Ktl-icon-tai-lieu

Cưa kim laoị bằng cưa cầm tay

Được đăng lên bởi Phạm Quang Khải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KHOA C¥ KHÝ – TRêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp thanh hãa

BÀI 2 : CƯA KIM LOẠI BẰNG CƯA CẦM TAY
I) Khái niệm.
Cưa kim loại bằng cưa cầm tay là một phương pháp gia công cắt gọt có
phoi. Chất lượng bề mặt sau khi cắt có độ nhẵn bóng cũng như độ chính xác đạt
được không cao. Cho nên cắt bằng cưa cầm tay thường được sử dụng trong giai
đoạn gia công thô, hoặc gia công chế tạo phôi từ các sản phẩm cơ khí có dạng
thanh, thỏi…cho các nguyên công tiếp theo.
II) Cắt kim loại bằng cưa cầm tay.
1)Cấu tạo của cưa cầm tay.
a) Các bộ phận của cưa cầm tay: Cấu tạo chung của cưa cầm tay được giới
thiệu trên hình 24 gồm:
- Khung cưa, là một thanh thép dẹt, uốn thành hình chữ U để mắc lưỡi cưa.
Khung cưa có hai loại là loại cố định (h. 24a) và loại điều chỉnh (h. 24b). Loại
điều chỉnh có thể mắc được nhiều loại lưỡi cưa có chiều dài khác nhau.
- Lưỡi cưa được lắp vào hai đầu ốp gá của khung cưa, thông qua hai chốt
định vị. Tai hồng (đai ốc) sử dụng để tháo lắp và điều chỉnh độ căng, chùng của
lưỡi cưa.
Tay nắm làm bằng gỗ có hình dáng phù hợp.

1) Khung cưa.
2) Tai hồng ( đai ốc).
3-5) Chốt định vị.
4) Lưỡi cưa.
6) Tay cầm.

Hình 24. Cưa cầm tay

1

KHOA C¥ KHÝ – TRêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp thanh hãa

b) Lưỡi cưa: Lưỡi cưa thường được chế tạo bằng thép Cácbon dụng cụ hoặc
bằng thép gió, thép hợp kim dụng cụ.
Lưỡi cưa thường có chiều dày từ 0,6 ữ 0,8 mm, rộng 12 ữ 15 mm và dài 250 ữ
300mm.
Hai đầu của lưỡi cưa có hai lỗ nhỏ (ỉ 2,5 ữ 3mm) để luồn chốt khi mắc lên
khung cưa. Dọc theo cạnh, người ta cắt từng răng nhọn gọi là răng cưa. Có hai
loại lưỡi cưa: loại có 1 hàng răng và có loại 2 hàng răng.
Về cấu tạo, lưỡi cưa là một dụng cụ cắt có nhiều lưỡi cắt, mỗi răng cưa là
một lưỡi cắt. Hình 25 giới thiệu một kiểu răng cưa và các góc độ của răng.








S
Hình 25. Hình dáng hình học của răng cưa
- Mặt trước là mặt phẳng cho phoi thoát ra khi gia công (mặt thoát).
- Mặt sau là mặt đối diện với mặt của vật gia công (mặt sát).
- γ : Góc trước (cho phoi thoát ra).
- α: góc sau nhằm làm giảm ma sát.
- Góc hợp bởi giữa mặt trước và mặt sau của răng cưa gọi là góc nêm β
(góc α + β + γ = 90o).
- Góc ϕ gọi là góc sắc (ϕ = α + β).
- S: Bước răng.

2

KHOA C¥ KHÝ – TRêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp thanh hãa

Muốn tiến hành cắt được vật liệu dễ dàng, cần phải mở mạch cưa (nhằm
làm giảm ma sát giữa lưỡi cưa và vật liệu). Có ba cách mở mạch cưa:
- Mở mạch thưa: mở xen kẽ nhau, một răng nghiêng sang trái xen kẽ với
một răng nghiêng sang phải. Cách này ít dùng, đôi khi dùng để mở mạch ...
1) Khung cưa.
2) Tai hng ( đai c).
3-5) Cht đnh v.
4) Lưỡi cưa.
6) Tay cm.
KHOA C¥ KHÝ – TRêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp thanh hãa
BÀI 2 : CƯA KIM LOẠI BẰNG CƯA CẦM TAY
I) Khái niệm.
Cưa kim loại bằng cưa cầm tay một phương pháp gia công cắt gọt
phoi. Chất lượng bề mặt sau khi cắt độ nhẵn bóng cũng như độ chính xác đạt
được không cao. Cho nên cắt bằng cưa cầm tay thường được sử dụng trong giai
đoạn gia công thô, hoặc gia công chế tạo phôi t các sản phẩm khí dạng
thanh, thỏicho các nguyên công tiếp theo.
II) Cắt kim loại bằng cưa cầm tay.
1)Cấu tạo của cưa cầm tay.
a) Các b phận của cưa cầm tay: Cấu tạo chung của cưa cầm tay được giới
thiệu trên hình 24 gồm:
- Khung cưa, là một thanh thép dẹt, uốn thành hình chữ U để mắc lưỡi cưa.
Khung a hai loại loại cố định (h. 24a) loại điều chỉnh (h. 24b). Loại
điều chỉnh có thể mắc được nhiều loại lưỡi cưa có chiều dài khác nhau.
- ỡi cưa được lắp vào hai đầu ốp của khung cưa, thông qua hai chốt
định vị. Tai hồng (đaic) sử dụng để tháo lắp điều chỉnh độ căng, chùng của
lưỡi cưa.
Tay nắm làm bằng gỗ có hình dáng phù hợp.
Hình 24. Cưa cầm tay
1
Cưa kim laoị bằng cưa cầm tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cưa kim laoị bằng cưa cầm tay - Người đăng: Phạm Quang Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cưa kim laoị bằng cưa cầm tay 9 10 896