nguyên tử.
Từ tần số cơ sở

f0

thiết bị điều biến sẽ tạo ra 2 tần số sóng tải

L1 và L2

-

Sóng tải

L1

có tần số

f 1 =154 f 0

= 1575,42 MHz, có bước sóng

λ1=19,032 cm .

-

Sóng tải

L2

có tần số

f 2=120 f 0

= 1227,60 MHz, có bước sóng

λ2=24,42cm .

Các sóng tải L1, L2 thuộc dãi sóng cự ngắn. với tần số như vậy các tín hiệu sẽ ít bị ảnh
hưởng của tầng điện li ( tầng Ion) và tầng đối lưu vì mức độ làm chậm tín hiệu do tầng điện li tỷ
lệ nghịch với bình phường tần số.
2. Đoạn điều khiển

Được đặt trên mặt đất hệ thống này bao gồm bốn trạm giám sát, một trạm điều khiển chính
và 3 trạm truyền tin. Các trạm giám sát có nhiệm vụ liên tục theo dõi hoạt động của trùm các vệ
tinh đang bay trên quỹ đạo cung cấp các số liệu quan sát được vệ cho trạm điều khiển chính.
Trạm điều khiển chính sẽ tính toán lịch vệ tinh, hệ trạm truyền tin. Các trạm truyền tin sẽ phát
các số liệu này tới cho mỗi vệ tinh ít nhất 1 lần trong ngày.
3. Đoạn sử dụng

Bao gồm các máy thu tín hiệu định vị vệ tinh GPS dùng cho ứng dụng dân sự và quân sự,
trên đất liền, trên biển và trong không gian. Một số loại máy thu tín hiệu GPS cũng được sử dụng
trong quỹ đạo trái đất.
Câu 2...
Câu 1 ; cấu trúc hệ thống GPS
GPS hệ định vị toàn cầu được bộ quốc phòng Hoa Kỳ triển khai đưa vào hoạt động
nhằm cung cấp nguồn thông tin phục vụ mục tiêu định vị và dẫn đường cho cả quân sự dân
sự, tín hiệu định vị và dẫn đường này phát liên tục trong 24 giờ 1 ngày, trong mọi điều kiện thời
tiết, phủ trùm trên toàn bộ trái đất.
Hệ thống định vị toàn cầu GPS bao gồm 3 bộ phận cấu thành gồm:
- Đoạn (mảng) không gian.
- Đoạn điều khiển.
- Đoạn sử dụng.
1. Đoạn không gian
Đoạn không gian bao gồm 24 vệ tin NAVSTAR ( hiện nay tổng số vệ tinh trên quỹ đạo là
31), chuyển động trên 6 mặt phẳng quỹ đạo hình trònđộ cao 20200 Km so với mặt đất. 6 mặt
phẳng quỹ đạo này có góc nghiêng khoảng
55
0
so với mặt phẳng xích đạo.
Vệ tinh GPS chuyển động trên quỹ đạo gần như tròn với chu kì
11
h
58
'
, khối lượng trung
bình của mỗi của mỗi vệ tinh là từ 800kg đến 2000kg. tuổi thọ trung bình từ 7,5 đến 10 năm.
Mỗi vệ tinh được lắp một i đồng hố nguyên tcó độ chính xác rất cao và liên tục phát tín
hiệu radio sử dụng một mã định dạng duy nhất cho từng vệ tinh.
Tất cả các đồng hồ của hệ thống GPS hoạt động ở tần số 10,23MHz
Tất cả các vệ tinh GPS đều thiết bị tạo dao động sóng bằng thạch anh với tần s cơ sở
f
0
=10,23 MHz
(hơn 10 triệu dao động/1 giây) bước sóng
λ=29,3 m
, tần số này
đúng bằng tần số của đồng hồ nguyên tử.
Từ tần số cơ sở
f
0
thiết bị điều biến sẽ tạo ra 2 tần số sóng tải
L
1
L
2
- Sóng tải
L
1
có tần số
f
1
=154 f
0
= 1575,42 MHz, có bước sóng
- Sóng tải
L
2
có tần số
f
2
=120 f
0
= 1227,60 MHz, có bước sóng
λ
2
=24,42cm .
Các sóng tải L1, L2 thuộc dãi sóng cự ngắn. với tần số như vậy các tín hiệu sẽ ít bị ảnh
hưởng của tầng điện li ( tầng Ion) và tầng đối lưu mức độ m chậm tín hiệu do tầng điện li tỷ
lệ nghịch với bình phường tần số.
2. Đoạn điều khiển
Được đặt trên mặt đất hệ thống y bao gồm bốn trạm giám sát, một trạm điu khiển chính
3 trạm truyền tin. Các trạm giám sát có nhiệm vụ liên tục theo dõi hoạt động của trùm các v
tinh đang bay trên quỹ đạo cung cấp các số liệu quan sát được vệ cho trạm điều khiển chính.
Trạm điều khiển chính sẽ tính toán lịch vệ tinh, hệ trạm truyền tin. Các trạm truyền tin sẽ phát
các số liệu này tới cho mỗi vệ tinh ít nhất 1 lần trong ngày.
3. Đoạn sử dụng
công nghệp GPS - Trang 2
công nghệp GPS - Người đăng: Hoàng Trọng Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
công nghệp GPS 9 10 270