Ktl-icon-tai-lieu

Dành cho những ai muốn học MS project

Được đăng lên bởi vanhieu08xlt
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project Professional 2010

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MICROSOFT
PROJECT PROFESSIONAL 2010
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2010 - PHẦN 1

Loạt bài “Hướng dẫn cơ bản trong Project Professional 2010” đưa bạn bước vào thế
giới Microsoft Project trong giải pháp EPM.

Nếu bạn cần phải tổ chức một kì nghỉ cho công ty, đó là một dự án. Nếu bạn được giao
cho công việc khảo sát một dự án nhà đất nào đó để chuẩn bị xây dựng cao ốc, phối hợp với
các nhà thầu xây dựng và bạn làm việc với một nhóm 300 người, đó chắc chắn là một dự án.
Thậm chí là bạn chuẩn bị một bài phát biểu mà bạn chuẩn bị thực hiện cũng được coi là một
dự án vì nó có những đặc điểm nhất định.
Loạt bài “Hướng dẫn cơ bản trong Project Professional 2010” đưa bạn bước vào thế
giới Microsoft Project trong giải pháp EPM.
Cho dù là một dự án nhỏ hay là những dự án cũng đều có những đặc điểm sau:
• Mục tiêu tổng thể
• Người đóng vai trò quản lý dự án
• Các công việc cụ thể được thực hiện giữa một điểm bắt đầu cụ thể và một điểm kết
thúc.
• Thời gian cho công việc sẽ đươc hoàn thành (chẳng hạn như 3 giờ, 3 ngày hoặc 3
tháng)
• Mối quan hệ giữa thời gian và công việc
• Nguồn lực (con người, thiết bị, phương tiện, vật tư….) để hoàn thành công việc
• Ngân sách (các chi phí liên quan với con người, thiết bị, phương tiện và nguồn cung
cấp)

-1-

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project Professional 2010

Một công việc có thể trải rộng ra hoặc chi tiết nếu bạn muốn. Ví dụ bạn có thể tạo một
công việc duy nhất hoặc tạo ra bản tóm tắt công việc và các công việc con bên dưới. Ví dụ
một dự án truyền thông, quảng cáo bằng phương tiện truyền thông thì các công việc con là
thiết kế, chỉnh sửa, xem lại và cuối cùng là thực hiện quảng bá.
Thời gian trong dự án cũng là vấn đề rất quan trọng. Hầu hết tất cả công việc trong dự án
đều có thời gian, đó chính là khoảng thời gian để thực hiện công việc có điểm bắt đầu và kết
thúc.
Nếu một công việc mà không có thời gian cụ thể thì nó đơn giản là một công việc có bản
chất đánh dấu mốc thời gian, chẳng hạn bạn bạn phê duyệt một biên bảng báo cáo ngân sách
hoặc xem lại danh sách các thành viên trong dự án.
Microsoft Project không cung cấp cho bạn cách làm việc hiệu quả với thời gian. Bạn
phải xác định và thiết lập thời gian hiệu quả dựa trên kinh nghiệm của riêng bạn. Chẳng hạn
thiết kế một phần mềm mất 3 tuần hay 3 tháng hoặc xin giấy phép của Sở xây dựng trong 5
ngày hay 10 ngày. Microsoft Project cũng không phải là một nhà tiên tri do đó bạ...
ng dẫn cơ bn v Microsoft Project Professional 2010
-1-
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MICROSOFT
PROJECT PROFESSIONAL 2010
HƯNG DẪN CƠ BN V MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2010 - PHN 1
Loạt bài “Hướng dẫn cơ bản trong Project Professional 2010” đưa bạn bước vào thế
giới Microsoft Project trong giải pháp EPM.
Nếu bạn cần phải tổ chức một kì nghỉ cho công ty, đó là một dự án. Nếu bạn được giao
cho công việc khảo sát một dự án nhà đất nào đó để chuẩn bị xây dựng cao ốc, phối hợp với
các nhà thầu xây dựng và bạn làm việc với một nhóm 300 người, đó chắc chắn là một dự án.
Thậm chí là bạn chuẩn bị một bài phát biểu mà bạn chuẩn bị thực hiện cũng được coi là một
dự án vì nó có những đặc điểm nhất định.
Loạt bài “Hướng dẫn cơ bản trong Project Professional 2010” đưa bạn bước vào thế
giới Microsoft Project trong giải pháp EPM.
Cho dù là một dự án nhỏ hay là những dự án cũng đều có những đặc điểm sau:
• Mục tiêu tổng thể
• Người đóng vai trò quản lý dự án
• Các công việc cụ thể được thực hiện giữa một điểm bắt đầu cụ thể và một điểm kết
thúc.
• Thời gian cho công việc sẽ đươc hoàn thành (chẳng hạn như 3 giờ, 3 ngày hoặc 3
tháng)
• Mối quan hệ giữa thời gian và công việc
• Nguồn lực (con người, thiết bị, phương tiện, vật tư….) để hoàn thành công việc
• Ngân sách (các chi phí liên quan với con người, thiết bị, phương tiện và nguồn cung
cấp)
Dành cho những ai muốn học MS project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dành cho những ai muốn học MS project - Người đăng: vanhieu08xlt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Dành cho những ai muốn học MS project 9 10 835