Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai Châu.doc

Được đăng lên bởi manhtuan1992hn-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai
Châu
1. Đặt vấn đề
Địa thế khu vực thị xã Lai Châu, cao ở phía Đông, trũng phát triển theo dải hẹp
chạy theo trục trung tâm, thấp ở phía Tây, núi cao vực sâu, địa hình phức tạp, độ dốc của
dòng suối lớn, lượng mưa trung bình: 2067mm/năm, hiện tượng trượt lở đất đá diễn ra
thường xuyên đặc biệt là những năm gần đây. Hàng năm vào mùa mưa lũ, những đợt
mưa kéo dài, cường độ lớn, hiện tượng trượt đã xảy ra trên diện rộng với mật độ cao, gây
thiệt hại lớn về người và tài sản. Điển hình năm 1996 do ảnh hưởng của trượt lở, các
công trình giao thông, thuỷ lợi bị phá huỷ,... nhiều cụm dân cư bị vùi lấp, làm 55 người
chết hàng trăm người bị mất nhà cửa. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu đặc điểm và
các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt tại khu vực thị xã Lai Châu để tiến tới kiểm
soát và phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiên tai trong giai đoạn hiện nay đối với khu vực là
rất cần thiết và cấp bách.
2. Tình hình nghiên cứu trượt lở ở Lai Châu
Khu vực thị xã Lai Châu, là khu vực núi cao, dốc lớn, có chế độ địa chất động
mạnh mẽ và mưa nhiều. Trượt, lũ bùn đá, lũ quét ở khu vực không chỉ được nhắc đến
trong lịch sử mà diễn ra ngày càng khốc liệt. Kết quả điều tra tổng hợp và nghiên cứu cho
thấy: Trượt lở, lũ bùn đá đã và đang xảy ra ở hầu hết các sườn đồi núi, khe hẻm, suối phía
Đông và rải rác ở phía Tây, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội;
Trượt, xảy ra nhanh, tập trung với mật độ lớn, cường độ cao là nguy cơ thường trực đối
với nhân dân trong vùng.
Trượt lở dẫn đến lũ bùn đá, lũ quét là một dạng tai biến có sức tàn phá khốc liệt như
khu vực thị xã Lai Châu là một điển hình. Đây là vấn đề mới được nghiên cứu tại Việt
Nam. Các công trình nghiên cứu trượt của khu vực thị xã Lai Châu được lồng ghép trong
các nghiên cứu chung của toàn tỉnh Lai Châu (cũ) cũng như của quốc gia.
3. Hiện tượng trượt tại khu vực nghiên cứu
3.1. Trượt lở ở các công trình giao thông
Hàng năm các tuyến đường giao thông của khu vực nghiên cứu, thường xuyên xảy
ra trượt phá hoại cầu đường gây thiệt hại về kinh tế rất nặng. Trượt lở ta luy dương gây
vùi lấp mặt đường. Trượt lở ta luy âm gây sụt từng đoạn đường có đoạn dài 100 - 200m.
Chỉ tính đầu mùa mưa năm 1994, tuyến đường Điện Biên Phủ đến Lai Châu đã xảy ra: 50
đoạn trượt lở, trong đó có 04 đoạn mất nền đường. Riêng trong mùa mưa năm 1996, tình
trạng trượt, vùi lấp đường đặc biệt trầm trọng. Tuyến đường Lai Châu - Điện Biên, ở gần
Lai Châu đã hoàn toà...
Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai
Châu
1. Đặt vấn đề
Địa thế khu vực thị Lai Châu, cao phía Đông, trũng phát triển theo dải hẹp
chạy theo trục trung tâm, thấp ở phía Tây, núi cao vực sâu, địa hình phức tạp, độ dốc của
dòng suối lớn, lượng mưa trung nh: 2067mm/năm, hiện tượng trượt lở đất đá diễn ra
thường xuyên đặc biệt những năm gần đây. Hàng năm vào mùa a lũ, những đợt
mưa kéo dài, cường độ lớn, hiện tượng trượt đã xảy ra trên diện rộng với mật độ cao, gây
thiệt hại lớn về người tài sản. Điển hình năm 1996 do ảnh hưởng của trượt lở, các
công trình giao thông, thuỷ lợi bị phá huỷ,... nhiều cụm dân bị vùi lấp, làm 55 người
chết ng trăm người bị mất nhà cửa. Trước tình nh đó, việc nghiên cứu đặc điểm
các nhân tố nh hưởng đến quá trình trượt tại khu vực thị Lai Châu để tiến tới kiểm
soát và phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiên tai trong giai đoạn hiện nay đối với khu vực là
rất cần thiết và cấp bách.
2. Tình hình nghiên cứu trượt lở ở Lai Châu
Khu vực thị Lai Châu, khu vực núi cao, dốc lớn, chế độ địa chất động
mạnh mẽ mưa nhiều. Trượt, lũ bùn đá, quét khu vực không chỉ được nhắc đến
trong lịch sử mà diễn ra ngày càng khốc liệt. Kết quả điều tra tổng hợp và nghiên cứu cho
thấy: Trượt lở, lũ bùn đá đã và đang xảy ra ở hầu hết các sườn đồi núi, khe hẻm, suối phía
Đông rải rác phía Tây, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với đời sống kinh tế, hội;
Trượt, xảy ra nhanh, tập trung với mật độ lớn, cường độ cao là nguy thường trực đối
với nhân dân trong vùng.
Trượt lở dẫn đến lũ bùn đá, lũ quét là một dạng tai biến có sức tàn phá khốc liệt như
khu vực thị Lai Châu là một điển nh. Đây là vấn đ mi được nghiên cứu tại Việt
Nam. Các công trình nghiên cứu trượt của khu vực thị xã Lai Châu được lồng ghép trong
các nghiên cứu chung của toàn tỉnh Lai Châu (cũ) cũng như của quốc gia.
3. Hiện tượng trượt tại khu vực nghiên cứu
3.1. Trượt lở ở các công trình giao thông
Hàng năm các tuyến đường giao thông của khu vực nghiên cứu, thường xuyên xảy
ra trượt phá hoại cầu đường gây thiệt hại về kinh tế rất nặng. Trượt lở ta luy dương gây
vùi lấp mặt đường. Trượt lta luy âm gây sụt từng đoạn đường có đoạn dài 100 - 200m.
Chỉ tính đầu mùa mưa năm 1994, tuyến đường Điện Biên Phủ đến Lai Châu đã xảy ra: 50
đoạn trượt lở, trong đó có 04 đoạn mất nn đường. Riêng trong mùa mưa năm 1996, tình
trạng trượt, vùi lấp đường đặc biệt trầm trọng. Tuyến đường Lai Châu - Điện Biên, ở gần
Lai Châu đã hoàn toàn bị biến dạng, sau gần 1 tháng đầu sửa chữa tập trung của Nhà
nước xe cộ mới lưu thông được. Khi mưa lớn, hàng vạn m
3
đất đã trượt lở lấp mất đường.
Ngay c đối với việc đi bộ cũng rất khó khăn nhiều khi phải sau mấy ngày mới m lại
được tuyến đường.
Kết quả khảo sát đo vẽ, trong năm 1995 cho thấy:
Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai Châu.doc - Trang 2
Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai Châu.doc - Người đăng: manhtuan1992hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình trượt khu vực thị xã Lai Châu.doc 9 10 673