Ktl-icon-tai-lieu

Cung cấp điện

Được đăng lên bởi Phạm Tuyên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG HỢP CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHƯƠNG 2

Đại lượng/Hệ số

Ký hiệu

Hệ số tiếp điện

ε

Công suất định
mức quy đổi dài
hạn

P’đm

Công suất đặt

Công thức
TNG HP CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHƯƠNG 2
Đại lưng/H s
Ký hiu
Công thc
H s tiếp điện
ε


Công suất định
mức quy đổi dài
hn
P’
đm




Công suất đặt
P
đ
Một động cơ:


Nhiều động cơ:




Công sut trung
bình
P
tb




Công sut cực đại
P
max
P
đnh
Công sut cực đại ổn định dài hn (5 min)
Công sut cực đại ngn hn (1 2s)
Công sut tính
toán
P
tt



P
tt
≈ P
max
Điện năng tiêu thụ
A

Thi gian tiêu th
công sut ln nht
T
max






Thi gian tn tht
công sut ln nht
τ
max











τ
max
≤ T
max
≤ T








Cung cấp điện - Trang 2
Cung cấp điện - Người đăng: Phạm Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cung cấp điện 9 10 70