Ktl-icon-tai-lieu

Đặc tính cơ động cơ không đồng bộ

Được đăng lên bởi Phạm Tiến Lộc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)

Đặc tính cơ của động cơ
không đồng bộ (ĐK)
Bởi:
unknown

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
Các giả thiết, sơ đồ thay thế, đặc tính cơ của động cơ ĐK:
Các giả thiết:
Động cơ không đồng bộ (ĐK) như hình 2-21, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu
điểm nỗi bật của nó là: cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu tư ít, giá thành hạ,
trọng lượng, kích thước nhỏ hơn khi cùng công suất định mức so với động cơ một chiều.
Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha ...

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó khăn hơn, các
động cơ ĐK lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu (dòng khởi động lớn, mômen khởi
động nhỏ).
Để đơn giản cho việc khảo sát, nghiên cứu, ta giả thiết:
+ Ba pha của động cơ là đối xứng.

1/13

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)

+ Các thông số của mạch không thay đổi nghĩa là không phụ thuộc nhiệt độ, tần số,
mạch từ không bảo hoà nên điện trở, điện kháng, ... không thay đổi.
+ Tổng dẫn của mạch vòng từ hoá không thay đổi, dòng từ hoá không phụ thuộc tải mà
chỉ phụ thuộc điện áp đặt vào stato.
+ Bỏ qua các tổn thất ma sát, tổn thất trong lõi thép.
+ Điện áp lưới hoàn toàn sin và đối xứng.
Sơ đồ thay thế:
Với các giả thiết trên ta có sơ đồ thay thế 1 pha của động cơ như hình 2-23.
Trong đó:

U1f là trị số hiệu dụng của điện áp pha stato (V).
I1, I(, I’2 là các dòng stato, mạch từ hóa, rôto đã quy đổi về stato (A).
X1, X(, X’2 là điện kháng stato, mạch từ, rôto đã quy đổi về stato (().
R1, R(, R’2 là điện trở stato, mạch từ, rôto đã quy đổi về stato (().
R’2f là điện trở phụ (nếu có) ở mỗi pha rôto đã quy đổi về stato (().
s là hệ số trượt của động cơ:
s=

ω1 − ω
ω1

=

ω0 − ω
ω0

(2-58)

Trong đó:
(1 = (0 là tốc độ của từ trường quay ở stato động cơ, còn gọi là tốc độ đồng bộ (rad/s):

2/13

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
ω1 = ω0 =

2πf1
p

(2-59)

( là tốc độ góc của rôto động cơ (rad/s).
Trong đó: f1 là tần số của điện áp nguồn đặt vào stato (Hz),
p là số đôi cực của động cơ,
Biểu đồ năng lượng của ĐK:
Với các giả thiết ở trên, ta có biểu đồ năng lượng của động cơ ĐK 3 pha như hình 2-24:
Trong biểu đồ năng lựong:
P1 là công suất điện từ đưa vào 3 pha stato động cơ ĐK
?P1 = ?PCu1 là tổn thất công suất trong các cuộn dây đồng stato
P12 là công suất điện từ truyền giữa stato và rôto động cơ ĐK
?P2 = ?PCu2 là tổn thất công suất trong các cuộn dây đồng rôto
P2 là công suất trên trục động cơ, hay là công suất cơ của ĐK truyền động cho máy sản...
Đặc tính cơ của động cơ
không đồng bộ (ĐK)
Bởi:
unknown
Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
Các giả thiết, sơ đồ thay thế, đặc tính cơ của động cơ ĐK:
Các giả thiết:
Động không đồng bộ (ĐK) như hình 2-21, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu
điểm nỗi bật của là: cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu ít, giá thành hạ,
trọng lượng, kích thước nhỏ hơn khi cùng công suất định mức so với động một chiều.
Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha ...
Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó khăn hơn, các
động ĐK lồng sóc các chỉ tiêu khởi động xấu (dòng khởi động lớn, mômen khởi
động nhỏ).
Để đơn giản cho việc khảo sát, nghiên cứu, ta giả thiết:
+ Ba pha của động cơ là đối xứng.
Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
1/13
Đặc tính cơ động cơ không đồng bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc tính cơ động cơ không đồng bộ - Người đăng: Phạm Tiến Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đặc tính cơ động cơ không đồng bộ 9 10 857