Ktl-icon-tai-lieu

Đề án kỹ thuật

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Anh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

A. Tổng quan về đồ gá
Cấu Tạo Tổng Quát Của Đồ Gá.
Tùy theo tính chất nguyên công, đồ gá cần thiết kế có kết
cấu cụ thể gồm nhiều bộ phận khác nhau. Nhìn chung đồ
gá được cấu tạo bởi các bộ phận chính như sau:
Cơ cấu định vị.
Cơ cấu kẹp chặt.
Cơ cấu dẫn hướng dụng cụ cắt hoặc cơ cấu so dao.
Cơ cấu quay và phân độ.
Thân đồ gá và đế đồ gá để lắp ráp các bộ phận trên tạo
thành bộ đồ gá hoàn chỉnh.
Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy cắt kim loại.

• Như ta đã biết máy cắt dây được sử dụng để
gia công chi tiết bằng việc phát ra các tia
lửa điện. Bản chất của phương pháp này là
một quá trình tách kim loại bằng một tia lửa
điện trong thời gian rất ngắn với cường độ
dòng điện lớn giữa dụng cụ cắt và chi tiết.
   Bởi vì việc gia công bằng tia lửa điện là sự
ăn mòn kim loại bằng việc phóng tia lửa
điện thay cho các dụng cụ cắt gọt tạo phoi
nên chi tiết gia công coi như không chịu tác
dụng của lực cắt. Nhờ đặc điểm này mà việc
thiết kế đồ gá sử dụng trong gia công trên
máy cắt dây chỉ cần chú trọng đến việc định
vi chi tiết sao cho hợp lý, việc kẹp chặt chỉ
nhằm mục đích cho chi tiết không bị lệch
khỏi vị trí định vị gây sai số gia công.
•
Với đề tài thiết kế đồ gá chi tiết hình trụ
trên máy cắt dây ta có các sơ đồ cắt như
sau:

 Hình 1: Sơ đồ gá cắt đứt và cắt một
phần khối trụ:
W

W

0,25
0,25

Hình 3:Gia công chi tiết theo một biên
dạng bên trong.

W

W

W

W

II:THIẾT KẾ CẤU TẠO CỦA ĐỒ GÁ:
1-Đồ gá cho phôi trụ cắt đứt:
Định Theo sơ đồ nguyên lý hình 2.Vì mặt
trụ ngoài làm chuẩn định vị nên ta sử
dụng khối V.
Ưu điểm :đảm bảo đường tâm của mặt trụ
trùng với mặt phẳng đối xứng của 2 mặt
phẳng nghiêng làm việc của khối V. Một
khối V có thể định vị dược những chi tiết
có đường kính khác nhau.

Hình 4: Kết cấu khối V

Khối V ngắn định vị được 2 bậc tự do(L/D<1,5 )
Khối V dài định vị được 3 bậc tự do(L/D>1,5 )
Vị trí khối V quyết định vị trí chi tiết nên khối V phải được định vị chính
xác trên thân đồ gá bằng chốt định vj và dùng vít để lắp chặt.

Để kẹp chặt ta sử dụng cơ cấu kẹp bằng
ren vít(1).
Ưu điểm:kết cấu đơn giản,có thể dùng cho
nhiều công việc khác nhau và vị trí khác
nhau,lực kẹp lớn,tự hãm tốt.
Nhược điểm: phải mất thời gian để xoắn
vít nên tốn thời gian,tốn sức,lực kẹp
không đồng đều ở các chi tiết gia công
khác nhau.
Ta sử dụng cơ cấu kẹp ren vít thông qua
đòn kẹp

Tính toán lực kẹp của cơ cấu kẹp ren vít
thông qua tay đòn:
Ta coi ...

A. Tổng quan về đồ gá

 !"#$"%"!&%'()%*"+,-,%.-,
%%/"01"+2345"6-"%""7%")
)89%%3:+%%345"6%"$""8;
<%)=">=
<%-?5%"@
<%AB"8CA/%/%D"@%%<%;A
<%E!>F5"G)4
"G)>F),))0HD5I5%%345"6I&
"F"34)"F%"J"
<%)=">=>F-?5%"@)>F1!%D-+1H+
Đề án kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án kỹ thuật - Người đăng: Nguyễn Thế Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề án kỹ thuật 9 10 757