Ktl-icon-tai-lieu

Dầu bôi trơn

Được đăng lên bởi vietmyhuynh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: DẦU BÔI TRƠN
1.1. ĐẠI CƯƠNG
1.1.1. NHIỆM VỤ CỦA DẦU BÔI TRƠN
Dầu bôi trơn được sử dụng trong hệ thống lạnh có máy nén cơ. Nhiệm vụ chủ yếu của
dầu bôi trơn là :
-

Bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy nén, các bề mặt ma sát, giảm ma sát và
tổn thất do ma sát gây ra. Riêng máy nén và máy dãn nở oxy không có dầu bôi
trơn vì khí nén, dầu gây ra cháy nỗ nguy hiểm và khi dãn nở, nhiệt độ hạ đột ngột
và dầu bị đông cứng lập tức.

-

Làm nhiệm vụ tải nhiệt từ bề mặt ma sát pittong, xi lanh, ở đỡ, ở bạc…ra vỏ máy
để tỏa ra môi trường, đảm bảo nhiệt độ ở các vị trí trên không quá cao.

-

Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm cổ trục

-

Giữ kín các khoang nén trong máy nén trục vít

1.1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DẦU BÔI TRƠN
Dầu bôi trơn nằm trong máy nén do đó dầu tham gia vào vòng tuần hoàn môi chất
lạnh, đi qua cả các thiết bị chính và phụ của hệ thống. Chính vì vậy dầu kỹ thuật có các yêu
cầu rất khắc khe:
-

Có đặc tính chống mài mòn và chống sây sát bề mặt tốt

-

Có độ nhớt thích hợp đảm bảo bôi trơn các chi tiết

-

Có độ tinh khiết cao, không chứa các thành phần có hại đối với hệ thống như ẩm,
axit, lưu huỳnh, không được hút ẩm.

-

Nhiệt độ bốc cháy phải cao, cao hơn nhiều so với nhiệt độ cuối quá trình nén

-

Nhiệt độ đông đặc phải thấp, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sau van tiết lưu và ở
dàn bay hơi.

-

Nhiệt độ lưu thông phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi để đảm bảo tuần hoàn trong hệ
thống và có thể hồi dầu dễ dàng về máy nén ( nếu dầu hòa tan hoàn toàn vào môi
chất lạnh, việc tuần hoàn dầu càng dễ dàng)

-

Không tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt trao đổi nhiệt trong trường hợp này dầu phải
hòa tan hoàn toàn vào môi chất.

-

Không làm giảm nhiệt độ dàn bay hơi, qua đó làm giảm năng suất lạnh, trong
trường hợp này dầu không được hòa tan hoàn toàn với môi chất lạnh.

-

Không được dẫn điện, có độ cách điện cao cả ở pha hơi và pha lỏng đặc biệt khi
sử dụng cho hệ thống lạnh kín và nữa kín.

-

Không gây cháy nỗ.

-

Không phân hủy trong phạm vi nhiệt độ vận hành ( thường từ -60 đến 150 oC, đặc
biệt cho máy lạnh ghép tầng đến -80 oC thậm chí -110 oC.

-

Không tác dụng với môi chất lạnh, với các vật liệu chế tạo máy vô cơ và hữu cơ,
dây điện, sơn cách điện dây quấn động cơ, với vật liệu hút ẩm để tạo ra các sản
phẩm có hại trong hệ thống lạnh, nhất là có hại cho động cơ và máy nén.

-

Tuổi thọ phải cao và bền vững, đặc biệt trong hệ thống lạnh kín có thể làm việc
liên tục 20 đến 25 năm ngang với tuổi thọ của lốc tủ lạnh.

-

Phải không đ...
Chương 1: DẦU BÔI TRƠN
1.1. ĐẠI CƯƠNG
1.1.1. NHIỆM VỤ CỦA DẦU BÔI TRƠN
Dầu bôi trơn được sử dụng trong hệ thống lạnh máy nén cơ. Nhiệm vụ chủ yếu của
dầu bôi trơn là :
- Bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy nén, các bề mặt ma sát, giảm ma sát và
tổn thất do ma sát gây ra. Riêng máy nén và máy dãn noxy không dầu i
trơn vì khí nén, dầu gây ra cháy nỗ nguy hiểm và khi dãn n, nhiệt độ hạ đột ngột
và dầu bị đông cứng lập tức.
- Làm nhim vụ tải nhiệt từ bề mặt ma sát pittong, xi lanh, đỡ,bạc…ra vmáy
để tỏa ra môi trường, đảm bảo nhiệt độ ở các vị trí trên không quá cao.
- Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm cổ trục
- Giữ kín các khoang nén trong máy nén trục vít
1.1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DẦU BÔI TRƠN
Dầu bôi trơn nằm trong máy nén do đó dầu tham gia vào vòng tuần hoàn môi chất
lạnh, đi qua cả các thiết bị chính và phcủa hthống. Chính vì vậy dầu kthuật các yêu
cầu rất khắc khe:
- Có đặc tính chống mài mòn và chống sây sát bề mặt tốt
- Có độ nhớt thích hợp đảm bảo bôi trơn các chi tiết
- độ tinh khiết cao, không chứa các thành phần hại đối với hệ thống như m,
axit, lưu huỳnh, không được hút ẩm.
- Nhiệt độ bốc cháy phải cao, cao hơn nhiều so với nhiệt độ cuối quá trình nén
- Nhiệt độ đông đặc phải thấp, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sau van tiết lưu
dàn bay hơi.
- Nhiệt độ lưu thông phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi để đảm bảo tuần hoàn trong h
thống và có thhồi dầu dễ dàng vmáy nén ( nếu dầu hòa tan hoàn toàn vào môi
chất lạnh, việc tuần hoàn dầu càng ddàng)
- Không tạo lớp trở nhiệt trên bmặt trao đổi nhiệt trong trường hợp này dầu phải
hòa tan hoàn toàn vào môi chất.
- Không m giảm nhiệt độ dàn bay hơi, qua đó m giảm năng suất lạnh, trong
trường hợp này dầu không được hòa tan hoàn toàn với môi chất lạnh.
Dầu bôi trơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dầu bôi trơn - Người đăng: vietmyhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Dầu bôi trơn 9 10 635