Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng khí cụ điện

Được đăng lên bởi toanbka93
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương bài giảng
Gx Chöông 1: KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ KHÍ CUÏ ÑIEÄN .
Bài 1.1 : Khái Niệm , Phân Loại
1.1.1.Khái niệm:
Khí cụ điện (KCĐ) là những thiết bị dùng để đóng ngắt, điều khiển, kiểm tra, tự động điều
chỉnh, khống chế các đối tượng điện cũng như không điện và bảo vệ chúng trong các trường hợp
sự cố.
Khí cụ điện có nhiều chủng loại với chức năng, nguyên lý làm việc và kích thước khác nhau,
được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
1.1.2 Sự phát nóng của khí cụ điện
- Ở trạng thái làm việc, trong các bộ phận của thiết bị điện nói chung và của khí cụ điện nói
riêng đều có tổn hao năng lượng và biến thành nhiệt năng .
Một phần nhiệt năng này làm tăng nhiệt độ của khí cụ và một phần tỏa ra môi trường xung
quanh . Ở trạng thái xác lập nhiệt, nhiệt độ của khí cụ không tăng nữa mà ổn định ở một giá trị
nào đó, toàn bộ tổn hao cân bằng với nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh . Nếu không có
sự cân bằng này nhiệt độ của khí cụ sẽ tăng cao làm cho cách điện bị già hoá và độ bền cơ khí
của các chi tiết bị suy giảm và tuổi thọ của khí cụ giảm đi nhanh chóng .
Độ tăng nhiệt độ của khí cụ được tính bằng:
ơ = - 0 (3-1)
với v: ơ là độ tăng nhiệt độ (hay độ chênh nhiệt độ ) .
là nhiệt độ của khí cụ .
0 là nhiệt độ của môi trường .
1.1.3 .Tieáp xuùc ñieän
Khaùi nieäm :
-Tiếp xúc điện là nơi nối tiếp, tiếp giáp giữa 2 vật dẫn khác nhau, cho phép dòng điện đi từ vật
dẫn này sang vật dẫn khác được gọi là tiếp xúc điện.
- Bề mặt vật dẫn ở nơi tiếp giáp nối tiếp gọi là bề mặt tiếp xúc. Dòng điện đi từ vật dẫn này
sang vật dẫn khác không được thực hiện trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc mà chỉ đi qua những điểm
mà ở đó 2 mặt thực sự tiếp xúc với nhau. Tổng bề mặt thực sự tiếp xúc có dòng điện chạy qua
gọi là diện tích tiếp xúc thực tế.
- Các chi tiết, phần tử thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc điện gọi là tiếp điểm.
-Do bề mặt tiếp xúc dù công nghệ chế tạo có hoàn hảo thì thực chất vẫn là bề mặt gồ ghề, lồi
lõm nên khi 2 mặt tiếp xúc nhau thì nhiều nhất chúng chỉ tiếp xúc nhau tại 3 đỉnh lồi của bề
mặt. Vì vậy diện tích tiếp xúc thực tế rất bé và mật độ dòng điện qua điểm tiếp xúc vô cùng lớn.
Các vật liệu làm tiếp điểm đều có tính biến dạng đàn hồi.
-Lực tác dụng lên 2 tiếp điểm tiếp xúc thực tế bị nén biến dạng làm tăng diện tích tiếp xúc thực
tế nơi dòng điện chảy qua, lực đó gọi là lực ép tiếp điểm.
Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa tieáp xuùc ñieän
-Nơi tiếp xúc điện phải chắc chắn, đảm bảo.
-Mối nối tiếp xúc phải có độ bền cơ khí cao.
*Để đảm các yêu cầu trên, vật liệu dù...
Đề cương bài giảng
Gx Chöông 1: KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ KHÍ CUÏ ÑIEÄN .
