Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ học

Được đăng lên bởi lvanmongl
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Hệ 1 bậc tự do
Dao động cơ học
Engineering Vibration
TS. Ngô Quang Hiếu
Bộ môn Kỹ Thuật Cơ K
Khoa Công Nghệ - Đại học Cần Thơ
Dao động cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ học - Người đăng: lvanmongl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Dao động cơ học 9 10 892