Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng tiện rèn tam giác

Được đăng lên bởi longdothanh3
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TÂY NINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ K V NAM TÂY NINH


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
MÔ ĐUN 21: TIỆN REN TAM GIÁC

Họ và tên giáo viên : Đỗ Thành Long
Bộ môn
: CƠ KHÍ

1

BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ REN
I. Khái niệm chung về ren
Hầu như trong tất cả các thiết bị, máy đều có các chi tiết ren.Ren có
thể dùng để kẹp chặt như vít, đai ốc; để truyền động, chịu tải.
1. Khái niệm: Đường ren được tạo thành khi gia công là sự phối hợp
đồng thời hai chuyển động: chuyển động quay đều của chi tiết gia công và
chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt hoặc ngược lại. ( Hình 2.1)

Hình 2.1: Quá trình hình thành ren và cắt ren.
2. phân loại ren:
Cơ bản người ta có thể chia các chi tiết có ren như sau:
Theo hệ đo:
+ Ren hệ mét: Ren có góc đỉnh của biên dạng ren là 60o
+ Ren hệ Anh: Ren có góc đỉnh của biên dạng ren là 55o
Theo mặt cắt của ren ta có:
+ Ren tam giác: Ren có biên dạng ren là hình tam giác đều hoặc
tam giác cân, ren tam giác thường được dùng làm ren kẹp chặt.
+ Ren thang: Ren thang có biên dạng ren là hình thang, ren thang
thường được dùng làm ren truyền động hoặc ren tải được cả hai phía.
+ Ren vuông: ren vuông có biên dạng là hình vuông hoặc hình chữ
nhật, ren vuông cũng thường được dùng làm ren truyền động hoặc ren tải.
Theo hướng xoắn của đường phát triển ren ta có: (Hình 2.3)
+ Ren phải: Ren có hướng phát triển ren theo hướng phải, tức là
góc nâng của ren nằm phía bên phải. Nếu khi ta nhìn vào chi thiết trục ren
thì ta thấy ren cao dần về phía tay phải.
+ Ren trái: : Ren có hướng phát triển ren theo hướng trái, tức là
góc nâng của ren nằm phía bên trái. Nếu khi ta nhìn vào chi thiết trục ren thì
2

ta thấy ren cao dần về phía tay trái.

a) Ren phải

b) Ren trái

Hình 2.3: Phân loại ren theo hướng xoắn.
Theo số đầu mối ta có: ( Hình 2.4)
+ Ren một đầu mối: Ren được tạo thành do một biên dạng ren tạo
thành, trong ren một đầu mối thì bước xoắn bằng bước ren.
+ Ren nhiều đầu mối: Ren được tạo thành do nhiều biên dạng ren
cách đều nhau tạo thành. Trong ren nhiều đầu mối thì bước xoắn bằng số
đầu mối nhân với bước ren.

Ren một, hai đầu mối

Ren ba, bốn đầu mối

Hình 2.4: Phân loại theo số đầu mối.
Theo bước vít me:
+ Ren chẵn :Ren coù böôùc ren truïc vít me chia cho böôùc ren caàn
tieän ta ñöôïc moät soá nguyeân
Ví dụ: Trên máy có bước ren vít me bằng 6mm thì các bước ren cần tiện sau
là chẵn.
P = 1mm, P = 1.5mm, P = 2mm, P = 3mm, P = 6mm
3

Đặc điểm của ren này là ở bất kỳ vị trí nào trên băng máy ta đóng đai ốc hai
nửa dao vẫn đi đúng đ...
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TÂY NINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ K V NAM TÂY NINH

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
MÔ ĐUN 21: TIỆN REN TAM GIÁC
Họ và tên giáo viên : Đỗ Thành Long
Bộ môn : CƠ KHÍ
1
Đề cương bài giảng tiện rèn tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng tiện rèn tam giác - Người đăng: longdothanh3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương bài giảng tiện rèn tam giác 9 10 439