Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CHỢ BỈM SƠN – THANH HÓA NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Được đăng lên bởi ltdung1712
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

TÊN ĐỀ TÀI

THANH HOÁ, NĂM 2013

1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG
Tác giả: - nhóm nghiên cứu
BÁO CÁO KẾT QUẢ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
TÊN ĐỀ TÀI
ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CHỢ BỈM SƠN – THANH HÓA NHẰM NÂNG CAO KHẢ
NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU
CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Đặng Thị Hoa

2

THANH HÓA, NĂM 2013

3

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Tổng quan về nội dung nghiên cứu của đề tài
1.1. MỞ ĐẦU
Cuộc sống con người ngày càng được nâng cao do đó nNhu cầu của con người ngày càng tăng đặc biệt là nhu cầu về thực
phẩm, về ăn uống và dinh dưỡng. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó thì hàng loạt các chợ lớn nhỏ được dựng hình thành lên ở mọi
nơi thuận tiện nhất để phục vụ cho nhu cầu của tiêu dùng của con người. Có một số lượng chợ nhất định được dựng lên nhờ sự
cho phép và có sự đầu tư của nhà nước, các cơ quan tổ chức nhưng bên cạnh đó còn một số lượng lớn chợ được đựng lên chỉ là
để phục vụ nhu cầu, sự thuận tiện trao đổi hàng hóa của người dân, chưa được đầu tư xây dựng cung cấp hệ thống xử lý rác thải,
nước thải hay chỉ được thu gom đơn giản để mang tới nơi xử lý tuy vậy chỉ hiệu quá với loại rác thải rắn (nilon, phế thải từ rau
củ, động vật...). Mà mMột trong những lượng lớn gây nên nguồn ô nhiễm đáng quan tâm cho môi trường chợ,đến môi trường
xung quanh và sức khỏe con người từ nguồn thải sinh hoạt là nguồn nước thải chợ.
Nguồn nước thải này được xả thải hằng ngày có lưu lượng và tải lượng đáng kể từ các hoạt động diễn ra trong chợ đặc biệt
là buôn bán và giết thịt gia súc, gia cầm, thủy sản... Nước thải chợ đa phần chưa được xử lý, xử lý chưa có hiệu quả chủ yếu là
theo đường ống, đường mương đổ ra ngoài hoặc có khi xả trực tiếp tại chợ. Nơi chứa đựng, chịu tác động trực tiếp của việc xả
thải là môi trường đất xung quanh, môi trường nước ( nguồn nước ngầm, sông, hoặc hồ...) ở gần đó. Nước thải chợ có thành phần
chất hữu cơ rất cao, có mùi rất khó chịu, có màu và độ đục rất đặc trưng, độ pH cao, hàm lượng DO thường rất cao trong khi đó
hàm lượng BOD và COD lại khá thấp.
Vấn đề nước thải chợ đang là một vấn đề đáng quan tâm trên toàn thế giới không chỉ riêng một nước, khu vực hay địa
phương nào dù là nước phát triển hay nước không phát triể...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
TÊN ĐỀ TÀI
THANH HOÁ, NĂM 2013
1
ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CHỢ BỈM SƠN – THANH HÓA NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CHỢ BỈM SƠN – THANH HÓA NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU - Người đăng: ltdung1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI CHỢ BỈM SƠN – THANH HÓA NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 9 10 228