Ktl-icon-tai-lieu

Đ ovẽ mặt cắt ngang tuyến đường

Được đăng lên bởi Phạm Sơn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

Welcome!

Design by:PhạmVănSơn

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

THẢO LUẬN TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
Nhóm4-Chuyênđề7.
LỚP CTGTTP-K53
Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

Thànhviênnhóm:






PhạmVănSơn
NguyễnVănThái
NguyễnXuânThịnh
VŨThịThu

Design by:PhạmVănSơn

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường.

1.Kháiniệm,mụcđích:
a.Kháiniệm:
Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường:Làbiểudiễntrêngiấydướidạngthun
hỏvàđồngdạnghìnhchiếuđịahìnhtheohướngthẳngđứng.
Mặtcắtngang:Làmặtthẳnggócvớiđườngtimkhiđườngtimlà1đườngt
hẳng,làđườngphângiáckhiđườngtimbịgãykhúc,làđườngpháptu
yếnkhiđườngtimlà1đườngcong.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

b.Mụcđích:
Lậpbảnđồchitiếthiệntrạngnhằmxácđịnhchínhxácvịtrí,ranhgiớisử
dụngđất,diệntích…
củadựán(côngtrình)đểphụcvụchocôngtácthiếtkếtổngthểvàchiti
ếtvịtrícáccôngtrìnhcầnxâydựng.
Chobiếtsựthayđổicủabềmặtđịahìnhtheohướngnằmngang.Tiếnh
ànhkhảosátthiếtkếsơbộvàchobiếtnhữngsốliệucụthểchitiếtcầnthi
ết.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường.

2.Phươngphápxácđinhhướngmặtcắtngang(trênđườngthẳng,trên
đươngcongtròn,trênđườngcongchuyểntiếp)
a.Phươngphápxácđịnhmặtcắtngangtrênđườngthẳng.
Dùngmáykinhvĩđặttạiđiểmcầnxácđịnhmặtcắtngangngắmvềđỉnh
sauđóquaymáymộtgóc90°tasẽđượchướngmặtcắtnằmngang.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

b.Đốivớiđườngcongtròn.
Tabiếtđượcchiềudàicungkgiữahaiđiểm.Từđ
ótatính
đượcgiátrịgóc:

Theohìnhhọc,tacógóctạobởihướngtiếptuyế
ntạiđiểmđangxétvàhướng
1- TĐbằng

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

Từđótacócáchxácđịnhmặtcắtngangnhưsau:Đặtmáykinhvĩtạiđiểm1ngắmvềTĐ,
quaymáymộtgóc90

0

Từđótaxácđịnhđượchướngvuônggócvớitiếptuyếntại1đóchínhlàhướngcủamặtcắtngang
tại1trênđườngcongtròn.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

c.Đốivớiđườngcongchuyểntiếp.
2
2 2
BiếtđượckhoảngcáchtừđiểmđangxéttớiNđnêntatínhđượcgiátrịgóc:i=ki /2cvài=0.ki /L
ĐặtmáytạiđiểmcầnxácđịnhhướngmặtcắtngangngắmvềNđ, quaymáymộtgóc: (i-i)+90

o

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

tasẽhướngvuônggócvớitiếptuyếntạiđiểmđóchínhlàhướngmặtcắtng
angtạiđiểmđangxét.

3.Phươngphápđomặtcắtngang:Phươngphápđobằngmáykinhvĩ,phư
ơngphápđobằngmáythủybình+thướcthép,phươngphápđobằng
máytoànđạcđiệntử.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

a,Đobằngmáykinhvĩvàmiađứng
Đặtmáytạiđiểmcầnđo,saukhixácđịnhđượchướngcủamặtcắtngan
gthìtheohướngđótadưngmiatạicácđiểmcósựthayđổivềđọdốc
địahình.
Tasẽxácđịnhđượckhoảngcáchtừđiểmđặtmáytớiđiểmđặtmiac
ũngnhưđochênhcaogiữachúng.Từđóxácđịnhđượcđộcaocủach
úng.

Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường

b,Đob...
Welcome!
Chuyênđề7:Đovẽmặtcắtngangtuyếnđường
Design by:PhạmVănSơn
Đ ovẽ mặt cắt ngang tuyến đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đ ovẽ mặt cắt ngang tuyến đường - Người đăng: Phạm Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đ ovẽ mặt cắt ngang tuyến đường 9 10 282