Bài 1.1 : Khái Niệm , Phân Loại
1.1.1.Khái niệm:
Khí cụ điện (KCĐ) những thiết bị dùng để đóng ngắt, điều khiển, kiểm tra, tự động điều
chỉnh, khống chế các đối tượng điện cũng như không điện và bảo vệ chúng trong các trường hợp
sự cố.
Khí cụ điện nhiều chủng loại với chức năng, nguyên lý làm việc kích thước khác nhau,
được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
1.1.2 Sự phát nóng của khí cụ điện
- trạng thái làm việc, trong các bộ phận của thiết bị điện nói chung của khí c điện nói
riêng đều có tổn hao năng lượng và biến thành nhiệt năng .
Một phần nhiệt năng này làm tăng nhiệt độ của khí c một phần tỏa ra môi trường xung
quanh . trạng thái xác lập nhiệt, nhiệt độ của khí cụ không tăng nữa ổn định một giá trị
nào đó, toàn bộ tổn hao cân bằng với nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh . Nếu không
sự cân bằng này nhiệt độ của khí cụ sẽ tăng cao làm cho cách điện bị già hoá độ bền khí
của các chi tiết bị suy giảm và tuổi thọ của khí cụ giảm đi nhanh chóng .
Độ tăng nhiệt độ của khí cụ được tính bằng:
ơ = -
0
(3-1)
với v: ơ là độ tăng nhiệt độ (hay độ chênh nhiệt độ ) .
là nhiệt độ của khí cụ .
0
là nhiệt độ của môi trường .
1.1.3 .Tieáp xuùc ñieän
Khaùi nieäm :
-Tiếp xúc điện nơi nối tiếp, tiếp giáp giữa 2 vật dẫn khác nhau, cho phép dòng điện đi từ vật
dẫn này sang vật dẫn khác được gọi là tiếp xúc điện.
- B mặt vật dẫn nơi tiếp giáp nối tiếp gọi bề mặt tiếp xúc. Dòng điện đi từ vật dẫn này
sang vật dẫn khác không được thực hiện trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc mà chỉ đi qua những điểm
đó 2 mặt thực sự tiếp xúc với nhau. Tổng bề mặt thực sự tiếp xúc dòng điện chạy qua
gọi là diện tích tiếp xúc thực tế.
- Các chi tiết, phần tử thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc điện gọi là tiếp điểm.
-Do bề mặt tiếp xúc công nghệ chế tạo có hoàn hảo thì thực chất vẫn bề mặt gồ ghề, lồi
lõm nên khi 2 mặt tiếp xúc nhau thì nhiều nhất chúng chỉ tiếp xúc nhau tại 3 đỉnh lồi của bề
mặt. Vì vậy diện tích tiếp xúc thực tế rấtmật độ dòng điện qua điểm tiếp xúc vô cùng lớn.
Các vật liệu làm tiếp điểm đều có tính biến dạng đàn hồi.
-Lực tác dụng lên 2 tiếp điểm tiếp xúc thực tế bị nén biến dạng làm tăng diện tích tiếp xúc thực
tế nơi dòng điện chảy qua, lực đó gọi là lực ép tiếp điểm.
Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa tieáp xuùc ñieän
-Nơi tiếp xúc điện phải chắc chắn, đảm bảo.
-Mối nối tiếp xúc phải có độ bền cơ khí cao.
*Để đảm các yêu cầu trên, vật liệu dùng làm tiếp điểm có các yêu cầu:
- Điện dẫn và nhệt dẫn cao
- Độ bền chống rỉ trong không khí và trong các khí khác.
- Độ bền chống tạo lớp màng có điện dẫn suất cao.
-Độ bền chịu hồ quang cao (nhiệt độ nóng chảy )
- Dgia coâng, giaù thaønh haï.
- Một số vật liệu làm tiếp điểm đồng , nhôm hợp kim của đồng …
1
Đề cương bài giảng khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng khí cụ điện - Người đăng: toanbka93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đề cương bài giảng khí cụ điện 9 10 300