Ktl-icon-tai-lieu

Công tơ điện 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nêu được công dụng của công tơ điện một pha
- Trình bày được cấu tạo của công tơ điện một pha
- Phân tích được nguyên lý làm việc của công tơ
điện một pha
- Kiểm tra được công tơ điện làm việc chính xác
hay không chính xác
- Phát triển lòng yêu nghề, say mê và sáng tạo
trong học tập

MÔ TẢ CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Dẫn dắt vấn đề (Slide 4)
Hoạt động 2: Công dụng (Slide 5)
Hoạt động 3: Nguyên lý cấu tạo (Slide 6 – 16)
Hoạt động 4: Nguyên lý làm việc (Slide 17 – 22)
Hoạt động 5: Kiểm tra công tơ (Slide 23 – 27)
Hoạt động 6: Ra bài tập về nhà (Slide 24)

Bài 4: CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA

Hai hình ảnh ở trên biểu diễn cái gì?

1. CÔNG DỤNG:
Công tơ điện dùng để làm gì?
Đo dòng điện
Đo điện áp

X Đo Điện năng tiêu thụ
Đo công suất tác dụng

BÀI TẬP VỀ NHÀ
Một công tơ điện 1 pha có: U =220V, I =
5(20)A, Cp = 900 vòng/kWh, Muốn biết công
tơ là việc có chính xác không ta kiểm tra như
thế nào? Nếu công tơ có tải là 1 bóng đèn
sợi đốt công suất P = 100W

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tơ điện 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công tơ điện 1 9 10 416