Ktl-icon-tai-lieu

Đá cứng

Được đăng lên bởi longvd83
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MCINTOSH ENGINEERING

North Bay, Ontario

Tempe, Arizona

Hard Rock Miners Handbook
Rules of Thumb

McIntosh Engineering
Contact Information
Scott McIntosh, CEO
McIntosh Engineering
1438 W. Broadway Road, Suite 101
Tempe, Arizona 85282
USA
E-mail:
SLMcIntosh@McIntoshEngineering.com
Tel: (480) 831-0310, x-211
Fax: (480) 730-7083

Canadian Operations Main Office

USA Operations Main Office

John Boaro, Operations Manager
147 McIntyre Street West, Suite 200
North Bay, Ontario P1B 2Y5
Canada
E-mail:
JPBoaro@McIntoshEngineering.com
Tel: (705) 494-8255, x-1264

Sandy Watson, Operations Manager
1438 W. Broadway Road, Suite 101
Tempe, Arizona 85282
USA
E-mail:
ACWatson@McIntoshEngineering.com
Tel: (480) 831-0310, x-208

Canadian Branch Offices
Sudbury, Ontario
Pat Smyth, Operations Manager
1460 Fairburn Street
Sudbury, Ontario P3A 1N7
Email:
PSmyth@McIntoshEngineering.com
Tel: (705) 566-6891, x 222

Yellowknife, NWT
Phil Hansman, Operations Manager
Diamond Field Industrial Plaza
#200 – 349 Old Airport Road
Yellowknife, NT X1A 3X6
Email:
PJHansman@McIntoshEngineering.com
Tel: (867) 920-2363
Vancouver, British Columbia
Mike Gray, Sr. VP Growth and Innovation
Suite 200 Good Earth Building
595 Howe Street
Vancouver, BC V6C 2T5
Email: MGray@McIntoshEngineering.com
Tel: (604) 683-3855


Tempe, Arizona

North Bay, Ontario

Sudbury, Ontario

Yellowknife, NWT

Vancouver, British Columbia

MINING CONSULTING
ENGINEERING & DESIGN
CONSTRUCTION MANAGEMENT
APPLIED TECHNOLOGIES
ENGINEERED PRODUCTS

McIntosh Engineering Ltd.
147 McIntyre Street West
Suite 200
North Bay, Ontario P1B 9N8
Canada

McIntosh Engineering Inc.
1438 W. Broadway Road
Suite 101
Tempe, Arizona 85282
USA

Tel: (705) 494-8255
Fax: (705) 474-2652

Tel: (480) 831-0310
Fax: (480) 831-0317

McIntosh Engineering
Hard Rock Miner’s Handbook
Rules of Thumb
The attached booklet, Hard Rock Miner’s Hand Book - Rules of Thumb is an extraction of 680
mining Rules of Thumb contained in the Hard Rock Miners Handbook – Edition 3 published by
McIntosh Engineering in June 2003.
The Hard Rock Miner’s Handbook is available in CD format (July 2003) and hardcopy
(September 2003) and includes 29 updated chapters, one new chapter on Project Management, and
over 100 new mining Rules of Thumb (680 in total) since the original June 2000 publication. In
addition to Rules of Thumb, each chapter of the Handbook contains text discussion, example
problems, and additional “tricks of the trade”. If you would like to...
MCINTOSH ENGINEERING
North Bay, Ontario Tempe, Arizona
Hard Rock Miners Handbook
Rules of Thumb
Đá cứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đá cứng - Người đăng: longvd83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Đá cứng 9 10 987