Ktl-icon-tai-lieu

Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học điện tử công suất

Được đăng lên bởi tranminhthuanspk
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌ VÀ TÊN : …………………………………..…… (nếu theo nhóm thì ghi các thành viên trong nhóm)
MSSV : …………………………………….

LỚP : ……………………..

Đây là một bài làm của 01 sinh viên có trình độ tương đương các anh/ chị, anh ấy làm dàn
ý chi tiết Đồ án môn học 1 nhưng tôi không tiện đưa tên ra đây.

Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
-oO0OoĐỀ TÀI : THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 1 CHIỀU
(D.C MOTOR CONTROLLER)

MẠCH NÀY EM LẤY TRONG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ “PRACTICAL ELECTRONICS” CỦA
THẦY.

1. Giới thiệu đề tài
- Điều khiển là lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội. Bất cứ ở Vị trí nào,bất cứ làm công
việc gì mỗi chúng ta đều tiếp cận với điều khiển. Nó là khâu quan trọng quyết định sự thành bại
trong mọi hoạt động của chúng ta. Ngày nay, mặc dù dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng
rãi nhưng động cơ điện 1 chiều vẫn tồn tại. Trong công nghiệp, động cơ điện 1 chiều được sử
dụng ở những nơi yêu cầu mở máy lớn hoặc yêu cầu điều chình tốc độ bằng phẳng và phạm vi
rộng. vì động cơ điện 1 chiều có đặc tính làm việc rất tốt trên các mạt điều chỉnh tốc độ (Phạm vi
điều chỉnh rộng thậm chí tại tốc Độ bằng 0) → Chọn đề tài “THIẾT KẾ THI CÔNG MẠCH
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 CHIỀU”không ngoài mục đích tìm hiểu và khảo sát hoạt động của
nó.
- Như đã nêu ở trên, đây không phải là đề tài mới nhưng bản thân muốn nghiên cứu, cũng cố
kiến thức về vấn đề này nên đã chọn đề tài này.
- Cách tiếp cận đề tài (hướng giải quyết của đề tài) :
•
•


Nghiên cứu về các dạng điều khiển động cơ 1 chiều trong thực tế.
Phân tích ưu /nhược giữa các phương án khả thi.
Thiết kế, thi công một mạch điều khiển động cơ 1 chiều thực tế.

EM QUYẾT ĐỊNH SẼ THI CÔNG TRONG ĐỀ TÀI NẢY.

2. Lựa chọn phương án
- Nêu các phương án khả thi cho đề tài :
• Dùng linh kiện rời
• Dùng VI MẠCH
• Dùng vi điều khiển
- CHỌN PHƯƠNG ÁN DÙNG VI MẠCH VÌ ĐƠN GIẢN NHƯNG VẪN THỎA MÃN
CÁC YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
- Dựa vào sơ đồ khối mạch điện cần thiết kế trong bài báo

MẠCH ĐIỆN
Có thể xây dựng sơ đồ khối như sau

3. Thiết kế
- Tính toán các khối đã nêu trong phần 2 (dựa vào mạch trong bài báo em thiết kế cho các khối):
•
•
•
•

Khối tạo chuẩn : sử dụng transistor
Khối lấy mẫu : sử dụng cầu phân áp
Khối so sánh : sử dụng vi mạch op-amps
Khối công suất : Sử dụng MOSFET.

- Ghép nối giữa các khối vừa thiết kế
- Trình bày quá trình thi công hay mô phỏng mạch điện đã thiết kế.
- Nêu kết quả thi công.
4. Tổng kết
- Nhận xét kết quả thi công.
- Nhận xét những điều làm được, chưa được của đề tài.
- Nếu có điều kiện sẽ nghiên cứu...
HỌ VÀ TÊN :
…………………………………..……
(nếu theo nm thì ghi các thành viên trong nhóm)
MSSV :
…………………………………….
LỚP :
……………………..
Đây là một bài làm của 01 sinh viên trình độ tương đương các anh/ chị, anh ấy làm dàn
ý chi tiết Đồ án môn học 1 nhưng tôi không tiện đưa tên ra đây.
Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
-oO
0
Oo-
ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ, THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG 1 CHIỀU
(D.C MOTOR CONTROLLER)
Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học điện tử công suất - Trang 2
Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học điện tử công suất - Người đăng: tranminhthuanspk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dàn ý chi tiết tiểu luận môn học điện tử công suất 9 10 289