Ktl-icon-tai-lieu

Dây quấn máy điện

Được đăng lên bởi cuthongpvps
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2492 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG I:

QUẤN MÁY BIẾN ÁP

Bài 2 Phương pháp sử dụng dụng cụ trong sửa chữa và quấn máy điện
I Mục đích –Yêu cầu
1.Mục đích :
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa và quấn lại máy điện
2. Yêu cầu :
- Biết cách đo kiểm chính xác các thông số kỹ thuật sau khi sửa chữa
- Khi sử dụng dụng cụ đo kiểm phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
II. Tóm tắt lý thuyết
1. Cách sử dung Rônha:
Ronha sử dụng để đo kiểm tra chạm chập các sợi dây trong 1 nhánh, 1nhóm, 1bin dây trong
máy điện
a- Cấu tạo: gồm 1 lõi sắt hình chữ U tiết diện S=10cm2 miệng Ronha hở khoảng 10mm trên
lõi sắt có quấn dây quấn với số vòng dây tính :
W

2 .U.108
2 .f.B

U điện áp đặt vào cuộn dây; Bcảm ứng từ; S tiết diện lõi sắt
U=220V có đường kính dây quấn d=( 0,3  0,35)

b-Phương pháp thử
- Đặt ronha vào miệng rãnh đặt các lớp dây cần kiểm tra, đóng điện áp xoay chiều vào cuộn
dây của rônhan khi đó ronha như sơ cấp máy biến áp. Trong cuộn dây sẽ sinh ra dòng I1
sinh ra 1 móc vòng sang lõi thép của cuộn dây cần kiểm tra, dây quấn trong rãnh sinh ra
sđđ cảm ứng như thứ cấp máy biến áp
- Nếu cuộn dây trong rãnh bị chạm chập, ngắn mạch thì sẽ có dòng I2 sinh ra từ thông 2 móc
vòng qua 2 răng cưa ronha và miệng rãnh . Khi đó ta đặt vào miệng rãnh 1 thước lá ( lưỡi
cưa), lá tôn mỏng thì thước lá đó sẽ bị rung mạnh và sẽ có hiện tượng hút.
- Nếu số vòng trong rãnh không bị chạm chập 2= 0 thì thước lá không bị rung hoặc không bị
hút xuống
Chú ý
Khi sử dụng Ronha không được đóng điện khi Ronha ở miệng rãnh vì lúc đó ronha làm việc
như máy biến áp hở mạch
2. Panme
3. Đo điện trở
4. Đo điện trở cách điện
CHƯƠNG II

SỬA CHỮA VÀ QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Bài 1 Khái niệm chung về dây quấn
1. Khái niệm chung về kết cấu bộ dây roto, stato động cơ KĐB
- Dây quấn roto, stato của động cơ KĐB gồm có các cuộn dây riêng biệt được đặt trong các
rãnh của rôto và stato. Các cuộn dây này có thể có 1 vòng hay nhiều số vòng nối tiếp nhau
quấn 1,2 hay nhiều thành phần được quấn song song nhiều lớp .
- Dây quấn có 1vòng trong cuộn dây gọi là dây quấn kiểu thanh thường dùng dây quấn roto

- Dây quấn stato có 2 loại 1lớp còn gọi là quấn đồng khuân , 2lớp gọi dây quấn xếp kép
2.Các thuật ngữ và công thức liên hệ
a. Số rãnh của rôto và stato ký hiệu :
Z
b. Số pha ký hiệu :
m
c. Số cực ký hiệu :
2P
d. Số mạch nhánh song song ký hiệu:
a
e. Số vòng trong 1pha ký hiệu :
Wf
f. Bước cực ký hiệu
 (tô)
g. Bước dây quấn ký hiệu
y
h. Số rãnh dưới 1cực của 1 pha ký hiệu : q
i. Cách nối dây , Y
3. Nhiệm vụ – y...
CHƯƠNG I: QUẤN MÁY BIẾN ÁP
Bài 2 Phương pháp sử dụng dụng cụ trong sửa chữa và quấn máy điện
I Mục đích –Yêu cầu
1.Mục đích :
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa và quấn lại máy điện
2. Yêu cầu :
- Biết cách đo kiểm chính xác các thông số kỹ thuật sau khi sửa chữa
- Khi sử dụng dụng cụ đo kiểm phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
II. Tóm tắt lý thuyết
1. Cách sử dung Rônha:
Ronha sử dụng để đo kiểm tra chạm chập các sợi y trong 1 nhánh, 1nhóm, 1bin dây trong
máy điện
a- Cấu tạo: gồm 1 lõi sắt hình chữ U tiết diện S=10cm2 miệng Ronha hở khoảng 10mm trên
lõi sắt có quấn dây quấn với số vòng dây tính :
.f.B2
.U.102
W
8
U điện áp đặt vào cuộn dây; Bcảm ứng từ; S tiết diện lõi sắt
U=220V có đường kính dây quấn d=( 0,3 0,35)
b-Phương pháp thử
- Đặt ronha vào miệng rãnh đặt các lớp dây cần kiểm tra, đóng đin áp xoay chiều vào cuộn
dây của rônhan khi đó ronha như cấp máy biến áp. Trong cuộn dây s sinh ra dòng I1
sinh ra 1 móc vòng sang lõi thép của cuộn dây cần kiểm tra,y quấn trong rãnh sinh ra
sđđ cảm ứng như thứ cấp máy biến áp
- Nếu cuộn dây trong rãnh bị chạm chập, ngắn mạch thì sẽ có dòng I2 sinh ra tthông
2
móc
vòng qua 2 răng cưa ronha và miệng rãnh . Khi đó ta đặt vào miệng rãnh 1 thước( lưỡi
cưa), lá tôn mỏng thì thước lá đó sẽ bị rung mạnh và sẽ có hiện tượng hút.
- Nếu svòng trong rãnh không bị chạm chập 2= 0 thì thước lá không bị rung hoặc không bị
hút xuống
Chú ý
Khi sử dụng Ronha không được đóng điện khi Ronha miệng rãnh lúc đó ronha làm việc
như máy biến áp hở mạch
2. Panme
3. Đo điện trở
4. Đo điện trở cách điện
CHƯƠNG II SỬA CHỮA VÀ QUẤN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Bài 1 Khái niệm chung về dây quấn
1. Khái niệm chung về kết cấu bộ dây roto, stato động cơ KĐB
- Dây quấn roto, stato của động cơ KĐB gồm các cuộn dây riêng biệt được đặt trong các
rãnh của rôto và stato. Các cuộn dây này có thể có 1 vòng hay nhiều svòng nối tiếp nhau
quấn 1,2 hay nhiều thành phần được quấn song song nhiều lớp .
- Dây quấn có 1vòng trong cuộn dây gọi là dây quấn kiểu thanh thường dùng dây quấn roto
Dây quấn máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dây quấn máy điện - Người đăng: cuthongpvps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Dây quấn máy điện 9 10 97