Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2012

Được đăng lên bởi thanhbinh6997
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TT
SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN

TÊN CHI TIẾT
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng

1

TCVN 3989 : 2012
lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản

2

TCVN 3990 : 2012
chính hồ sơ thiết kế xây dựng

3

TCVN 3991 : 2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa

4

TCVN 4037 : 2012

Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

5

TCVN 4038 : 2012

Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định

6

TCVN 4056 : 2012
nghĩa

7

TCVN 4087: 2012

Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung

8

TCVN 4205 : 2012

Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

9

TCVN 4260 : 2012

Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế

10

TCVN 4318 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công

11

TCVN 4319 : 2012

Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

12

TCVN 4451 : 2012

Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

13

TCVN 4454 : 2012

Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế

14

TCVN 4470 : 2012

Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế

15

TCVN 4473 : 2012

Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa

16

TCVN 4514 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

17

TCVN 4529 : 2012

Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

18

TCVN4601 : 2012

Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế

19

TCVN 4602 : 2012

Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

20

TCVN 4603 : 2012

Công trình thể thao – Yêu cầu sử dụng và bảo quản

21

TCVN 4604 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế

22

TCVN 4607 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt
bằng và mặt bằng thi công công trình
23

TCVN 4608 : 2012

24

TCVN 4610: 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước và thể
hiện trên bản vẽ
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên

25
26

TCVN 4613 : 2012
TCVN 4614 : 2012

bản vẽ
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo

ngôi nhà
27

TCVN 5422 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu đường ống

28

TCVN 5568 : 2012

Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét ...
TTSỐ HIỆU TIÊU CHUẨN TÊN CHI TIẾT
1 TCVN 3989 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng
lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
2 TCVN 3990 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản
chính hồ sơ thiết kế xây dựng
3 TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa
4 TCVN 4037 : 2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa
5 TCVN 4038 : 2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa
6 TCVN 4056 : 2012
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định
nghĩa
7 TCVN 4087: 2012 Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung
8 TCVN 4205 : 2012 Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
9 TCVN 4260 : 2012 Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế
10 TCVN 4318 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công
11 TCVN 4319 : 2012 Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
12 TCVN 4451 : 2012 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
13 TCVN 4454 : 2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế
14 TCVN 4470 : 2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế
15 TCVN 4473 : 2012 Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
16 TCVN 4514 : 2012 Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế
17 TCVN 4529 : 2012 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế
18 TCVN4601 : 2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế
19 TCVN 4602 : 2012 Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế
20 TCVN 4603 : 2012 Công trình thể thao – Yêu cầu sử dụng và bảo quản
21 TCVN 4604 : 2012 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế
22 TCVN 4607 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt
bằng và mặt bằng thi công công trình
23 TCVN 4608 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
24 TCVN 4610: 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước và thể
hiện trên bản vẽ
25 TCVN 4613 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên
bản vẽ
26 TCVN 4614 : 2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2012 - Trang 2
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2012 - Người đăng: thanhbinh6997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2012 9 10 371