Ktl-icon-tai-lieu

Công trình ngầm và mỏ

Được đăng lên bởi ndthao91-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công Trình ngầm và mỏ

Các bước xác định kích thước tiết diện ngang hầm lò :
Bước 1 : Xác định tiết diện sử dụng của CTN : Dựa theo kích thước
phương tiện vận tải, số lg và cách bố trí phương tiện + khoảng cách an
toàn
Bước 2 : Xác định kích thước tiết diện ngang khung bên trong khung
chống : Là phần xác định kích thước kết cấu chống => có tiết diện
ngang khác nhau . Ví dụ diện tích sử dụng là hình vòm nhưng kết cấu
chống là hình thang thì kết cấu chống phải ôm trọn diện tích sử dụng
Bước 3 : Xác định kích thước kết cấu chống : Chiều dày của khung
chống. tuy theo kết cấu chống đc lựa chọn như thế nào
Bước 4 : Kích thước bên ngoài khung chống : Tính thêm kích thước các
thanh chèn bên ngoài khung chống
Bước 5 : Kích thước đào : kích thước đào khoan nổ mìn, combai tạo ra
các kích thước lồi lõm khác nhau vì thế phải tính toán sao cho dư thừa
một ít , tránh trường hợp khoan nổ mìn chưa đủ kích thước yc của b4

...
Công Trình ngầm và mỏ
Các bước xác định kích thước tiết diện ngang hầm lò :
Bước 1 : Xác định tiết diện sử dụng của CTN : Dựa theo kích thước
phương tiện vận tải, số lg và cách bố trí phương tiện + khoảng cách an
toàn
Bước 2 : Xác định kích thước tiết diện ngang khung bên trong khung
chống : Là phần xác định kích thước kết cấu chống => có tiết diện
ngang khác nhau . Ví dụ diện tích sử dụng là hình vòm nhưng kết cấu
chống là hình thang thì kết cấu chống phải ôm trọn diện tích sử dụng
Bước 3 : Xác định kích thước kết cấu chống : Chiều dày của khung
chống. tuy theo kết cấu chống đc lựa chọn như thế nào
Bước 4 : Kích thước bên ngoài khung chống : Tính thêm kích thước các
thanh chèn bên ngoài khung chống
Bước 5 : Kích thước đào : kích thước đào khoan nổ mìn, combai tạo ra
các kích thước lồi lõm khác nhau vì thế phải tính toán sao cho dư thừa
một ít , tránh trường hợp khoan nổ mìn chưa đủ kích thước yc của b4
Công trình ngầm và mỏ - Người đăng: ndthao91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công trình ngầm và mỏ 9 10 452