Ktl-icon-tai-lieu

Crack wifi

Được đăng lên bởi giacmochapihp94-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]Update : 9-12-2011 [Hack WEP key ngay trên Windows]
[/COLOR][/SIZE]

[COLOR="#0000FF"][SIZE=4]+ Hôm nay là ngày 9-12-2011 , năm cũ sắp qua và năm mới sắp
đến [ngày tận thế 2012] =)) .Và cũng để chuẩn bị cho Noel , Hôm này Batista sẽ giới thiệu cho
anh em 1 cách hack mới ngay thẳng trên Windows mà ko cần phải dùng lệnh tùm lum tùm la
như BT .
+ Nó mất khoảng 5-6 giờ cho một password yếu hoặc cả ngày hoặc qua ngày hôm sau .

*Điểm mạnh : CLick->click-> And Wait -> then Done .
*Điểm yếu : time hack sẽ hơi lâu hơn BT nhưng đỡ phức tạp hơn nhiều . [cũng sẽ tùy thuộc
vào pass mạnh hay yếu mà time sẽ khác nhau][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=5][COLOR="#800080"]
**** Và đây là những tools cần thiết cho việc Hack :[/COLOR][/SIZE]

1) Commview for wifi
Bạn sẽ sử dụng công cụ này để chụp các gói tin gửi và nhận thông qua các điểm truy
cập bạn sẽ hack.
Các gói tin càng có nhiều bạn nắm bắt được cơ hội tốt hơn của nứt mật khẩu.
Bạn sẽ cần nhiều các gói tin minium để crack mật khẩu.
Các gói tin sẽ được chụp ở định dạng NCP..
Bạn sẽ sử dụng công cụ này để chuyển đổi các NCP
Chú ý: Một số card WiFi được hỗ trợ bởi Commview chỉ trong Windows 7 vì vậy minh
đề nghị bạn cài đặt Win 7

+vao day de xem card co duoc ho tro khong


Link Download :
Code:2) Aircrack-Ng GUI :
Bạn sẽ sử dụng công cụ này để crack mật khẩu của điểm truy cập bằng cách sử dụng các tập
tin. Nắp, bạn thu được từ các ứng dụng Commview.
Chú ý: Bạn cần phải chạy với quyền quản trị.

Link Download :
Code:+Bat dau hack nao :

Bước 1:
1.Install CommView cho WiFi. Nó không quan trọng cho dù bạn cài đặt nó trong che do
VoIP hoặc chế độ Standard. Minh đã sử dụng VoIP.
Nó tự động cài đặt các trình điều khiển cần thiết. Allow Cho phép nó để cài đặt.
Chú ý: Bạn sẽ không thể để kết nối với bất kỳ mạng sử dụng Wi-Fi khi sử dụng
CommView.
Bước 2:
2.Click vào ICON Play đầu tiên còn lại.

Bước 3 (Chọn Network (a)):
Một cửa sổ mới sẽ bật lên ngay bây giờ.
Nhấp vào nút START SCANNING

Bước 4: Chọn Network (b):
Click vào các mạng WiFi, bạn muốn hack trong Coulumn phải và click CAPTURE.
Chú ý: Hướng dẫn này là chỉ cho các mạng được bảo vệ WEP nen cac ban phai chon
WEP

Bước 5 : Capturing the Packets
Các cửa sổ phải đóng và bạn sẽ thấy rằng CommView đã bắt đầu Capturing the
Packets

Bước 6 (Saving the Packets ) :
Bây giờ các gói tin dang captured va ban lam tiep buoc sau
Click on Settings->Optio...
[SIZE=6][COLOR="#FF0000"]Update : 9-12-2011 [Hack WEP key ngay trên Windows]
[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#0000FF"][SIZE=4]+ Hôm nay là ngày 9-12-2011 , năm cũ s p qua và năm m i s p
đ n [ngày t n th 2012] =)) .Và cũng đ chu n b cho Noel , Hôm này Batista s gi i thi u choế ế
anh em 1 cách hack m i ngay th ng trên Windows mà ko c n ph i dùng l nh tùm lum tùm la
nh BT . ư
+ Nó m t kho ng 5-6 gi cho m t password y u ho c c ngày ho c qua ngày hôm sau . ế
*Đi m m nh : CLick->click-> And Wait -> then Done .
*Đi m y u : time hack s h i lâu h n BT nh ng đ ph c t p h n nhi u . [cũng s tùy thu c ế ơ ơ ư ơ
vào pass m nh hay y u mà time s khác nhau][/SIZE][/COLOR] ế
[SIZE=5][COLOR="#800080"]
**** Và đây là nh ng tools c n thi t cho vi c Hack :[/COLOR][/SIZE] ế
1) Commview for wifi
B n s s d ng công c này đ ch p các gói tin g i và nh n thông qua các đi m truy
c p b n s hack.
Các gói tin càng có nhi u b n n m b t đ c ượ c h i t t h nơ ơ c a n t m t kh u .
B n s c n nhi u các gói tin minium đ crack m t kh u .
Các gói tin s đ c ch pượ đ nh d ng NCP..
B n s s d ng công c này đ chuy n đ i các NCP
Chú ý: M t s card WiFi đ c h tr b iượ Commview ch trong Windows 7 vì v y minh
đ ngh b n cài đ t Win 7
+vao day de xem card co duoc ho tro khong
http://www.tamos.com/download/main/ca.php
Link Download :
Code:
http://www.tamos. com/download/main/ca.php
Crack wifi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Crack wifi - Người đăng: giacmochapihp94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Crack wifi 9 10 877