Ktl-icon-tai-lieu

corel

Được đăng lên bởi arena-multimedia93-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ họa ứng dụng

Phần 2: Corel Draw

Nội dung
•
•
•
•
•
•
•

Bài 1: Giới thiệu
• Giới thiệu phần mềm Corel Draw
• Giới thiệu giao diện
• Các thao tác với tập tin Corel

Giới thiệu Corel Draw
Các thao tác chuẩn bị bản vẽ
Các công cụ tạo hình cơ bản
Các công cụ hiệu chỉnh và các lệnh biến đổi
Công cụ tô màu
Công cụ tạo văn bản
Các hiệu ứng

Giới thiệu
• CorelDraw là một phần mềm biên tập đồ họa
vector được phát triển và tiếp thị bởi Corel
Corporation. Phiên bản mới nhất có tên là X5
(phiên bản Corel15).
• CorelDraw cho phép người sử dụng vẽ nên các
hình dạng nhằm minh họa các ý tưởng dựa trên
nền tảng đối tượng đồ họa và chữ viết.

1

Đồ họa ứng dụng

Phần 2: Corel Draw

Giao diện

Các thao tác cơ bản
• Tạo tập tin mới: chọn một trong ba cách sau:
– File \ New
– Hoặc nhấp vào biểu tượng New trên thanh công cụ
– Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

• Mở tập tin đã có: chọn một trong ba cách sau:
– File \ Open
– Hoặc nhấp vào biểu tượng Open trên thanh công cụ
– Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O

• Lưu tập tin: chọn một trong ba cách sau:
– File \ Save (File \ Save As…)
– Hoặc nhấp vào biểu tượng Open trên thanh công cụ
– Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S (Ctrl + Shift + S)

Bài 2: Các thao tác chuẩn bị
•
•
•
•
•
•

Chuẩn bị giấy vẽ
View
Grid
Guidelines
Snap to Object
Công cụ ZOOM và công cụ HAND

Giấy vẽ
• Thể hiện khung trang: Để bật / tắt khung trang,
thực hiện:
– Tools \ Options (Ctrl + J)
– Hoặc nhấp vào biểu tượng Tools \ Options
thanh công cụ

trên

2

Đồ họa ứng dụng

Phần 2: Corel Draw

Giấy vẽ (tt)

Giấy vẽ (tt)

• Điều chỉnh kích thước và hướng của trang

• Các lệnh khác về trang: Vào menu Layout

– Điều chỉnh bằng thanh thuộc tính:
– Điều chỉnh bằng hộp thoại Options:

View
Hiển thị tất cả các
đối tượng trên
màn hình chỉ
bằng đường biên
màu đen và không
có màu tô

Thể hiện đầy đủ
các thuộc tính
đường viền và màu
sắc

View (tt)
Thể
hiện
đường biên và
màu tô đơn
giản
Cũng
giống
như
Normal,
nhưng hỗ trợ
hiệu ứng chống
răng cưa làm
giảm sự gãy nét
và làm các
đường
viền
mềm mại hơn

Ví dụ:

Simple Wireframe

Wireframe

Normal

Enhanced

Draft

Enhanced with Overprints

3

Đồ họa ứng dụng

Phần 2: Corel Draw

Grid
• Giới thiệu

Grid (tt)
• Snap to Grid

– Grid là một hệ thống các đường kẻ ngang-dọc thể
hiện trên màn hình và thường không thể in ra giấy.
– Grid giúp người sử dụng có thể di chuyển, thiết lập
các đối tượng theo một khoảng cách, một vị trí xác
định với độ chính xác tuyệt đối.

• Hiển thị Grid
– View \ Setup \ Grid and Ruler Setup
–...
Đồ họa ứng dụng
1
Phần 2: Corel Draw
Nội dung
Gii thiu Corel Draw
Các thao tác chuẩn bị bản vẽ
Các công cụ tạo hình bản
Các công cụ hiu chỉnh các lnh biến đổi
Công cụ màu
Công cụ tạo văn bản
Các hiu ứng
Bài 1: Gii thiu
Gii thiu phần mềm Corel Draw
Gii thiu giao din
Các thao tác vi tập tin Corel
Gii thiu
CorelDraw một phần mềm biên tập đồ họa
vector được phát triển tiếp thị bởi Corel
Corporation. Phiên bản mới nhất tên X5
(phiên bản Corel15).
CorelDraw cho phép người sử dụng vẽ nên các
hình dạng nhằm minh họa các ý tưởng dựa trên
nền tảng đối tượng đồ họa chữ viết.
corel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
corel - Người đăng: arena-multimedia93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
corel 9 10 770