Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cảm quan thực phẩm

Được đăng lên bởi duongtuananh1412
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM
NHÓM 1
PHÉP THỬ A – KHÔNG A
GVHD: HỒ THỊ MỸ HƯƠNG
SVTH:

Trần Thái Thu Vi

2005120087

Võ Thị Kim Thoa

2005120064

Võ Đình Luyện

2005120033

Lưu Hoàng Vỹ

2005120052

Lê Đặng Thanh Hương

2005120025

Võ Hoàng Anh

2005120287

Niên khóa: 2012-2016
Lớp: 03DHTP1
THỨ 3 – TIẾT 7-11 – PHÒNG D203
TP. Hồ Chí Minh - 2014

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Tên công việc
Mua mẫu
Chuẩn bị mẫu
Làm phiếu trả lời
Chuẩn bị mã số ngẫu nhiên
Mời người thử
Hướng dẫn thí nghiệm
Thu và phát phiếu trả lời
Trình bày mẫu thử
Chuẩn bị mẫu thanh vị
Tổng hợp kết quả
Dọn vệ sinh
Làm báo cáo

Tên thành viên trong nhóm
Vi, Hương
Thoa, Luyện
Thoa
Thoa ,Luyện
Vỹ, Hoàng Anh
Vỹ, Hoàng Anh
Vi, Hương, Luyện
Thoa, Luyện, Vi
Vỹ, Hương, Hoàng Anh
Thoa
Cả nhóm
Cả nhóm

GIỚI THIỆU

PHÉP THỬ TAM GIÁC
1.

Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ:
A. Nguyên liệu
STT
1
2
B. Hóa chất
STT
1
C. Dụng cụ
STT
1
2
3
4
5
6

2.

Tên
Bia Saigon Special lon 330ml
Bia Saigon Special chai 330ml

Số lượng
03
03

Tên
Nước lọc

Số lượng
2L

Tên
Ly nhựa 100ml chứa mẫu
Ly nhựa 200ml đựng nước thanh vị
Khay đựng mẫu
Giấy stick dán mã số mẫu
Phiếu trả lời thí nghiệm
Bút

Số lượng
90
30
04
90
30
30

Phương pháp chuẩn bị mẫu:
 Nhóm chuẩn bị mẫu phải rất cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị mẫu, phải
đảm bảo số lượng mẫu vừa đủ cho số người thử, cần quan tâm đến vấn đề như
hình thức bề ngoài của mẫu , thể tích từng mẫu thử….
 Ở thí nghiệm này, mẫu thử gồm 3 lon bia Saigon Special và 3 chai Saigon
Special ,chia thành 90 mẫu thử với thể tích mỗi mẫu thử là 30ml. Nhóm chuẩn bị
mẫu phải chia đều các mẫu thử với thể tích bằng nhau để kết quả đánh giá cảm
quan chính xác hơn.

3.

Phương pháp tiến hành thí nghiệm:
 Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho buổi thực hành.
 Phiếu chuẩn bị thí nghiệm (Trật tự trình bày mẫu và bảng mã hóa mẫu theo trật
tự ngẫu nhiên).
 Phiếu đánh giá cảm quan.
 Bảng phân công công việc cho từng thành viên của nhsom với các nhiệm vụ cụ
thể trước buổi thực hành, trong và sau quá trình thực hành.
 Tiến hành chạy thí nghiệm:
 Phép thử:

 Phép thử tam giác
 Phép thử tam giác là phép thử được sử dụng để xác định có hay không sự khác
biệt giữa hai sản phẩm về tổng thể tính chất cảm quan.
 Phép thử này mẫu A sẽ là bia Saigon Special lon, mẫu B sẽ là mẫu bia Saigon
Special chai, người thử phải xác định mẫu nào khác với hai mẫu còn lại. Xác suất
người thử đưa ra câu trả ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM
NHÓM 1
PHÉP THỬ A – KHÔNG A
GVHD: HỒ THỊ MỸ HƯƠNG
SVTH: Trần Thái Thu Vi 2005120087
Võ Thị Kim Thoa 2005120064
Võ Đình Luyện 2005120033
Lưu Hoàng Vỹ 2005120052
Lê Đặng Thanh Hương 2005120025
Võ Hoàng Anh 2005120287
Niên khóa: 2012-2016
Lớp: 03DHTP1
THỨ 3 – TIẾT 7-11 – PHÒNG D203
TP. Hồ Chí Minh - 2014
Đánh giá cảm quan thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá cảm quan thực phẩm - Người đăng: duongtuananh1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đánh giá cảm quan thực phẩm 9 10 104