Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá sự phù hợp giữa người công nhân may và chiếc máy may

Được đăng lên bởi ductien93osh-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
j1
.
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Khoa môi trường và bảo hộ lao động
Báo cáo:
Đánh giá sự phù hợp giữa người công nhân may và máy
may tại gia đình.
Đánh giá sự phù hợp giữa người công nhân may và chiếc máy may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá sự phù hợp giữa người công nhân may và chiếc máy may - Người đăng: ductien93osh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đánh giá sự phù hợp giữa người công nhân may và chiếc máy may 9 10 548