Ktl-icon-tai-lieu

đáp án câu hỏi PDT và hướng dẫn

Được đăng lên bởi Phu Nguyen Nhu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đầu tiên, bạn COPY câu hỏi trên trang tinchi:

Tại trang word, bấm Ctrl+F, sau đó paste cái lúc nãy copy để tìm câu hỏi. Ở
cuối câu hỏi sẽ có đáp án.

Chúc bạn thành công! :D
From: WIKILEAK HUYNH
FB: 
______________________________________________________________________________
___________
Thông tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có thể tin tưởng tuyệt đối hay
không? B Không sử dụng thông tin “truyền miệng” vì nó hàm chứa rủi ro nếu thông tin đó
không chính xác.

Lớp mở bổ sung là gì? C Cả 2 ý A và B.
Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ chính là bao nhiêu? B Như ý A
nhưng trừ một số trường hợp đặc biệt.

Vì sao có sinh viên đăng ký đúng lịch “đăng ký theo nhóm” nhưng không thể
đăng ký đủ các học phần thiết kế cho học kỳ đó? D Do sinh viên thao tác sai,
không đăng ký hoặc sinh viên chưa đủ điều kiện học học phần đó vì thiếu học phần ràng
buộc của nó.

Trường cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên có kết quả học tập như thế
nào? D Cả hai ý A và B.
Có bao nhiêu mức độ ràng buộc giữa học phần khác (A) với học phần (B)? C 4
mức độ.

Mật khẩu ban đầu để mỗi sinh viên truy cập website đăng ký học là gì? A
Ngày tháng năm sinh của sinh viên.

Nếu bị ốm nên không thể học GDQP-AN ở học kỳ 1 đầu khóa học thì làm sao
có thể học? D Sinh viên phải tự liên hệ với Trung tâm Giáo dục QP-AN của trường Quân sự
QK5 hoặc các cơ sở khác hợp pháp để học ở các học kỳ hè.

Khối lượng học tập đăng ký là gì? A Là số tín chỉ củacác học phần mà sinh viên đăng
ký học trong mỗi học kỳ, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi;

Website đăng ký học yêu cầu sinh viên đổi mật khẩu để ngày đặt mật khẩu
không trước quá bao nhiêu ngày? C 90 ngày.
“Đăng ký theo nhóm” là gì? C “Đăng ký theo nhóm” là những sinh viên chưa học hết
thời gian thiết kế của chương trình đào tạo đăng ký các lớp học phần mở cho ngành & khóa
của mình.

Trường hợp nào sinh viên được chuyển ngành học so với ngành đăng ký
tuyển sinh?
D Sinh viên có điểm trúng tuyển vào Trường từ 27 điểm trở lên.
Lớp học phần kỳ hè mở cho sinh viên diện nào? A Lớp học phần kỳ hè mở chung
cho sinh viên tất cả các khóa cần học lại, cải thiện, học chậm, học vượt.

Học phần tự chọn bắt buộc là gì; A Là học phần chứa đựng những mảng nội dung
chính yếu của ngành hay nhóm ngành đào tạo, mà SV bắt buộc phải chọn một số lượng xác
định trong số nhiều học phần tương đương được quy định cho ngành đó.

“Ủy quyền đăng ký” không có tác dụng với những trường hợp nào? D Trừ các
trường hợp A và B...
Đầu tiên, bạn COPY câu hỏi trên trang tinchi:
Tại trang word, bấm Ctrl+F, sau đó paste cái lúc nãy copy để tìm câu hỏi. Ở
cuối câu hỏi sẽ có đáp án.
Chúc bạn thành công! :D
From: WIKILEAK HUYNH
FB: https://www.facebook.com/linhbk93
______________________________________________________________________________
___________
Thông tin “truyền miệng” (nghe bạn nói, …) có thể tin tưởng tuyệt đối hay
không? B Không sử dụng thông tin “truyền miệng” vì nó hàm chứa rủi ro nếu thông tin đó
không chính xác.
đáp án câu hỏi PDT và hướng dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án câu hỏi PDT và hướng dẫn - Người đăng: Phu Nguyen Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đáp án câu hỏi PDT và hướng dẫn 9 10 9